Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Επιπρόσθετα Βραβεία)
 
(47 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Κατά την εκδήλωση του Κύκλου των ξορκιών, θα έχετε την ευκαιρία να εξασκηθείτε στην μαγεία! Θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε διάφορα συστατικά (προσφορές) για να ξεκλειδώσετε βραβεία που θα σας βοηθήσουν να επιβληθείτε στον εχθρό σας. Μπορείτε να μαζέψετε συστατικά απλά εκτελώντας καθημερινές ενέργειες στο παιχνίδι, όπως: Αναβάθμιση κτηρίων, επιθέσεις, έρευνες και άλλες συναφείς ενέργειες.
+
Κατά την εκδήλωση του Κύκλου των Επικλήσεων, θα έχετε την ευκαιρία να εξασκηθείτε στην μαγεία! Θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε διάφορα συστατικά (προσφορές) για να ξεκλειδώσετε βραβεία που θα σας βοηθήσουν να επιβληθείτε στον εχθρό σας. Μπορείτε να μαζέψετε συστατικά απλά εκτελώντας καθημερινές ενέργειες στο παιχνίδι, όπως: Αναβάθμιση κτηρίων, επιθέσεις, έρευνες και άλλες συναφείς ενέργειες.
  
 
Μόλις θα έχετε αρκετά συστατικά, μπορείτε να τα ανακατέψετε μαζί στην κύρια οθόνη της εκδήλωσης και θα ανταμοιφθείτε με ένα συγκεκριμένο βραβείο. Η συνταγή (επίκληση) γι' αυτή την ανταμοιβή θα αποθηκευτεί στο Βιβλίο των Επικλήσεων για περαιτέρω αναφορά σε αυτήν.
 
Μόλις θα έχετε αρκετά συστατικά, μπορείτε να τα ανακατέψετε μαζί στην κύρια οθόνη της εκδήλωσης και θα ανταμοιφθείτε με ένα συγκεκριμένο βραβείο. Η συνταγή (επίκληση) γι' αυτή την ανταμοιβή θα αποθηκευτεί στο Βιβλίο των Επικλήσεων για περαιτέρω αναφορά σε αυτήν.
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 
Επιπλέον των ανταμοιβών που θα λαμβάνετε με τις επικλήσεις, θα έχετε την ευκαιρία να ανταγωνιστείτε τους άλλους παίκτες στην καθημερινή κατάταξη. Ο επικεφαλής παίκτης της ημέρας θα λαμβάνει το Βραβείο του Μέγα Μάγιστρου και οι κορυφαίοι 4 παίκτες της εκδήλωσης θα λάβουν το πολύτιμο Βραβείο του Μέγα Κυρίαρχου.
 
Επιπλέον των ανταμοιβών που θα λαμβάνετε με τις επικλήσεις, θα έχετε την ευκαιρία να ανταγωνιστείτε τους άλλους παίκτες στην καθημερινή κατάταξη. Ο επικεφαλής παίκτης της ημέρας θα λαμβάνει το Βραβείο του Μέγα Μάγιστρου και οι κορυφαίοι 4 παίκτες της εκδήλωσης θα λάβουν το πολύτιμο Βραβείο του Μέγα Κυρίαρχου.
  
== Conjuring Incantations ==
+
== Επίκληση Συστατικών==
[[File:Fall_event_overview.png |center]]
+
[[File:Incantation_2019.png|700px |κέντρο]]
  
In order to perform an incantation you must first gather 3 offerings. It does not matter what materials you use, and you may use more than one of the same type. Once you have the necessary ingredients you may add them to your incantation by dragging them into an available slot on the main event screen. Once all 3 slots are filled you can click "Conjure".
+
Προκειμένου να ολοκληρώσετε μία επίκληση, θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσετε 3 προσφορές (συστατικά). Δεν παίζει ρόλο τι συστατικά χρησιμοποιείτε, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο συστατικό παραπάνω από μία φορά. Μόλις έχετε τα απαραίτητα συστατικά θα τα προσθέσετε στο μείγμα σας, απλά σέρνοντάς τα σε μία διαθέσιμη υποδοχή στην κύρια οθόνη της εκδήλωσης. Μόλις γεμίσουν και οι τρεις υποδοχές, πατήστε "Επίκληση".  
  
