Από Wiki Grepolis GR
Αναθεώρηση ως προς 07:05, 19 Φεβρουαρίου 2010 από τον Γλαυξ (Συζήτηση | συνεισφορές) (Τεχνολογική Έρευνα)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στην Academy μπορείτε να ερευνήσετε νέα αντικείμενα όπως τεχνολογίες ή νέες μονάδες για την πόλη σας. Αυτές οι έρευνες και οι ανακαλύψεις αφορούν μόνο την πόλη που τις ανκάλυψε. Κάθε έρευνα που γίνεται αφορά την συγκεκριμένη πόλη οπότε μπορείτε να αναπτύξετε διαφορετικές στρατηγικές έρευνας για κάθε πόλη σας.

Πόντοι Έρευνας

26 research points are currently available here.

Οι πόντοι έρευνας είανι μία μορφή αναλώσιμων πόρων. ¨οσο περισσότερο αναπτύσετε η ακαδημία σας τόσους πεισσότερους πόντους θα έχετε διαθέσιμους. Υπάρχει ένα ανώτερο όριο των 160 πόντων ανά πόλη. Παρόλαυτά μποείτε να παραλάβετε 12 ακόμα πόντους χτίζωντας μια Library στην πόλη σας. Θα πρέπει να τους ξοδέψετε με σύνεση καθώς είναι αδύνατον να τα ερευνήσετε όλα σε μία και μόνο πόλη.

Στην ακαδημία μπορείτε να δείτε κάτω απο τους πόντους έρευνας πόσους ακόμα έχετε διαθέσιμους και πόσες ανακαλύψεις έχετε κάνει μέχρι τώρα.

Τεχνολογική Έρευνα

Οι απαιτήσεις για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην ανακάλυψη μίας τεχνολογίας είναι:

  • 'Το επίπεδο της ακαδημίας' - στην Academy μπορείτε να δείτε ποιό επίπεδο ακαδημίας απαιτείται για κάθε έρευνα.
  • 'Sufficient research points' - if you hold the mouse over a particular research, it is indicated how many research points are required for this. These are deducted when you carry out the research.
  • 'Sufficient raw materials' - the necessary raw materials required can also be seen in the tool hint.
  • 'free places in the research building arc'

If all Prerequisites are fulfilled, you can click on the required research and the necessary points and resources are taken automatically. The research arc is then adjusted to suit.

Κάθε εντολή έρευνας ακολουθεί μια λογική σειρά.

Στο παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε το δείκτη:

Forschung regler.jpg

This indicates the current level of the academy. This allows you to see at a glance which Technologies are available. In this case, all researches that are in the first two columns could be carried out. With the pointer in the third column, The first 3 columns would be available, and so on.

Roll-back Research

It is possible to undo your research using a culture point, you can find culture points in the culture tab in the Agora!

Technologies

Picture Technology Description Cost
At Level 1
Slinger.png Slingers Enables the training of Slingers. Holz.png300 Stein.png500 Silbermünzen.png500 Research Points.png4
Archer.png Archer Enables the training of Archers. Holz.png550 Stein.png100 Silbermünzen.png400 Research Points.png8

At Level 4

Hoplite.png Hoplite Enables the training of Hoplite. Holz.png600 Stein.png200 Silbermünzen.png850 Research Points.png8
Town guard.png Town Guard The city guard strengthens your militia with a extra fighter per farm level. Holz.png400 Stein.png300 Silbermünzen.png300 Research Points.png3
Diplomacy.png Diplomacy Diplomacy lowers the risk of resistance in a farming village by 20%. Holz.png100 Stein.png400 Silbermünzen.png200 Research Points.png3

At Level 7

Αρχείο:Units claim.png Demanding Forces You can Demand Forces from Farming Villages. Holz.png600 Stein.png600 Silbermünzen.png600 Research Points.png4
Booty.png Booty Your troops can carry 30% more loot. Holz.png1200 Stein.png1200 Silbermünzen.png1200 Research Points.png3
Pottery.png Ceramics Your warehouse can store 500 more Resources. Holz.png700 Stein.png1500 Silbermünzen.png900 Research Points.png4

