Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Σπηλιά)
(Sending a spy)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
Το κύριο πλαίσιο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε Ασήμι στη σπηλιά, είτε χρησιμοποιώντας την ειδική μπάρα, είτε με το ειδικό κουμπάκι για να επιλέξετε όλο το Ασήμι στην [[Αποθήκη]] σας. Όταν αποθηκεύσετε το Ασήμι στη Σπηλιά, δεν μπορείτε να το βάλετε ξανά στην Αποθήκη. Υπάρχει ακόμα μια λίστα με τις τελευταίες αναφορές κατασκοπείας από όλες τις πόλεις σας.
 
Το κύριο πλαίσιο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε Ασήμι στη σπηλιά, είτε χρησιμοποιώντας την ειδική μπάρα, είτε με το ειδικό κουμπάκι για να επιλέξετε όλο το Ασήμι στην [[Αποθήκη]] σας. Όταν αποθηκεύσετε το Ασήμι στη Σπηλιά, δεν μπορείτε να το βάλετε ξανά στην Αποθήκη. Υπάρχει ακόμα μια λίστα με τις τελευταίες αναφορές κατασκοπείας από όλες τις πόλεις σας.
  
==Sending a spy==
+
==Στέλνοντας ένα Κατάσκοπο==
[[Αρχείο:180px-Spypic.png|thumb|alt=alt_text|Spy tab]]
+
[[Αρχείο:180px-Spypic.png|thumb|alt=alt_text|Η καρτέλα κατασκοπείας]]
In order to send a spy, you must first have at least 1000 silver in your cave. Find the city you want to spy on, click on it and find the espionage tab (a hooded figure). Here you will find a slider allowing you to choose how much silver you want to spend on this mission. There are also buttons allowing you to quickly choose either 1000 (the lowest possible amount) or all the silver in your cave, whatever that may be. It also shows how long the spy will take to reach the city. A picture will appear in your city overview side bar telling you that you currently have a espionage mission running.    
+
Για να στείλετε ένα Κατάσκοπο, πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει τουλάχιστον 1.000 ασήμι στη Σπηλιά σας. Βρείτε την πόλη που θέλετε να κατασκοπεύσετε, κάντε κλικ πάνω της και βρείτε την καρτέλα «Κατασκοπεία» (μια φιγούρα με μια κουκούλα). Εδώ θα βρείτε μια μπάρα που σας επιτρέπει να επιλέξετε πόσο ασήμι θέλετε να ξοδέψετε στην αποστολή σας. Υπάρχουν επίσης κουμπάκια που σας επιτρέπουν να επιλέξετε γρήγορα είτε 1.000 (το χαμηλότερο ποσό ασημιού) ή όλο το ασήμι στη σπηλιά σας, όσο και να είναι αυτό. Επίσης σας δείχνει πόσο χρόνο χρειάζεται ο κατάσκοπος να φτάσει την πόλη. Μια εικόνα θα εμφανιστεί στη μπάρα επισκοπήσεων στην πόλη σας, που θα σας λέει ότι ένας κατάσκοπος είναι καθ’ οδών.
  
In order for the espionage to be successful, you must pay more silver than the enemy city has in their cave. You only need to send 1 more silver then their cave has to succeed, so it is unadvisable to send spies with round numbers like 5000.
+
Για να είναι επιτυχημένη η κατασκοπεία σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερο ασήμι από αυτό που ο αντίπαλος έχει αποθηκευμένο στη Σπηλιά του. Χρειάζεται απλά να στείλετε ένα (1) παραπάνω ασήμι από αυτό που έχει η Σπηλιά του αντιπάλου για να το καταφέρετε, οπότε δεν συνιστούμε να στέλνετε κατασκόπους με στρογγυλούς αριθμούς, για παράδειγμα 5.000.
 
+
If you succeed then you will recieve a report showing all the enemies troops and building levels and the enemy will not know that you spied on them and the silver in their cave will not be depleted. If you fail then both you and your enemy will recieve reports that you failed and their cave will lose silver equal to the silver you spend on the mission. Therefore sometimes you just need to send one more espionage attempt to be successful.
+
Αν τα καταφέρετε θα λάβετε μια αναφορά που θα δείχνει όλα τα στρατεύματα του αντιπάλου και τα επίπεδα των κτιρίων του. Ο αντίπαλος δεν θα γνωρίζει ότι τον κατασκοπεύσατε και το ασήμι στη σπηλιά του δεν θα μειωθεί. Αν αποτύχετε τότε θα λάβετε και οι δύο μια αναφορά που θα λέει πως αποτύχατε, και το ασήμι στη σπηλιά του αντιπάλου θα μειωθεί τόσο όσο ήταν και το ασήμι που χρησιμοποιήσατε. Οπότε λοιπόν, κάποιες φορές πρέπει να στέλνετε άλλον ένα κατάσκοπο για να καταφέρετε να κατασκοπεύσετε τον αντίπαλο.
  
 
==Defending against espionage==
 
==Defending against espionage==

Αναθεώρηση της 14:22, 9 Ιανουαρίου 2011

Η κατασκοπεία στο Grepolis είναι η τέχνη της κατασκοπείας σε μια εχθρική πόλη για να δείτε τον αριθμό των στρατευμάτων και τα επίπεδα των κτηρίων. Αυτό χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν αξίζει να κατακτήσετε μια πόλη ή να υπολογίσετε τις πιθανότητες για να νικήσετε τις αμυντικές μονάδες της πόλης. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε κατασκόπους όπως τα άλλα στρατεύματα, είναι κάτι σαν πράκτορας που τον πληρώνετε και να δουλεύει για εσάς.