After you click "Conjure" your materials will be combined, and you will receive a reward from the incantation. You may use the reward immediately, or store it in your inventory if you have space. You will not be able to cast another incantation until you have collected your reward.
+
Αφού πατήστε "Επίκληση" τα υλικά σας θα αναμιχθούν και εσείς θα λάβετε μία ανταμοιβή από το μείγμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανταμοιβή αμέσως, ή να την αποθηκεύσετε στο απόθεμά σας, αν έχετε χώρο ελεύθερο. Δεν θα μπορέσετε να φτιάξετε άλλο μείγμα αν δεν συλλέξετε πρώτα την ανταμοιβή σας.
  
== How to collect offerings ==
+
== Συλλογή συστατικών ==
 
[[File:hween_2015_overview1.png|center]]
 
[[File:hween_2015_overview1.png|center]]
  
You can find offerings for your incantations by playing Grepolis. Below are some common actions that will award offerings:  
+
Μπορείτε να βρείτε συστατικά για τα μείγματά σας, απλά παίζοντας Grepolis. Ακολουθούν μερικές ενέργειες που μπορεί να σας δώσουν προσφορές:
 +
* Επιθέσεις και Άμυνες
 +
* Στρατολόγηση μονάδων
 +
* Έρευνες
 +
* Κατασκευή κτηρίων
 +
* Θεϊκές δυνάμεις (ξόρκια)
  
* Attacking and defending
+
Το ποσό των δωρεάν συστατικών που μπορείτε να λάβετε καθημερινά είναι κατά μέγιστο, 10. Μπορείτε να αγοράσετε όσες επιπλέον θυσίες θέλετε ξοδεύοντας χρυσό, αν και η τιμή για κάθε συστατικό θα ανεβαίνει επί της βασικής τιμής με κάθε αγορά (και θα επανέρχεται στη βασική, τα μεσάνυχτα).
* Recruiting units
 
* Research
 
* Construction of buildings
 
* Casting of spells
 
  
The amount of free offerings you can receive daily is limited to 10. You can buy as many additional offerings as you want by spending gold, although the price of each ingredient will increase with each purchase by the base price (and reset at midnight).
+
{|class=wikitable
 
+
!|Εικόνα
{| class="wikitable"
 
!|Image
 
 
|[[File:symbol_bat.png]]
 
|[[File:symbol_bat.png]]
 
|[[File:symbol_bone.png]]
 
|[[File:symbol_bone.png]]
Γραμμή 36: Γραμμή 35:
 
|[[File:symbol_ruby.png]]
 
|[[File:symbol_ruby.png]]
 
|-
 
|-
!|Name
+
!|Ονομασία
|Bat Wing
+
|Φτερό Νυχτερίδας
|Bone
+
|Κόκκαλο
|Rat Tail
+
|Ουρά ποντικιού
|Witch Finger
+
|Δάχτυλο μάγισσας
|Lich Dust
+
|Τέφρα νεκρού
|Mandrake
+
|Μανδραγόρας
|Cyclops Skull
+
|Κρανίο Κύκλωπα
|Rubies
+
|Ρουμπίνια
 
|-
 
|-
!|Base price in gold
+
!|Βασική Τιμή σε Χρυσό
|50
+
|align=center|60
|50
+
|align=center|60
|50
+
|align=center|60
|50
+
|align=center|60
|75
+
|align=center|90
|75
+
|align=center|90
|110
+
|align=center|90
|110
+
|align=center|90
 
|}
 
|}
  
As of 2017 there is a new effect available that will double the amount of offerings you receive for in-game actions. This effect is called “Witch’s Wisdom” and is exclusively available during a dedicated event sale. By duplicating each  offering you receive, this item ultimately increases the amount of free offerings to 20 a day.
+
== Βιβλίο Μαγικών Μειγμάτων ==
 +
[[File: IncantationCircle_Incantations.png|center|720px]]
  
