Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(6 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Instead of halving the remaining construction time of an item (i.e. building, research or unit), you will now be able to instantly complete the item with one click. The gold price will depend on the remaining construction time of the item and the world speed. But in general the longer the remaining construction time, the more expensive it will be. If the remaining construction time of a building or research is below 5 minutes, you can complete it instantly for free. This doesn't work for units.
+
Αντί της μείωσης κατά το ήμισυ του χρόνου που απομένει κατασκευή ενός είδους (π.χ. κτήρια, έρευνες ή μονάδες), τώρα θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την κατασκευή άμεσα με ένα κλικ. Η χρυσή τιμή θα εξαρτάται από τον υπολειπόμενο κατασκευαστικό χρόνο του είδους και την ταχύτητα του κόσμου. Γενικώς όμως, όσο μεγαλύτερος είναι ο υπολειπόμενος χρόνος, τόσο πιο ακριβή θα είναι η εξαγορά του. Εάν ο υπολειπόμενος χρόνος της κατασκευής είναι κάτω από τα 5 λεπτά, η εξαγορά θα γίνεται δωρεάν. Αυτό δεν ισχύει μόνο στις μονάδες.
  
'''List of premium features that will switch from "halving construction time" to "instant buy"'''
+
'''Κατάλογος των χαρακτηριστικών premium που θα αντικαταστήσουν την "¨Μείωση της κατασκευής" σε "Άμεση αγορά":'''
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!|Feature
+
!|Χαρακτηριστικό
!|New instant buy function
+
!|Νέα λειτουργία άμεσης αγοράς
 
|-
 
|-
|Buildings: Build time reduction
+
|Κτήρια: Μείωση χρόνου κατασκευής
|Instantly completes the construction of a building
+
|Άμεσα ολοκληρώνει τον χρόνο κατασκευής ενός κτηρίου
 
|-
 
|-
|Technologies: Research time reduction
+
|Έρευνες: Μείωση χρόνου έρευνας
|Instantly completes the research order
+
|Άμεσα ολοκληρώνει μία εντολή έρευνας
 
|-
 
|-
|Units: Recruit time reduction
+
|Μονάδες: Μείωση χρόνου στρατολόγησης
|Instantly completes the recruitment order (disabled in the last 5 minutes of an incoming attack)
+
|Άμεσα ολοκληρώνει την εντολή στρατολόγησης μονάδων (απενεργοποιείται η εξαγορά τα τελευταία 5 λεπτά μιας εισερχόμενης επίθεσης)
 
|-
 
|-
|Heroes: Healing time reduction
+
|Ήρωες: Μείωση χρόνου επούλωσης
|Instantly completes the healing process (disabled in the last 5 minutes of an incoming attack)
+
|Άμεσα ολοκληρώνει τον χρόνο επούλωσης (απενεργοποιείται η εξαγορά τα τελευταία 5 λεπτά μιας εισερχόμενης επίθεσης)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Γραμμή 41: Γραμμή 41:
 
Κάθε είδος στην ουρά κατασκευής μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Χρειάζεται μόνο να πατήσετε κλικ με το ποντίκι σας, πάνω στο επιθυμητό είδος προς αγορά. Η Άμεση αγορά επίσης χρησιμοποιείται και για την κατεδάφιση των κτιρίων.  
 
Κάθε είδος στην ουρά κατασκευής μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Χρειάζεται μόνο να πατήσετε κλικ με το ποντίκι σας, πάνω στο επιθυμητό είδος προς αγορά. Η Άμεση αγορά επίσης χρησιμοποιείται και για την κατεδάφιση των κτιρίων.  
  
[[File:IB_build.png]]
+
[[File:demolition.png]]
  
 
== Μονάδες ==
 
== Μονάδες ==
Γραμμή 50: Γραμμή 50:
 
* Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί κατά τα τελευταία 5 λεπτά μιας εισερχόμενης επίθεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό απενεργοποιείται μόνο σε πόλη που δέχεται επίθεση.  
 
* Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί κατά τα τελευταία 5 λεπτά μιας εισερχόμενης επίθεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό απενεργοποιείται μόνο σε πόλη που δέχεται επίθεση.  
  
[[File:IB_units.png]]
+
[[File:Direct-recruit.png]]
  
 
== Έρευνες ==
 
== Έρευνες ==
Γραμμή 56: Γραμμή 56:
 
Κάθε έρευνα στην ουρά μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Στα τελευταία 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, μπορείτε να την επισπεύσετε δωρεάν.
 
Κάθε έρευνα στην ουρά μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Στα τελευταία 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, μπορείτε να την επισπεύσετε δωρεάν.
  
[[File:IB_research.png]]
+
[[File:direct-research.png]]
  
== Heroes ==
+
== Ήρωες ==
  
If a hero is injured you can heal the hero instantly. This will work in the same way like for units. The feature will be disabled if an attack arrives in the corresponding town within the next 5 minutes.
+
Αν τραυματιστεί ένας Ήρωας, τότε μπορείτε να τον θεραπεύσετε άμεσα. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με αυτήν των μονάδων και απενεργοποιείται όταν στο επόμενο 5λεπτο καταφθάνει στην πόλη του Ήρωα κάποια επίθεση.
  
 +
== Δωρεάν χρήση της Άμεσης Αγοράς ==
  
== Free usage of instant buy ==
+
Κάθε λειτουργία "Άμεσης Αγοράς" είναι δωρεάν αν ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι κάτω από 5 λεπτά. Αυτό ισχύει για αναβάθμιση / κατεδάφιση κτηρίων, έρευνες στην Ακαδημία, αλλά όχι για την στρατολόγηση των μονάδων ή την θεραπεία των Ηρώων.
  
Every "instant buy" feature becomes free if the construction time goes below 5 minutes. This will work for upgrading/demolishing buildings and researching in the academy, but not for recruiting units and healing heroes.
+
== Υπολογισμός κόστους ==
  
== Price calculation ==
+
Με κάθε υπολογισμό κόστους, η τιμή για ένα αντικείμενο αλλάζει αφού φθάσει σε ορισμένα επίπεδα (μειώνεται με την πάροδο του χρόνου). Πριν τον τελικό υπολογισμό του κόστους, ο χρόνος πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του Κόσμου.
 
 
With the new price calculation, the price of an item will change after reaching certain thresholds (price decreases with elapsing time). Before determining the price of an item, the time will be multiplied by the game speed.
 

Τελευταία αναθεώρηση της 09:23, 27 Νοεμβρίου 2014

Αντί της μείωσης κατά το ήμισυ του χρόνου που απομένει κατασκευή ενός είδους (π.χ. κτήρια, έρευνες ή μονάδες), τώρα θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την κατασκευή άμεσα με ένα κλικ. Η χρυσή τιμή θα εξαρτάται από τον υπολειπόμενο κατασκευαστικό χρόνο του είδους και την ταχύτητα του κόσμου. Γενικώς όμως, όσο μεγαλύτερος είναι ο υπολειπόμενος χρόνος, τόσο πιο ακριβή θα είναι η εξαγορά του. Εάν ο υπολειπόμενος χρόνος της κατασκευής είναι κάτω από τα 5 λεπτά, η εξαγορά θα γίνεται δωρεάν. Αυτό δεν ισχύει μόνο στις μονάδες.

