Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Needs a proper translator. χρειάζεται ένα κατάλληλο μεταφραστή)
 
(You will need to find image files.)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Πολιτοφυλακή
+
<table id="toc" class="toc"><tr><td><div id="toctitle"><h2>Contents</h2></div>
Πολιτοφυλακή
+
<ul>
Πολιτοφυλακή των δικαστικών εξόδων
+
<li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#Militia"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Militia</span></a>
[[Αρχείο:http://wiki.en.grepolis.com/images/d/df/Wood.png]]Wood 0
+
<ul>
[[Αρχείο:http://wiki.en.grepolis.com/images/d/d4/Stone.png]]Rock 0
+
<li class="toclevel-2 tocsection-2"><a href="#Requirements"><span class="tocnumber">1.1</span> <span class="toctext">Requirements</span></a></li>
[[Αρχείο:http://wiki.en.grepolis.com/images/4/45/Iron.png]]Silver 0
 
[[Αρχείο:http://wiki.en.grepolis.com/images/0/00/Favor.png]]Favor 0
 
[[Αρχείο:http://wiki.en.grepolis.com/images/7/71/Pop.png]]Population 0
 
Μονάδα Πληροφορίες
 
Όπλο N Τύπος TypeWeapon / A
 
Επίθεση N Ζημίες DamageAttack / A
 
Άμυνα κατά των bluntDefense κατά αμβλεία 6
 
Άμυνα κατά των sharpDefense κατά απότομη 8
 
Άμυνα κατά των distanceDefense κατά απόσταση 4
 
CarriesCarries N / A
 
SpeedSpeed N / A
 
  
 +
<li class="toclevel-2 tocsection-3"><a href="#Description"><span class="tocnumber">1.2</span> <span class="toctext">Description</span></a></li>
 +
<li class="toclevel-2 tocsection-4"><a href="#Q_.26_A"><span class="tocnumber">1.3</span> <span class="toctext">Q &amp; A</span></a></li>
 +
</ul>
 +
</li>
 +
</ul>
 +
</td></tr></table><script>if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "show"; var tocHideText = "hide"; showTocToggle(); } </script>
 +
<h1> <span class="mw-headline" id="Militia">Militia</span></h1>
  
Η πολιτοφυλακή είναι μια μονάδα η οποία δεν παίρνει εκπαιδευτεί στους στρατώνες. Ο αριθμός των παραστρατιωτικών δυνάμεων, την οποία μπορείτε να καλείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εξαρτάται από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης σας.
+
<table cellpadding="3px" cellspacing="0" style="width:50%; color:Black; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:100%;">
 +
<tr>
 +
<th colspan="3" style="background:#344B6D; color:white"><span style="font-size:150%">Militia</span></th>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td rowspan="14" align="center" style="vertical-align:top"><a href="/wiki/File:Militia_90x90.jpg" class="image" title="Militia"><img alt="Militia" src="/images/e/ee/Militia_90x90.jpg" width="90" height="90" /></a></td>
 +
<td><b>Costs</b></td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Wood.png" class="image" title="Wood"><img alt="Wood" src="/images/d/df/Wood.png" width="30" height="30" /></a>Wood</td>
 +
<td>0</td>
  
Μπορείτε να καλέσετε την πολιτοφυλακή στο αγρόκτημα. 50% της παραγωγής των πόρων σας θα αφαιρεθούν από τις μονάδες παραγωγής σας, καθώς οι εργαζόμενοι θα είναι οπλισμένοι και την υπεράσπιση της πόλης σας. Η πολιτοφυλακή παραμένει ενεργός για τρεις ώρες, τότε πάρτε τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στη δουλειά τους, αφήνοντας την πόλη σας ανυπεράσπιστοι.
+
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Stone.png" class="image" title="Rock"><img alt="Rock" src="/images/d/d4/Stone.png" width="30" height="30" /></a>Rock</td>
 +
<td>0</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Iron.png" class="image" title="Silver"><img alt="Silver" src="/images/4/45/Iron.png" width="30" height="30" /></a>Silver</td>
 +
<td>0</td>
 +
</tr>
  