 +
Το Βιβλίο των Μαγικών Μειγμάτων θα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους συνδυασμούς των επικλήσεών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε πάλι σε αυτούς! Οι επικλήσεις θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ανταμοιβή και οι παίκτες θα μπορούν να τις φιλτράρουν με βάση την διαθεσιμότητα των συστατικών τους.Κάθε παίκτης έχει τις δικές του μοναδικές συνταγές, οπότε δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς για να πετύχετε τις βέλτιστες ανταμοιβές,
  
{| class="wikitable"
+
Αν θελήσετε να ξεκλειδώσετε ένα άγνωστο μείγμα χωρίς πειραματισμούς, μπορείτε να το κάνετε με ένα μικρό ποσό χρυσού.
| colspan="4" align="center" |
 
Item: '''Witch's Wisdom'''
 
|-
 
|[[File:Witchs_Wisdom.png|center|60px]]
 
Gain double the amount of incantation offerings generated for the event.<br>Cities that are founded or conquered while the effect lasts will still benefit!
 
|}
 
 
 
== Book of Incantations ==
 
[[File: IncantationCircle_Incantations.png|center]]
 
 
 
The Book of Incantations will automatically save your offering combinations so that you can easily reference back to them! Incantations will be ordered by the type of reward, and players will be able to filter through their offerings by availability or needed offerings.
 
 
 
If you wish to unlock an unknown incantation without experimenting, you may do so for a small amount of gold.
 
  
== Rankings ==
+
== Κατάταξη παικτών ==
 
[[File:hween_2015_rankings.png|center]]
 
[[File:hween_2015_rankings.png|center]]
  
All players can compete against each other in terms of produced incantations on a daily basis. Every time you conjure an incantation, you will get a random amount of blood points (up to 10). The ranking is based on these points. No matter which incantation you conjure, you always have the same chance to get points.
+
Όλοι οι παίκτες θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους άλλους σε ότι αφορά την ημερήσια παραγωγή επικλήσεων. Κάθε φορά που θα επικαλείσθε μία συνταγή, θα λαμβάνετε ένα τυχαίο αριθμό πόντων αίματος (μέχρι 10). Η κατάταξη θα βασίζεται σε αυτούς τους πόντους. Δεν παίζει ρόλο ποιο μείγμα ετοιμάζετε, πάντα θα έχετε τις ίδιες πιθανότητες να λάβετε πόντους.
  
As soon as you produce your first incantation on a day you will be listed in the daily ranking. The winner of the day (rank 1) will earn an award and an effect. Every day at 8pm the ranking gets evaluated and reset. The rewards get handed out as soon as the evaluation is finished.
+
Μόλις, μία συγκεκριμένη μέρα, παρασκευάσετε μία συνταγή, θα εμφανιστείτε στη λίστα της ημερήσιας κατάταξης. Ο νικητής της ημέρας (1ος στην κατάταξη) θα κερδίσει ένα βραβείο και μία ανταμοιβή. Κάθε μέρα στις 8 το βράδυ, η κατάταξη υπολογίζεται και μηδενίζεται. Τα βραβεία και οι ανταμοιβές δίδονται μόλις οριστικοποιηθεί η εκτίμηση της κατάταξης.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
Award: '''Master Conjurer (Daily Award)'''
+
Βραβείο: '''Μέγας Παρασκευαστής (ημερήσιο βραβείο)'''
 
|-
 
|-
 
|[[File:hween_2015_daily.png|center]]
 
|[[File:hween_2015_daily.png|center]]
 
|}
 
|}
  
The overall ranking will work much the same as the daily ranking, but it will not reset. It will run until the event ends.
+
Η συνολική κατάταξη θα δουλεύει γενικά όπως και η ημερήσια, αλλά δεν θα μηδενίζει. θα συνεχίζει να "τρέχει" μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.
 