Κατάλογος των χαρακτηριστικών premium που θα αντικαταστήσουν την "¨Μείωση της κατασκευής" σε "Άμεση αγορά":

Χαρακτηριστικό Νέα λειτουργία άμεσης αγοράς
Κτήρια: Μείωση χρόνου κατασκευής Άμεσα ολοκληρώνει τον χρόνο κατασκευής ενός κτηρίου
Έρευνες: Μείωση χρόνου έρευνας Άμεσα ολοκληρώνει μία εντολή έρευνας
Μονάδες: Μείωση χρόνου στρατολόγησης Άμεσα ολοκληρώνει την εντολή στρατολόγησης μονάδων (απενεργοποιείται η εξαγορά τα τελευταία 5 λεπτά μιας εισερχόμενης επίθεσης)
Ήρωες: Μείωση χρόνου επούλωσης Άμεσα ολοκληρώνει τον χρόνο επούλωσης (απενεργοποιείται η εξαγορά τα τελευταία 5 λεπτά μιας εισερχόμενης επίθεσης)

Κτήρια

Κάθε κτήριο που βρίσκεται στην ουρά, θα μπορεί να τελειώσει άμεσα αν έχουν ολοκληρωθεί οι κτιριακές απαιτήσεις. Εξαιρέσεις:

  • Η Άμεση αγορά δεν είναι δυνατή, αν ένα κτήριο εξαρτάται άμεσα για την ολοκλήρωσής του, από άλλο κτήριο που βρίσκεται στην ουρά κτίσης ή εάν άλλη εντολή κατασκευής για το ίδιο κτήριο βρίσκεται σε προηγούμενη υποδοχή.

Αλλαγές πρόσθετης διάταξης στις ουρές: Τα επίπεδα αλλαγής ενός κτηρίου τώρα θα εμφανίζονται με πράσινο ή κόκκινο χρώμα πάνω από το εικονίδιο του κτηρίου.

Γραφικά Περιγραφή
IB level up.png Ένα πράσινο βελάκι με φορά προς τα πάνω δείχνει ότι το κτήριο αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται.
IB level down.png Εάν το βελάκι είναι κόκκινο με φορά προς τα κάτω, το κτήριο κατεδαφίζεται ένα επίπεδο.

Κάθε είδος στην ουρά κατασκευής μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Χρειάζεται μόνο να πατήσετε κλικ με το ποντίκι σας, πάνω στο επιθυμητό είδος προς αγορά. Η Άμεση αγορά επίσης χρησιμοποιείται και για την κατεδάφιση των κτιρίων.

Demolition.png

Μονάδες

Κάθε εντολή κατασκευής μονάδας μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Όλο το πακέτο των μονάδων που έχει δοθεί για κατασκευή στην συγκεκριμένη υποδοχή μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.

Εξαιρέσεις:

  • Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί κατά τα τελευταία 5 λεπτά μιας εισερχόμενης επίθεσης. Το χαρακτηριστικό αυτό απενεργοποιείται μόνο σε πόλη που δέχεται επίθεση.

Direct-recruit.png

Έρευνες

Κάθε έρευνα στην ουρά μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Στα τελευταία 5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, μπορείτε να την επισπεύσετε δωρεάν.

Direct-research.png

Ήρωες

Αν τραυματιστεί ένας Ήρωας, τότε μπορείτε να τον θεραπεύσετε άμεσα. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με αυτήν των μονάδων και απενεργοποιείται όταν στο επόμενο 5λεπτο καταφθάνει στην πόλη του Ήρωα κάποια επίθεση.

Δωρεάν χρήση της Άμεσης Αγοράς

Κάθε λειτουργία "Άμεσης Αγοράς" είναι δωρεάν αν ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι κάτω από 5 λεπτά. Αυτό ισχύει για αναβάθμιση / κατεδάφιση κτηρίων, έρευνες στην Ακαδημία, αλλά όχι για την στρατολόγηση των μονάδων ή την θεραπεία των Ηρώων.

Υπολογισμός κόστους

Με κάθε υπολογισμό κόστους, η τιμή για ένα αντικείμενο αλλάζει αφού φθάσει σε ορισμένα επίπεδα (μειώνεται με την πάροδο του χρόνου). Πριν τον τελικό υπολογισμό του κόστους, ο χρόνος πολλαπλασιάζεται με την ταχύτητα του Κόσμου.