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Favor.png" class="image" title="Favor"><img alt="Favor" src="/images/0/00/Favor.png" width="30" height="30" /></a>Favor</td>
 +
<td>0</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Pop.png" class="image" title="Population"><img alt="Population" src="/images/7/71/Pop.png" width="30" height="30" /></a>Population</td>
 +
<td>0</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
  
Ο μέγιστος αριθμός των διαθέσιμων πολιτοφυλακής καθορίζεται ως εξής:
+
<td colspan="2"><b>Unit Info</b></td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Weapon Type"><img alt="Weapon Type" src="/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Weapon Type</td>
 +
<td>N/A</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Attack Damage"><img alt="Attack Damage" src="/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Attack Damage </td>
 +
<td>N/A</td>
  
    = Αριθμός επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης * 10 (15 φορές με την έρευνα City Watch), με μέγιστο στο στάδιο της εκμεταλλεύσεως 25
+
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Def_hack.png" class="image" title="Defense against blunt"><img alt="Defense against blunt" src="/images/9/9a/Def_hack.png" width="30" height="30" /></a>Defense against blunt</td>
 +
<td>6</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Def_pierce.png" class="image" title="Defense against sharp"><img alt="Defense against sharp" src="/images/c/c4/Def_pierce.png" width="30" height="30" /></a>Defense against sharp</td>
 +
<td>8</td>
 +
</tr>
  
Έτσι υπάρχουν μέγιστο αριθμό 25 * 10 = 250, ή 25 * 15 = 375 ανά πόλη διαθέσιμα πολιτοφυλακές.
+
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Def_distance.png" class="image" title="Defense against distance"><img alt="Defense against distance" src="/images/0/0e/Def_distance.png" width="30" height="30" /></a>Defense against distance</td>
 +
<td>4</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td><a href="/wiki/File:Booty_icon.png" class="image" title="Carries"><img alt="Carries" src="/images/d/d8/Booty_icon.png" width="30" height="30" /></a>Carries</td>
 +
<td>N/A</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
  
 +
<td><a href="/wiki/File:Speed.png" class="image" title="Speed"><img alt="Speed" src="/images/9/94/Speed.png" width="30" height="30" /></a>Speed</td>
 +
<td>N/A</td>
 +
</tr>
 +
</table>
  
Το μεγάλο πλεονέκτημα της πολιτοφυλακής, είναι ότι μπορεί να αγωνιστεί άμεσα, διότι δεν θα χρειαστεί χρόνο για να προσληφθούν. Επιπλέον, οι δαπάνες είναι χαμηλές, διότι θα χάσετε μόνο το 50% της παραγωγής πρώτων υλών σας για τρεις ώρες.
+
The militia is a unit that does not get trained in the barracks. The number of paramilitary forces, which you can call in an emergency depends on the size of your farm .
  
 +
You can call the militia to the farm. 50 % of the production funds will be deducted from your plants , and workers will be armed and defend your city . The militia remains active for three hours , then take the workers back to work , leaving you defenseless town .
  
Απαιτήσεις
 
  
    * Δεν υπάρχει, είναι διαθέσιμα από την αρχή του παιχνιδιού
+
The maximum number of available militia is defined as follows :
  
Περιγραφή
+
    = Number of farm level * 10 (15 times to research City Watch), with a maximum at farm 25
  
Η πολιτοφυλακή είναι πιο βασική μονάδα για την άμυνα σας και μπορούν να κινητοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από το Αγρόκτημα μενού σας. Όταν καλείται, θα πρέπει να αποσυρθούν από τα κτίρια σας και να είναι οπλισμένοι. Η πολιτοφυλακή παραμένει ενεργή για 3 ώρες. Συστράτευση πολιτοφυλακής σε καιρό πολέμου έχει τις ακόλουθες συνέπειες:
+
So there are a maximum of 25 * 10 = 250 or 25 * 15 = 375 per city available militias.
  