 
The top 10 players in the overall ranking list will receive several bonus rewards as soon as the event ends. Additionally the top 4 players of the event will be awarded the Grand Master award to display on their profile!
 
  
 +
Οι πρώτοι 10 παίκτες της συνολικής κατάταξης, θα λάβουν αρκετές επιπλέον ανταμοιβές, μόλις τελειώσει η εκδήλωση. Επιπλέον, οι πρώτοι 4 παίκτες της εκδήλωσης θα βραβευθούν με το βραβείο του Μέγα Κυρίαρχου 2015, ώστε να το επιδεικνύουν στο προφίλ τους!
  
Awards for the top 4 players of the overall ranking:
+
Βραβεία για τους 4 πρώτους παίκτες της συνολικής κατάταξης:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
'''Grand Master'''
+
'''Μέγας Κυρίαρχος'''
 
|-
 
|-
!|Rank 1
+
!|1ος βαθμός
!|Rank 2
+
!|2ος βαθμός
!|Rank 3
+
!|3ος βαθμός
!|Rank 4
+
!|4ος βαθμός
 
|-
 
|-
 
|[[File:hween_2015_award_1.png]]
 
|[[File:hween_2015_award_1.png]]
Γραμμή 111: Γραμμή 98:
 
|}
 
|}
  
== Additional Awards ==
+
== Επιπρόσθετα Βραβεία ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
'''Dark Conjurer'''
+
'''Σκοτεινός Επικαλεστής'''
 
|-
 
|-
!|Performed 1 incantation
+
!|Επικαλέστηκε 1 μαγικό μείγμα
!|Performed 5 incantations
+
!|Επικαλέστηκε 5 μαγικά μείγματα
!|Performed 25 incantations
+
!|Επικαλέστηκε 25 μαγικά μείγματα
!|Performed 50 incantations
+
!|Επικαλέστηκε 50 μαγικά μείγματα
 
|-
 
|-
 
|[[File:dark_conjurer_1.png|center]]
 
|[[File:dark_conjurer_1.png|center]]
Γραμμή 127: Γραμμή 114:
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
'''Dark Scribe'''
+
'''Σκοτεινός Αντιγραφέας Χειρογράφων'''
 
|-
 
|-
!|Found 1 incantation
+
!|Ανακάλυψε 1 μαγικό μείγμα
!|Found 10 incantations
+
!|Ανακάλυψε 10 μαγικά μείγματα
!|Found 25 incantations
+
!|Ανακάλυψε 25 μαγικά μείγματα
!|Found 50 incantations
+
!|Ανακάλυψε 50 μαγικά μείγματα
 
|-
 
|-
 
|[[File:dark_scribe_1.png|center]]
 
|[[File:dark_scribe_1.png|center]]
 
|[[File:dark_scribe_2.png|center]]
 
|[[File:dark_scribe_2.png|center]]
 +
 
|[[File:dark_scribe_3.png|center]]
 
|[[File:dark_scribe_3.png|center]]
 
|[[File:dark_scribe_4.png|center]]
 
|[[File:dark_scribe_4.png|center]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
'''Bloody Glance'''
+
'''Ματωμένη Ματιά'''
 
<br />
 
<br />
Sacrifice only rubies three times in a row
+
Επικαλεστείτε 3 διαμάντια την φορά
 
|-
 
|-
!|1st time
+
| colspan="4" align="center"|1η φορά
 
|-
 
|-
|[[File:Halloween_rubies_BloodyGlance4.png|center]]
+
| colspan="4" align="center" |[[File:Halloween_rubies_BloodyGlance4.png|center]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
'''Present of the Dead'''
+
'''Παρουσία των Νεκρών'''
 