At Level 10

Rider.png Horseman Enables the Training of Horseman. Holz.png1400 Stein.png700 Silbermünzen.png1800 Research Points.png8
Plow.png Plow The farm can provide for 200 additional residents. Holz.png1000 Stein.png1100 Silbermünzen.png700 Research Points.png4
Instructor.png Instructor Instructors encourage the training of your soldiers. Your Barracks works 10% faster. Holz.png800 Stein.png1300 Silbermünzen.png1600 Research Points.png4


At Level 13

Bireme.png Bireme Allows the construction of biremes. Holz.png2800 Stein.png1300 Silbermünzen.png2200 Research Points.png8
Building crane.png Crane Increases the Senate building speed by 10%. Holz.png3000 Stein.png1800 Silbermünzen.png1400 Research Points.png4
Conscription.png Conscription Introducing Conscription reduces the cost of land units by 10%. Holz.png1900 Stein.png2100 Silbermünzen.png3000 Research Points.png4

At Level 16

Chariot.png Chariot Allows the construction of Chariot. Holz.png3700 Stein.png1900 Silbermünzen.png2800 Research Points.png8
Attack ship.png Light Ship Allows the construction of Light Ships. Holz.png4400 Stein.png2000 Silbermünzen.png2400 Research Points.png8
Architecture.png Architecture Through the development of architecture, the cost of raw materials in buildings can be reduced by 10%. Holz.png3700 Stein.png4200 Silbermünzen.png2500 Research Points.png6
Shipwright.png Shipwright Shipbuilders support your shipyard workers. The Harbour works 10% faster. Holz.png5000 Stein.png2000 Silbermünzen.png3900 Research Points.png6

At Level 19

Demolition ship.png Demolition Ship Allows the construction of fire ships. Holz.png5300 Stein.png2600 Silbermünzen.png2700 Research Points.png8
Catapult.png Catapult Allows the construction of Catapults. Holz.png5500 Stein.png2900 Silbermünzen.png3600 Research Points.png8
Cryptography.png Cryptography Through the development of cryptography, it is 20% more difficult for enemy spies to obtain a report. Holz.png2500 Stein.png3000 Silbermünzen.png5100 Research Points.png6
Democracy.png Democracy Your people are behind their leader. It takes 10% longer to overthrow your city. Holz.png3100 Stein.png3100 Silbermünzen.png4100 Research Points.png6

At Level 22

Colonize ship.png Colony Ship Allows you to build a colony ship. Holz.png7500 Stein.png7500 Silbermünzen.png9500 Research Points.png0
Small transporter.png Rapid Transport Boat Allows the construction of Rapid transport boats. Holz.png6500 Stein.png2800 Silbermünzen.png3200 Research Points.png8
Meteorology.png Meteorology Your Infantry move 10% faster. Holz.png3500 Stein.png2700 Silbermünzen.png7500 Research Points.png4

At Level 25

Trireme.png Trireme Allows the construction of triremes. Holz.png9000 Stein.png3800 Silbermünzen.png4700 Research Points.png12
Phalanx.png Phalanx Your troops form a powerful Phalanx and thus fight 10% stronger than normal. Holz.png4000 Stein.png4000 Silbermünzen.png15000 Research Points.png9
Breach.png Breakthrough Makes it possible to attack by breaking through. Your ships enable a better breakthrough of your transport boats to the land. But this reduces the fighting strength of your ships by 50%. Holz.png12000 Stein.png12000 Silbermünzen.png16000 Research Points.png6
Mathematics.png Mathematics Through the development of mathematics, raw material costs for vessels are reduced by 10%. Holz.png7100 Stein.png4400 Silbermünzen.png8600 Research Points.png6

At Level 28

Take over.png Conquest Allows you to conquer enemy cities. Holz.png12000 Stein.png12000 Silbermünzen.png16000 Research Points.png0
Ram.png Ram The fighting power of your vessels increased by 10%. Holz.png7900 Stein.png9200 Silbermünzen.png14000 Research Points.png10
Cartography.png Cartography Through the development of cartography your ships can navigate better and are 10% faster. Holz.png10000 Stein.png6700 Silbermünzen.png12500 Research Points.png8
Berth.png Berths Your cargo ships can carry 2 more units. Holz.png9500 Stein.png6600 Silbermünzen.png11500 Research Points.png6