Από Wiki Grepolis GR
Αναθεώρηση ως προς 19:02, 31 Ιανουαρίου 2015 από την Mata (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'center The event "Battle of Troy" is an adaption of our previous event "The Thracian Conquest". Troy is governed by a false king and...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Battle of troy logo.png


The event "Battle of Troy" is an adaption of our previous event "The Thracian Conquest". Troy is governed by a false king and must be freed. Achilles is asking you to join him in conquering the city. This is a good opportunity for you to lead an army of mercenaries into war and gain exclusive rewards in order to make your Grepolis empire even stronger.


The campaign map

Troy map.jpg

The raid against Troy is shown as a map on which you can see all the different battlegrounds. Each battleground is marked with a symbol depending on its status:

Symbol Meaning
Symbol attack.png This battleground can be attacked by your mercenaries.
Symbol cooldown.png The battleground has been attacked recently and some time has to pass before new enemies arrive at the battleground.
Symbol locked.png You have not yet progressed enough to attack this battleground. You need to beat the previous battleground at least once.
Symbol lootable.png There is still a collectable reward on this battleground. You won't be able to attack this battleground until you have claimed your loot.

From time to time you will be given the opportunity to choose between two paths. It is up to you to decide which rewards you are aiming for! However you are also free to clear every battleground!

Battle against the Trojan enemies

If you select a battleground that can be attacked, the attack window will open up. The enemies that are present there and their strength will be displayed at the bottom, and you can select your own mercenaries in the upper part of the window.

Troy attack.jpg

Please keep in mind that each battleground has its own limit on how many units you can use. If you have more mercenaries under your command than the battleground allows, you have to make a tactical decision which type of unit and how many you want to send into battle. Each unit has its own strengths and weaknesses against specific units.

An example:

Skirmishers deal 50% additional damage against War Horses. If there are 50 enemy War Horses at the battleground and you have 70 Skirmishers at your disposal, it is a good idea to select 50 Skirmishers. The damage bonus does not count for surplus Skirmishers. Let's assume the battleground limits you to use 80 mercenaries, you can then use the remaining 30 slots (50 are already occupied by the 50 Skirmishers you selected) according to your personal taste. However, it wouldn't be wise to send Ferocious Warriors as the enemy War Horses would deal extra damage against the Ferocious Warriors!

As you can see, quite a bit of strategic thinking is asked for.

Troy2014 Units Ferocious Warriors.png
Troy2014 Units Gastraphetes Archers.png
Troy2014 Units Myrmidons.png
Troy2014 Units Skirmishers.png
Troy2014 Units War Horses.png

Should you be victorious, you will receive the respective reward of that battleground. Alternatively you can leave the reward at the battleground until the end of the event to claim it at any later point in time. If you collect your reward, enemies will repopulate the battleground again after 4 hours, but every time their forces will be even stronger than before. This way you can repeatedly get the same reward whereas the challenge continues to rise.

Another noteworthy feature is that, even if you are defeated when attacking the enemies, the casualties on the enemy side are permanent. This means that you can wear down the enemy with many smaller attacks until you are finally victorious.

Achilles

When you attack an enemy battleground, Achilles can help you in that attack, which in turn will lift the morale of your mercenaries and raise their combat power by 20%. After his heroic act he needs to rest for 12 hours to recover. But you can also motivate him to go right into battle again with some Gold.

Troy2014 Achilles.png
Troy achilles.jpg

The mercenaries

Although you start your path of conquest with a few mercenaries, you shouldn't stick to such a small force. The following activities in the game will help you to find new groups of mercenaries at random and therefore to build a stronger army:

  • Attacking and defending
  • Recruiting units
  • Research
  • Construction of buildings
  • Casting of spells
Troy mercenaries.jpg

If you find a group of mercenaries, 8-12 random fighters will join your forces (Skirmishers, Ferocious Warriors, Gastraphetes Archers, War Horses, Myrmidons). Keep in mind that you can find a maximum of 10 groups of mercenaries per day. Of course you can also buy 10 mercenaries for Gold which will remain with you until the end of the event. The Gold price for one type of unit increases itself by the base price with every use. The price will be reset every midnight.

If your mercenaries get severely wounded, this is no reason to discard these tough, able fighters. Why? Because every 7 hours a healer will arrive at the camp of your mercenaries to tend to every injured mercenary. If you want to have your army ready for action again as fast as possible, you can pay the healer some Gold and he will arrive at once.

Troy healer.png


You will receive a special reward for clearing the last stage (stage 34) for the first time:


Culturepoint.jpg

On worlds without heroes, all players will get a whole free culture level for free.

Hector.jpg

On worlds with heroes, you get, additionally to the free culture level, the new exclusive hero "Hector".