<br />
 
<br />
Sacrifice only cyclops skulls three times in a row
+
Επικαλεστείτε 3 κρανία κυκλώπων την φορά
 
|-
 
|-
!|1st time
+
|colspan="4" align="center"|1η φορά
 
|-
 
|-
|[[File:Halloween_cyclope_PresentOfTheDead4.png|center]]
+
| colspan="4" align="center" |[[File:Halloween_cyclope_PresentOfTheDead4.png|center]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" align="center" |  
 
| colspan="4" align="center" |  
'''Occult Knowledge'''
+
'''Μυστηριώδης Γνώση'''
 
<br />
 
<br />
Performing all possible incantations.
+
Φτιάξτε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς συστατικών.
 
|-
 
|-
!|1st time
+
| colspan="4" align="center"| 1η φορά
 
|-
 
|-
|[[File:Halloween_knowledge_OccultKnowledge4.png|center]]
+
|colspan="4" align="center" |[[File:Halloween_knowledge_OccultKnowledge4.png|center]]
 
|}
 
|}
  
== Progress Rewards ==
+
== Ανταμοιβές Προόδου ==
All players that conjured a specific amount of rewards will get the following bonus rewards:
+
Όλοι οι παίκτες που θα επικαλεστούν συγκεκριμένο αριθμό μειγμάτων, θα λάβουν τις κάτωθι επιπρόσθετες ανταμοιβές.
 
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!|Amount of conjured rewards
+
!|Αριθμός παραληφθέντων μειγμάτων
!|Reward
+
!|Ανταμοιβή
 
|-
 
|-
 
|25
 
|25
|[[File:Administrator_reward.png]] You will get the administrator for 2 weeks.
+
|
 +
[[File:Administrator_reward.png]] Θα λάβετε τον διαχειριστή για 2 εβδομάδες.
 
|-
 
|-
 
|50
 
|50
|[[File:overall_culture_level.png]] You will get an entire culture level.
+
|Ανάλογα την έκδοση της εκδήλωσης μπορείτε να αποκτήσετε:<br>
 +
[[File:Melousa_2019.png]] Τον αποκλειστικό ήρωα Μελούσα ή <br>
 +
[[File:overall_culture_level.png]] θα λάβετε ένα πλήρες επίπεδο πολιτισμού.
 
|}
 
|}
 
[[Category:Events]]
 

Τελευταία αναθεώρηση της 20:27, 20 Οκτωβρίου 2019

Κατά την εκδήλωση του Κύκλου των Επικλήσεων, θα έχετε την ευκαιρία να εξασκηθείτε στην μαγεία! Θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε διάφορα συστατικά (προσφορές) για να ξεκλειδώσετε βραβεία που θα σας βοηθήσουν να επιβληθείτε στον εχθρό σας. Μπορείτε να μαζέψετε συστατικά απλά εκτελώντας καθημερινές ενέργειες στο παιχνίδι, όπως: Αναβάθμιση κτηρίων, επιθέσεις, έρευνες και άλλες συναφείς ενέργειες.

Μόλις θα έχετε αρκετά συστατικά, μπορείτε να τα ανακατέψετε μαζί στην κύρια οθόνη της εκδήλωσης και θα ανταμοιφθείτε με ένα συγκεκριμένο βραβείο. Η συνταγή (επίκληση) γι' αυτή την ανταμοιβή θα αποθηκευτεί στο Βιβλίο των Επικλήσεων για περαιτέρω αναφορά σε αυτήν.

Επιπλέον των ανταμοιβών που θα λαμβάνετε με τις επικλήσεις, θα έχετε την ευκαιρία να ανταγωνιστείτε τους άλλους παίκτες στην καθημερινή κατάταξη. Ο επικεφαλής παίκτης της ημέρας θα λαμβάνει το Βραβείο του Μέγα Μάγιστρου και οι κορυφαίοι 4 παίκτες της εκδήλωσης θα λάβουν το πολύτιμο Βραβείο του Μέγα Κυρίαρχου.

