Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(4 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 
[[file:Hydra_main_screen.png|center|720px]]
 
[[file:Hydra_main_screen.png|center|720px]]
  
==Where to find Hydra==
+
==Που θα βρείτε την Ύδρα==
You can find Hydra in the bay south of your city. There is only one Hydra which you can access from all of your cities.
+
Μπορείτε να βρείε την Ύδρα στον κόλπο νότια της πόλης σας. Υπάρχει μόνο μία Ύδρα την οποία την βρίσκετε από όλες τις πόλεις σας.
[[file:Hydra_bay.png|center]]
+
[[file:Hydra_bay.png|center|720 px]]
 
<br>
 
<br>
==Goal==
 
Send units to fight in order to obtain the 6 Hydra heads. After collecting all 6 heads, you you will be able to burn them and banish the creature. Until you burn the heads, you can still send armies to fight the Hydra and collect more rewards.
 
  
==How to get the heads==
+
==Στόχος==
In the portal you can send different attacks to fight the Hydra. Every fight lasts a specific time. In order to start the fight, you need the required number of units. At the end of every fight you are rewarded with some resources and favour. Additionally, you have a chance to get a Hydra head, but keep in mind that there is always the risk to lose all units you sent into the fight.
+
Να στέλνετε μονάδες να πολεμήσουν ώστε να αποκτήσετε τα 6 κεφάλια της Ύδρας. Μόλις τα μαζέψετε θα μπορέσετε να τα κάψετε και να εξαφανίσετε το τέρας.
 +
 
 +
==Πως να αποκτήσετε τα κεφάλια==
 +
Στο σχετικό παράθυρο μπορείτε να στέλνετε διάφορες επιθέσεις να πολεμήσουν την Ύδρα. Κάθε μάχη διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο. Για να ξεκινήσετε μία μάχη, θα χρειαστείτε τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων. Στο τέλος κάθε μάχης θα ανταμοιφθείτε με κάποιους πόρους και εύνοια. Επιπρόσθετα, θα έχετε μία πιθανότητα να βρείτε ένα κεφάλι της Ύδρας, αλλά να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσετε όλες τις μονάδες που στέλνετε στην μάχη.  
  
 
[[file:Hydra_units_send.png|center]]
 
[[file:Hydra_units_send.png|center]]
  
==Event Reward==
+
==Ανταμοιβή Εκδήλωσης==
After collecting all 6 heads you can destroy the portal. Destroying the portal will remove the portal from your cities and a reward into your extended inventory.
+
Αφού μαζέψετε και τα 6 κεφάλια, μπορείτε να καταστρέψετε το παράθυρο. Καταστρέφοντάς το, θα εξαφανιστεί η εκδήλωση από τις πόλεις σας και θα σας προστεθεί μία ανταμοιβή στο διευρυμένο απόθεμά σας.

Τελευταία αναθεώρηση της 08:38, 6 Νοεμβρίου 2018

Hydra wiki logo.png

Περιγραφή

Κατά την περίοδο της εκδήλωσης, μία Λερναία Ύδρα στοιχειώνει όλες τις πόλεις σας. Σκοπός σας είναι να την εκδιώξετε πριν τελειώσει ο χρόνος. Για να μπορέσετε να εξαφανίσετε το τέρας, πρέπει να του πάρετε τα 6 κεφάλια και να τα κάψετε. Τα κεφάλια της Ύδρας μπορούν αν βρεθούν όποτε την πολεμάτε. Οι μάχες αυτές διαρκούν λίγο χρόνο και απαιτούν κάποιες μονάδες. Ολοκληρώνοντας τις μάχες, σας παρέχονται κάποιες ανταμοιβές ή εύνοια. Επιπρόσθετα έχετε πιθανότητες να βρείτε ένα κεφάλι της Ύδρας, αλλά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να χάσετε όλες τις μονάδες σας που στείλατε στην μάχη. Μόλις μαζέψετε και τα 6 κεφάλια, μπορείτε να εξαφανίσετε την Ύδρα και να συλλέξετε την τελική ανταμοιβή.

Hydra main screen.png

Που θα βρείτε την Ύδρα

Μπορείτε να βρείε την Ύδρα στον κόλπο νότια της πόλης σας. Υπάρχει μόνο μία Ύδρα την οποία την βρίσκετε από όλες τις πόλεις σας.

Hydra bay.png


Στόχος

Να στέλνετε μονάδες να πολεμήσουν ώστε να αποκτήσετε τα 6 κεφάλια της Ύδρας. Μόλις τα μαζέψετε θα μπορέσετε να τα κάψετε και να εξαφανίσετε το τέρας.

Πως να αποκτήσετε τα κεφάλια

Στο σχετικό παράθυρο μπορείτε να στέλνετε διάφορες επιθέσεις να πολεμήσουν την Ύδρα. Κάθε μάχη διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο. Για να ξεκινήσετε μία μάχη, θα χρειαστείτε τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων. Στο τέλος κάθε μάχης θα ανταμοιφθείτε με κάποιους πόρους και εύνοια. Επιπρόσθετα, θα έχετε μία πιθανότητα να βρείτε ένα κεφάλι της Ύδρας, αλλά να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσετε όλες τις μονάδες που στέλνετε στην μάχη.

Hydra units send.png

Ανταμοιβή Εκδήλωσης

Αφού μαζέψετε και τα 6 κεφάλια, μπορείτε να καταστρέψετε το παράθυρο. Καταστρέφοντάς το, θα εξαφανιστεί η εκδήλωση από τις πόλεις σας και θα σας προστεθεί μία ανταμοιβή στο διευρυμένο απόθεμά σας.