Από Wiki Grepolis GR
Αναθεώρηση ως προς 21:09, 14 Αυγούστου 2010 από τον Carf (συζήτηση | συνεισφορές) (You will need to find image files.)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Contents

  • <a href="#Militia">1 Militia</a>
    • <a href="#Requirements">1.1 Requirements</a>
    • <a href="#Description">1.2 Description</a>
    • <a href="#Q_.26_A">1.3 Q & A</a>

<script>if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "show"; var tocHideText = "hide"; showTocToggle(); } </script>

Militia

Militia
<a href="/wiki/File:Militia_90x90.jpg" class="image" title="Militia"><img alt="Militia" src="/images/e/ee/Militia_90x90.jpg" width="90" height="90" /></a> Costs
<a href="/wiki/File:Wood.png" class="image" title="Wood"><img alt="Wood" src="/images/d/df/Wood.png" width="30" height="30" /></a>Wood 0
<a href="/wiki/File:Stone.png" class="image" title="Rock"><img alt="Rock" src="/images/d/d4/Stone.png" width="30" height="30" /></a>Rock 0
<a href="/wiki/File:Iron.png" class="image" title="Silver"><img alt="Silver" src="/images/4/45/Iron.png" width="30" height="30" /></a>Silver 0
<a href="/wiki/File:Favor.png" class="image" title="Favor"><img alt="Favor" src="/images/0/00/Favor.png" width="30" height="30" /></a>Favor 0
<a href="/wiki/File:Pop.png" class="image" title="Population"><img alt="Population" src="/images/7/71/Pop.png" width="30" height="30" /></a>Population 0
Unit Info
<a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Weapon Type"><img alt="Weapon Type" src="/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Weapon Type N/A
<a href="/wiki/File:Att_hack.png" class="image" title="Attack Damage"><img alt="Attack Damage" src="/images/1/15/Att_hack.png" width="30" height="30" /></a>Attack Damage N/A
<a href="/wiki/File:Def_hack.png" class="image" title="Defense against blunt"><img alt="Defense against blunt" src="/images/9/9a/Def_hack.png" width="30" height="30" /></a>Defense against blunt 6
<a href="/wiki/File:Def_pierce.png" class="image" title="Defense against sharp"><img alt="Defense against sharp" src="/images/c/c4/Def_pierce.png" width="30" height="30" /></a>Defense against sharp 8
<a href="/wiki/File:Def_distance.png" class="image" title="Defense against distance"><img alt="Defense against distance" src="/images/0/0e/Def_distance.png" width="30" height="30" /></a>Defense against distance 4
<a href="/wiki/File:Booty_icon.png" class="image" title="Carries"><img alt="Carries" src="/images/d/d8/Booty_icon.png" width="30" height="30" /></a>Carries N/A
<a href="/wiki/File:Speed.png" class="image" title="Speed"><img alt="Speed" src="/images/9/94/Speed.png" width="30" height="30" /></a>Speed N/A

The militia is a unit that does not get trained in the barracks. The number of paramilitary forces, which you can call in an emergency depends on the size of your farm .

You can call the militia to the farm. 50 % of the production funds will be deducted from your plants , and workers will be armed and defend your city . The militia remains active for three hours , then take the workers back to work , leaving you defenseless town .


The maximum number of available militia is defined as follows :

    = Number of farm level * 10 (15 times to research City Watch), with a maximum at farm 25

So there are a maximum of 25 * 10 = 250 or 25 * 15 = 375 per city available militias.


The big advantage of the militia , is that it can compete directly, because it will take time for recruitment. Moreover , costs are low, because you lose only 50 % of the raw material you three hours .


Requirements

    * There is available from the start of the game

Description

The militia is the most basic unit of defense and you can be mobilized in emergencies Farm on your menu . When called upon , should be removed from your buildings and be armed. The militia remains active for three hours . United militia in wartime has the following consequences:


   1 . the raw material you are at 50 %.    2 . We get 10 for each level of militia Farm built. (15 if you investigate the City Guard Academy )    3 . After 3 hours your people return to their normal duties.


These units are purely defensive and can not be used to attack.


Q & A

Q: What happens when the militia all die ?

A: Nothing. Do not miss the people. However, the production of your resources is still at 50 % for the remainder of activation. (3 hours from the time they turned militia ).


Q: Do you have a BP (Battle Points) for killing militia ?

A: Yes.


Q: If all paramilitary groups I die, I can not reactive ?

A: Not until three hours after the last activation has expired.


Q: Will my National Guard be activated if I'm attacked , and not online?

A: No. The militia must be activated by the player's hand.


Q : How do I operate the militia ?

A: When in "City Overview "click on farm status and you'll see a button that says " Recruit ". Just click on " Recruit " button on your militia will become active immediately and will remain there for three hours or until killed , which ever comes first .