Επίκληση Συστατικών

Incantation 2019.png

Προκειμένου να ολοκληρώσετε μία επίκληση, θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσετε 3 προσφορές (συστατικά). Δεν παίζει ρόλο τι συστατικά χρησιμοποιείτε, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο συστατικό παραπάνω από μία φορά. Μόλις έχετε τα απαραίτητα συστατικά θα τα προσθέσετε στο μείγμα σας, απλά σέρνοντάς τα σε μία διαθέσιμη υποδοχή στην κύρια οθόνη της εκδήλωσης. Μόλις γεμίσουν και οι τρεις υποδοχές, πατήστε "Επίκληση".

Αφού πατήστε "Επίκληση" τα υλικά σας θα αναμιχθούν και εσείς θα λάβετε μία ανταμοιβή από το μείγμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανταμοιβή αμέσως, ή να την αποθηκεύσετε στο απόθεμά σας, αν έχετε χώρο ελεύθερο. Δεν θα μπορέσετε να φτιάξετε άλλο μείγμα αν δεν συλλέξετε πρώτα την ανταμοιβή σας.

Συλλογή συστατικών

Hween 2015 overview1.png

Μπορείτε να βρείτε συστατικά για τα μείγματά σας, απλά παίζοντας Grepolis. Ακολουθούν μερικές ενέργειες που μπορεί να σας δώσουν προσφορές:

  • Επιθέσεις και Άμυνες
  • Στρατολόγηση μονάδων
  • Έρευνες
  • Κατασκευή κτηρίων
  • Θεϊκές δυνάμεις (ξόρκια)

Το ποσό των δωρεάν συστατικών που μπορείτε να λάβετε καθημερινά είναι κατά μέγιστο, 10. Μπορείτε να αγοράσετε όσες επιπλέον θυσίες θέλετε ξοδεύοντας χρυσό, αν και η τιμή για κάθε συστατικό θα ανεβαίνει επί της βασικής τιμής με κάθε αγορά (και θα επανέρχεται στη βασική, τα μεσάνυχτα).

Εικόνα Symbol bat.png Symbol bone.png Symbol rat.png Symbol witch.png Symbol lich.png
Symbol mandrake.png
Symbol cyclops.png Symbol ruby.png
Ονομασία Φτερό Νυχτερίδας Κόκκαλο Ουρά ποντικιού Δάχτυλο μάγισσας Τέφρα νεκρού Μανδραγόρας Κρανίο Κύκλωπα Ρουμπίνια
Βασική Τιμή σε Χρυσό 60 60 60 60 90 90 90 90

Βιβλίο Μαγικών Μειγμάτων

IncantationCircle Incantations.png

Το Βιβλίο των Μαγικών Μειγμάτων θα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους συνδυασμούς των επικλήσεών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε πάλι σε αυτούς! Οι επικλήσεις θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ανταμοιβή και οι παίκτες θα μπορούν να τις φιλτράρουν με βάση την διαθεσιμότητα των συστατικών τους.Κάθε παίκτης έχει τις δικές του μοναδικές συνταγές, οπότε δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς για να πετύχετε τις βέλτιστες ανταμοιβές,

Αν θελήσετε να ξεκλειδώσετε ένα άγνωστο μείγμα χωρίς πειραματισμούς, μπορείτε να το κάνετε με ένα μικρό ποσό χρυσού.

Κατάταξη παικτών

Hween 2015 rankings.png

Όλοι οι παίκτες θα μπορούν να ανταγωνιστούν τους άλλους σε ότι αφορά την ημερήσια παραγωγή επικλήσεων. Κάθε φορά που θα επικαλείσθε μία συνταγή, θα λαμβάνετε ένα τυχαίο αριθμό πόντων αίματος (μέχρι 10). Η κατάταξη θα βασίζεται σε αυτούς τους πόντους. Δεν παίζει ρόλο ποιο μείγμα ετοιμάζετε, πάντα θα έχετε τις ίδιες πιθανότητες να λάβετε πόντους.