Σπηλιά

Το κτήριο που χρειάζεστε για να κατασκοπεύσετε αντιπάλους, είναι η Σπηλιά. Αυτό είναι το κτίριο στο οποίο θα αποθηκεύσετε Ασήμι. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο της Σπηλιάς, τόσο περισσότερο Ασήμι μπορείτε τα αποθηκεύσετε (στο επίπεδο 10, που είναι και το μεγαλύτερο επίπεδο, μπορείτε να αποθηκεύσετε άπειρο Ασήμι). Χρειάζεται ακόμα να κρατήσετε κάποια ποσότητα Ασημιού στη σπηλιά, καθώς αυτό αποτρέπει τους αντιπάλους σας από το να σας κατασκοπεύσουν.

Το κύριο πλαίσιο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε Ασήμι στη σπηλιά, είτε χρησιμοποιώντας την ειδική μπάρα, είτε με το ειδικό κουμπάκι για να επιλέξετε όλο το Ασήμι στην Αποθήκη σας. Όταν αποθηκεύσετε το Ασήμι στη Σπηλιά, δεν μπορείτε να το βάλετε ξανά στην Αποθήκη. Υπάρχει ακόμα μια λίστα με τις τελευταίες αναφορές κατασκοπείας από όλες τις πόλεις σας.

Στέλνοντας ένα Κατάσκοπο

Αρχείο:180px-Spypic.png
Η καρτέλα κατασκοπείας

Για να στείλετε ένα Κατάσκοπο, πρέπει πρώτα να έχετε αποθηκεύσει τουλάχιστον 1.000 ασήμι στη Σπηλιά σας. Βρείτε την πόλη που θέλετε να κατασκοπεύσετε, κάντε κλικ πάνω της και βρείτε την καρτέλα «Κατασκοπεία» (μια φιγούρα με μια κουκούλα). Εδώ θα βρείτε μια μπάρα που σας επιτρέπει να επιλέξετε πόσο ασήμι θέλετε να ξοδέψετε στην αποστολή σας. Υπάρχουν επίσης κουμπάκια που σας επιτρέπουν να επιλέξετε γρήγορα είτε 1.000 (το χαμηλότερο ποσό ασημιού) ή όλο το ασήμι στη σπηλιά σας, όσο και να είναι αυτό. Επίσης σας δείχνει πόσο χρόνο χρειάζεται ο κατάσκοπος να φτάσει την πόλη. Μια εικόνα θα εμφανιστεί στη μπάρα επισκοπήσεων στην πόλη σας, που θα σας λέει ότι ένας κατάσκοπος είναι καθ’ οδών.

Για να είναι επιτυχημένη η κατασκοπεία σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερο ασήμι από αυτό που ο αντίπαλος έχει αποθηκευμένο στη Σπηλιά του. Χρειάζεται απλά να στείλετε ένα (1) παραπάνω ασήμι από αυτό που έχει η Σπηλιά του αντιπάλου για να το καταφέρετε, οπότε δεν συνιστούμε να στέλνετε κατασκόπους με στρογγυλούς αριθμούς, για παράδειγμα 5.000.

Αν τα καταφέρετε θα λάβετε μια αναφορά που θα δείχνει όλα τα στρατεύματα του αντιπάλου και τα επίπεδα των κτιρίων του. Ο αντίπαλος δεν θα γνωρίζει ότι τον κατασκοπεύσατε και το ασήμι στη σπηλιά του δεν θα μειωθεί. Αν αποτύχετε τότε θα λάβετε και οι δύο μια αναφορά που θα λέει πως αποτύχατε, και το ασήμι στη σπηλιά του αντιπάλου θα μειωθεί τόσο όσο ήταν και το ασήμι που χρησιμοποιήσατε. Οπότε λοιπόν, κάποιες φορές πρέπει να στέλνετε άλλον ένα κατάσκοπο για να καταφέρετε να κατασκοπεύσετε τον αντίπαλο.

Defending against espionage

In order to defend against attempts to spy on your city, you just have to keep your cave stocked up with as much silver as possible. Since the enemy spy will need more silver than is in your cave, having a level 10 cave and constantly adding more silver is essential. It is normal in the mid to late game that players will have silver in the millions stored in their caves.

If an enemy espionage attempt fails in your city, you will get a report and will thus know that they are interested in it. If they succeed, you will not get a report and your silver will not be depleted. This gives the enemy the element of surprise when they attack.

By researching cryptography, you can also make it 20% harder for enemy spies to carry out espionage in your city.

By building the special building oracle, you will be able to see when people have spied on you successfully, thus you will know that they are interested in your city and you can prepare for it (Note, they will be able to see that you have an oracle in their report and so they will know that you know).

Espionage reports

Reports will come straight to your reports folder, but you can also view the most recent ones in your cave.

Αρχείο:180px-Spyfail.png
Failed espionage report

If you don't use enough silver, your espionage attempt will fail and both you and the player you tried to spy on will get a report.

Αρχείο:180px-Spyreport.png
Successful espionage report

If you succeed, then you will see the current troops in that city, the level of the buildings and the resources in the warehouse. There are also two buttons at the bottom of the report; Simulation and Publication. The simulation button will insert the cities troops and wall level (as well as the Tower if they have it) into the simulator as defending troops to allow you to quickly determine whether your troops could clear the city. The report, however, doesn't tell you if they have researched phalanx or battering ram, nor whether they have activated commander, captain or high priestess.

The publication button allows you publish the report for other to see. You can choose to allow your troops to be seen or not, as well as defending troops and booty. All you have to do is save the report, copy the code which appears and paste it into a message or the in-game forum.