  
  1. της παραγωγής πρώτων υλών σας είναι μειωμένη κατά 50%.
+
The big advantage of the militia , is that it can compete directly, because it will take time for recruitment. Moreover , costs are low, because you lose only 50 % of the raw material you three hours .
  2. Θα πάρει 10 εθνοφρουρά για κάθε επίπεδο Farm οικοδομηθεί. (15 εάν έχετε ερευνήσει City Φρουράς στην ακαδημία)
 
  3. Μετά από 3 ώρες κατοίκων σας επιστρέψουν στα συνήθη καθήκοντά τους.
 
  
  
Οι μονάδες αυτές είναι καθαρά αμυντικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτεθεί.
+
Requirements
 +
 
 +
    * There is available from the start of the game
 +
 
 +
Description
 +
 
 +
The militia is the most basic unit of defense and you can be mobilized in emergencies Farm on your menu . When called upon , should be removed from your buildings and be armed. The militia remains active for three hours . United militia in wartime has the following consequences:
 +
 
 +
 
 +
   1 . the raw material you are at 50 %.
 +
   2 . We get 10 for each level of militia Farm built. (15 if you investigate the City Guard Academy )
 +
   3 . After 3 hours your people return to their normal duties.
 +
 
 +
 
 +
These units are purely defensive and can not be used to attack.
  
  
 
Q & A
 
Q & A
  
Ε: Τι συμβαίνει όταν η πολιτοφυλακή πεθάνουμε όλοι;
+
Q: What happens when the militia all die ?
  
Α: Τίποτα δεν. Δεν χάνετε τον πληθυσμό. Ωστόσο, η παραγωγή των πόρων σας εξακολουθεί να είναι μειωμένη κατά 50% για το υπόλοιπο της ενεργοποίησης. (3 ώρες από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί πολιτοφυλακή).
+
A: Nothing. Do not miss the people. However, the production of your resources is still at 50 % for the remainder of activation. (3 hours from the time they turned militia ).
  
  
Ε: Να έχετε BP (Battle Points) για τις φονικές πολιτοφυλακής;
+
Q: Do you have a BP (Battle Points) for killing militia ?
  
Α: Όχι.
+
A: Yes.
  
  
Ε: Αν όλες οι παραστρατιωτικές ομάδες μου πεθαίνει, μπορώ να τα αντιδραστικά;
+
Q: If all paramilitary groups I die, I can not reactive ?
  
A: Δεν είναι μέχρι τις 3 ώρες από την τελευταία ενεργοποίηση έχει λήξει.
+
A: Not until three hours after the last activation has expired.
  
  
Ε: Θα μου εθνοφρουρά να ενεργοποιηθεί αν είμαι επίθεση και όχι σε απευθείας σύνδεση;
+
Q: Will my National Guard be activated if I'm attacked , and not online?
  
Α: Όχι Η πολιτοφυλακή πρέπει να ενεργοποιηθεί από το χέρι του παίκτη.
+
A: No. The militia must be activated by the player's hand.
  
  
Ερ.: Πώς μπορώ να δραστηριοποιούνται η πολιτοφυλακή;
+
Q : How do I operate the militia ?
  
Α: Όταν βρίσκεστε σε "πόλη Επισκόπηση" κλικ κατάσταση στο αγρόκτημα σας και θα δείτε ένα κουμπί που λέει "Στρατολογήστε". Μόλις κάνετε κλικ στο "Στρατολογήστε" κουμπί πολιτοφυλακή σας θα γίνει ενεργό αμέσως και θα παραμείνει για 3 ώρες ή μέχρι να θανατωθεί, η οποία ποτέ τι θα προηγηθεί χρονικά.
+
A: When in "City Overview "click on farm status and you'll see a button that says " Recruit ". Just click on " Recruit " button on your militia will become active immediately and will remain there for three hours or until killed , which ever comes first .