Μόλις, μία συγκεκριμένη μέρα, παρασκευάσετε μία συνταγή, θα εμφανιστείτε στη λίστα της ημερήσιας κατάταξης. Ο νικητής της ημέρας (1ος στην κατάταξη) θα κερδίσει ένα βραβείο και μία ανταμοιβή. Κάθε μέρα στις 8 το βράδυ, η κατάταξη υπολογίζεται και μηδενίζεται. Τα βραβεία και οι ανταμοιβές δίδονται μόλις οριστικοποιηθεί η εκτίμηση της κατάταξης.

Βραβείο: Μέγας Παρασκευαστής (ημερήσιο βραβείο)

Hween 2015 daily.png

Η συνολική κατάταξη θα δουλεύει γενικά όπως και η ημερήσια, αλλά δεν θα μηδενίζει. θα συνεχίζει να "τρέχει" μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.

Οι πρώτοι 10 παίκτες της συνολικής κατάταξης, θα λάβουν αρκετές επιπλέον ανταμοιβές, μόλις τελειώσει η εκδήλωση. Επιπλέον, οι πρώτοι 4 παίκτες της εκδήλωσης θα βραβευθούν με το βραβείο του Μέγα Κυρίαρχου 2015, ώστε να το επιδεικνύουν στο προφίλ τους!

Βραβεία για τους 4 πρώτους παίκτες της συνολικής κατάταξης:

Μέγας Κυρίαρχος

1ος βαθμός 2ος βαθμός 3ος βαθμός 4ος βαθμός
Hween 2015 award 1.png Hween 2015 award 2.png Hween 2015 award 3.png Hween 2015 award 4.png

Επιπρόσθετα Βραβεία

Σκοτεινός Επικαλεστής

Επικαλέστηκε 1 μαγικό μείγμα Επικαλέστηκε 5 μαγικά μείγματα Επικαλέστηκε 25 μαγικά μείγματα Επικαλέστηκε 50 μαγικά μείγματα
Dark conjurer 1.png
Dark conjurer 2.png
Dark conjurer 3.png
Dark conjurer 4.png

Σκοτεινός Αντιγραφέας Χειρογράφων

Ανακάλυψε 1 μαγικό μείγμα Ανακάλυψε 10 μαγικά μείγματα Ανακάλυψε 25 μαγικά μείγματα Ανακάλυψε 50 μαγικά μείγματα
Dark scribe 1.png
Dark scribe 2.png
Dark scribe 3.png
Dark scribe 4.png

Ματωμένη Ματιά
Επικαλεστείτε 3 διαμάντια την φορά

1η φορά
Halloween rubies BloodyGlance4.png

Παρουσία των Νεκρών
Επικαλεστείτε 3 κρανία κυκλώπων την φορά

1η φορά
Halloween cyclope PresentOfTheDead4.png

Μυστηριώδης Γνώση
Φτιάξτε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς συστατικών.

1η φορά
Halloween knowledge OccultKnowledge4.png

Ανταμοιβές Προόδου

Όλοι οι παίκτες που θα επικαλεστούν συγκεκριμένο αριθμό μειγμάτων, θα λάβουν τις κάτωθι επιπρόσθετες ανταμοιβές.

Αριθμός παραληφθέντων μειγμάτων Ανταμοιβή
25

Administrator reward.png Θα λάβετε τον διαχειριστή για 2 εβδομάδες.

50 Ανάλογα την έκδοση της εκδήλωσης μπορείτε να αποκτήσετε:

Melousa 2019.png Τον αποκλειστικό ήρωα Μελούσα ή
Overall culture level.png θα λάβετε ένα πλήρες επίπεδο πολιτισμού.