Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Η σελίδα προστέθηκε στην καινούργια κατηγορία 'Μονάδες'.)
(Αντικατάσταση ελλατωματικού table με το καινούργιο template για τις μονάδες.)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
<table id="toc" class="toc"><tr><td><div id="toctitle"><h2>Contents</h2></div>
+
==Εθνοφρουρά==
<ul>
+
<table align="center" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#FFE7B4;">
<li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#Militia"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Militia</span></a>
+
<tr style="background:#344B6D; color:white">
<ul>
+
  <td colspan="1" align=center>'''Εικόνα'''</td>
<li class="toclevel-2 tocsection-2"><a href="#Requirements"><span class="tocnumber">1.1</span> <span class="toctext">Requirements</span></a></li>
+
<td colspan="3" align=center>'''Κόστος'''</td>
 
+
  <td rowspan="2" align=center>[[File:Favor.png]]</td>
<li class="toclevel-2 tocsection-3"><a href="#Description"><span class="tocnumber">1.2</span> <span class="toctext">Description</span></a></li>
+
  <td rowspan="2" align=center>[[File:Pop.png]]</td>
<li class="toclevel-2 tocsection-4"><a href="#Q_.26_A"><span class="tocnumber">1.3</span> <span class="toctext">Q &amp; A</span></a></li>
+
  <td rowspan="2" align=center>[[File:Att_hack.png]]
</ul>
+
  <td rowspan="2" align=center>[[File:Def.png]]</td>
</li>
+
  <td colspan="3" align=center>'''Άμυνα'''</td>
</ul>
+
  <td rowspan="2" align=center>[[File:Booty_icon.png]]<br>'''Μεταφ.'''<br>'''(Χωρητικότητα)'''</td>
</td></tr></table><script>if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "show"; var tocHideText = "hide"; showTocToggle(); } </script>
+
  <td rowspan="2" align=center>[[File:Transport.png]]<br>'''Χωρητικότητα'''<br>'''(Φορτίο)'''</td>
<h1> <span class="mw-headline" id="Militia">Militia</span></h1>
+
  <td rowspan="2" align=center>[[File:Speed.png]]<br>'''Ταχύτητα'''</td>
 
 
<table cellpadding="3px" cellspacing="0" style="width:50%; color:Black; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:100%;">
 
<tr>
 
<th colspan="3" style="background:#344B6D; color:white"><span style="font-size:150%">Militia</span></th>
 
</tr>
 
<tr>
 
  <td rowspan="14" align="center" style="vertical-align:top"><a href="/wiki/File:Militia_90x90.jpg" class="image" title="Militia"><img alt="Militia" src="/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Militia_40x40.png" width="90" height="90" /></a></td>
 
  <td><b>Costs</b></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><a href="http://wiki.en.grepolis.com/images/7/71/Pop.png" class="image" title="Wood"><img alt="Wood" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/d/df/Wood.png" width="30" height="30" /></a>Wood</td>
 
  <td>0</td>
 
 
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><a href="/wiki/File:Stone.png" class="image" title="Rock"><img alt="Rock" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/d/d4/Stone.png" width="30" height="30" /></a>Rock</td>
 
  <td>0</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><a href="/wiki/File:Iron.png" class="image" title="Silver"><img alt="Silver" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/4/45/Iron.png" width="30" height="30" /></a>Silver</td>
 
  <td>0</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr>
 
<td><a href="/wiki/File:Favor.png" class="image" title="Favor"><img alt="Favor" src="/images/0/00/Favor.png" width="30" height="30" /></a>Favor</td>
 
  <td>0</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
  <td><a href="/wiki/File:Pop.png" class="image" title="Population"><img alt="Population" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/7/71/Pop.png" width="30" height="30" /></a>Population</td>
 
<td>0</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
 
 
  <td colspan="2"><b>Unit Info</b></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
  <td><a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Weapon Type"><img alt="Weapon Type" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Weapon Type</td>
 
<td>N/A</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
<tr>
+
<tr style="background:#344B6D; color:white">
<td><a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Attack Damage"><img alt="Attack Damage" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Attack Damage </td>  
+
  <td align=center>[[File:Militia_40x40.png‎]]</td>
  <td>N/A</td>
+
  <td align=center>[[File:wood.png|Wood]]</td>
 