Αναθεώρηση της 21:09, 14 Αυγούστου 2010

Contents

  • <a href="#Militia">1 Militia</a>
    • <a href="#Requirements">1.1 Requirements</a>
    • <a href="#Description">1.2 Description</a>
    • <a href="#Q_.26_A">1.3 Q & A</a>

<script>if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "show"; var tocHideText = "hide"; showTocToggle(); } </script>

Militia

Militia
<a href="/wiki/File:Militia_90x90.jpg" class="image" title="Militia"><img alt="Militia" src="/images/e/ee/Militia_90x90.jpg" width="90" height="90" /></a> Costs
<a href="/wiki/File:Wood.png" class="image" title="Wood"><img alt="Wood" src="/images/d/df/Wood.png" width="30" height="30" /></a>Wood 0
<a href="/wiki/File:Stone.png" class="image" title="Rock"><img alt="Rock" src="/images/d/d4/Stone.png" width="30" height="30" /></a>Rock 0
<a href="/wiki/File:Iron.png" class="image" title="Silver"><img alt="Silver" src="/images/4/45/Iron.png" width="30" height="30" /></a>Silver 0
<a href="/wiki/File:Favor.png" class="image" title="Favor"><img alt="Favor" src="/images/0/00/Favor.png" width="30" height="30" /></a>Favor 0
<a href="/wiki/File:Pop.png" class="image" title="Population"><img alt="Population" src="/images/7/71/Pop.png" width="30" height="30" /></a>Population 0
Unit Info
<a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Weapon Type"><img alt="Weapon Type" src="/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Weapon Type N/A
<a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Attack Damage"><img alt="Attack Damage" src="/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Attack Damage N/A
<a href="/wiki/File:Def_hack.png" class="image" title="Defense against blunt"><img alt="Defense against blunt" src="/images/9/9a/Def_hack.png" width="30" height="30" /></a>Defense against blunt 6
<a href="/wiki/File:Def_pierce.png" class="image" title="Defense against sharp"><img alt="Defense against sharp" src="/images/c/c4/Def_pierce.png" width="30" height="30" /></a>Defense against sharp 8
<a href="/wiki/File:Def_distance.png" class="image" title="Defense against distance"><img alt="Defense against distance" src="/images/0/0e/Def_distance.png" width="30" height="30" /></a>Defense against distance 4
<a href="/wiki/File:Booty_icon.png" class="image" title="Carries"><img alt="Carries" src="/images/d/d8/Booty_icon.png" width="30" height="30" /></a>Carries N/A
<a href="/wiki/File:Speed.png" class="image" title="Speed"><img alt="Speed" src="/images/9/94/Speed.png" width="30" height="30" /></a>Speed N/A

The militia is a unit that does not get trained in the barracks. The number of paramilitary forces, which you can call in an emergency depends on the size of your farm .

You can call the militia to the farm. 50 % of the production funds will be deducted from your plants , and workers will be armed and defend your city . The militia remains active for three hours , then take the workers back to work , leaving you defenseless town .


The maximum number of available militia is defined as follows :

    = Number of farm level * 10 (15 times to research City Watch), with a maximum at farm 25

So there are a maximum of 25 * 10 = 250 or 25 * 15 = 375 per city available militias.


The big advantage of the militia , is that it can compete directly, because it will take time for recruitment. Moreover , costs are low, because you lose only 50 % of the raw material you three hours .


Requirements

    * There is available from the start of the game

Description

The militia is the most basic unit of defense and you can be mobilized in emergencies Farm on your menu . When called upon , should be removed from your buildings and be armed. The militia remains active for three hours . United militia in wartime has the following consequences:


   1 . the raw material you are at 50 %.    2 . We get 10 for each level of militia Farm built. (15 if you investigate the City Guard Academy )    3 . After 3 hours your people return to their normal duties.


These units are purely defensive and can not be used to attack.


Q & A

Q: What happens when the militia all die ?

A: Nothing. Do not miss the people. However, the production of your resources is still at 50 % for the remainder of activation. (3 hours from the time they turned militia ).


Q: Do you have a BP (Battle Points) for killing militia ?

A: Yes.


Q: If all paramilitary groups I die, I can not reactive ?

A: Not until three hours after the last activation has expired.


Q: Will my National Guard be activated if I'm attacked , and not online?

A: No. The militia must be activated by the player's hand.


Q : How do I operate the militia ?

A: When in "City Overview "click on farm status and you'll see a button that says " Recruit ". Just click on " Recruit " button on your militia will become active immediately and will remain there for three hours or until killed , which ever comes first .