+
  <td align=center>[[File:stone.png|Stone]]</td>
</tr>
+
  <td align=center>[[File:silver.png|Silver]]</td>
<tr>
+
  <td align=center>[[File:Def_hack.png]]<br>'''Αμβλύ'''</td>
  <td><a href="/wiki/File:Def_hack.png" class="image" title="Defense against blunt"><img alt="Defense against blunt" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/9/9a/Def_hack.png" width="30" height="30" /></a>Defense against blunt</td>
+
  <td align=center>[[File:Def_pierce.png]]<br>'''Κοφτερό'''</td>
  <td>6</td>
+
  <td align=center>[[File:Def_distance.png]]<br>'''Βεληνεκές'''</td>
</tr>
 
<tr>
 
  <td><a href="/wiki/File:Def_pierce.png" class="image" title="Defense against sharp"><img alt="Defense against sharp" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/c/c4/Def_pierce.png" width="30" height="30" /></a>Defense against sharp</td>
 
  <td>8</td>
 
</tr>
 
 
 
<tr>
 
  <td><a href="/wiki/File:Def_distance.png" class="image" title="Defense against distance"><img alt="Defense against distance" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/0/0e/Def_distance.png" width="30" height="30" /></a>Defense against distance</td>
 
  <td>4</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><a href="/wiki/File:Booty_icon.png" class="image" title="Carries"><img alt="Carries" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/d/d8/Booty_icon.png" width="30" height="30" /></a>Carries</td>
 
<td>N/A</td>
 
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
+
<td align=center>Ν/Α</td>
  <td><a href="/wiki/File:Speed.png" class="image" title="Speed"><img alt="Speed" src="http://wiki.en.grepolis.com/images/9/94/Speed.png" width="30" height="30" /></a>Speed</td>
+
  <td align=center>Ν/Α</td>
  <td>N/A</td>
+
<td align=center>Ν/Α</td>
 +
<td align=center>Ν/Α</td>
 +
<td align=center>Ν/Α</td>
 +
<td align=center>1</td>
 +
<td align=center>2<br>(Κρούση)</td>
 +
<td align=center>Ν/Α</td>
 +
<td align=center>6</td>
 +
<td align=center>8</td>
 +
<td align=center>4</td>
 +
<td align=center>Ν/Α</td>
 +
  <td align=center>Ν/Α</td>
 +
<td align=center>0</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>

Αναθεώρηση της 13:07, 9 Οκτωβρίου 2010

Εθνοφρουρά

Εικόνα Κόστος Favor.png Pop.png Att hack.png Def.png Άμυνα Booty icon.png
Μεταφ.
(Χωρητικότητα)
Transport.png
Χωρητικότητα
(Φορτίο)
Speed.png
Ταχύτητα
Militia 40x40.png Wood Stone Silver Def hack.png
Αμβλύ
Def pierce.png
Κοφτερό
Def distance.png
Βεληνεκές
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 1 2
(Κρούση)
Ν/Α 6 8 4 Ν/Α Ν/Α 0

The militia is a unit that does not get trained in the barracks. The number of paramilitary forces, which you can call in an emergency depends on the size of your farm .

You can call the militia to the farm. 50 % of the production funds will be deducted from your plants , and workers will be armed and defend your city . The militia remains active for three hours , then take the workers back to work , leaving you defenseless town .


The maximum number of available militia is defined as follows :

    = Number of farm level * 10 (15 times to research City Watch), with a maximum at farm 25

So there are a maximum of 25 * 10 = 250 or 25 * 15 = 375 per city available militias.


The big advantage of the militia , is that it can compete directly, because it will take time for recruitment. Moreover , costs are low, because you lose only 50 % of the raw material you three hours .


Requirements

    * There is available from the start of the game

Description

The militia is the most basic unit of defense and you can be mobilized in emergencies Farm on your menu . When called upon , should be removed from your buildings and be armed. The militia remains active for three hours . United militia in wartime has the following consequences:


   1 . the raw material you are at 50 %.    2 . We get 10 for each level of militia Farm built. (15 if you investigate the City Guard Academy )    3 . After 3 hours your people return to their normal duties.


These units are purely defensive and can not be used to attack.


Q & A

Q: What happens when the militia all die ?

A: Nothing. Do not miss the people. However, the production of your resources is still at 50 % for the remainder of activation. (3 hours from the time they turned militia ).


Q: Do you have a BP (Battle Points) for killing militia ?

A: Yes.


Q: If all paramilitary groups I die, I can not reactive ?

A: Not until three hours after the last activation has expired.


Q: Will my National Guard be activated if I'm attacked , and not online?

A: No. The militia must be activated by the player's hand.


Q : How do I operate the militia ?

A: When in "City Overview "click on farm status and you'll see a button that says " Recruit ". Just click on " Recruit " button on your militia will become active immediately and will remain there for three hours or until killed , which ever comes first .