Από Wiki Grepolis GR
Αναθεώρηση ως προς 22:09, 9 Ιουνίου 2015 από την Mata (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'center During the event "Commander of Rome" you as an experienced leader will take command of a Roman army and play a part in the war to c...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Rome 2015 Logo.png


During the event "Commander of Rome" you as an experienced leader will take command of a Roman army and play a part in the war to come. In those dark times the mighty Roman Marcus Vitellus asks you to help him in is military campaign to claim the throne of Rome. He needs your skills as a battle-hardened commander for his army. You are asked to defeat his rival Vespasian who wants to claim the title of emperor as well. You will lead the finest Roman soldiers into war with a powerful artillery at your disposal. You'll crush the enemy's legions, earn exclusive rewards and go down in history.

The Campaign Map


The attack plan against this fortress is shown on the map where you can see all the different battlegrounds. Each battleground is marked with a symbol depending on its status:

Symbol Meaning
Symbol attack.png This battleground can be attacked by your Roman soldiers.
Symbol cooldown.png The battleground has been attacked recently and some time has to pass before new enemies arrive at the battleground.
Symbol locked.png You have not yet progressed enough to attack this battleground. You need to beat the previous battleground at least once to unlock it.
Symbol lootable.png There is still a reward on this battleground for you to pick up. You won't be able to attack this battleground again until you have claimed your loot.

From time to time you will be given the opportunity to choose between two paths. It is up to you to decide which rewards you are aiming for! However, you are also free to clear every battleground!

Battle against the Roman enemies

If you select a battleground that can be attacked, the attack window will open. The enemies that are stationed there and their strength will be displayed at the bottom, with their red uniforms. You can select your own Roman soldiers in the upper part of the window. They are clad in blue gear.

Rome yourarmy.jpg

Please keep in mind that each battleground has its own limitation on how many units you can use. If you have more soldiers under your command than the battleground allows for, you have to make a tactical decision which type of unit and how many you want to send into battle. Each unit has its own strengths and weaknesses against specific units.


An example:

Hastatii deal 50% additional damage against Alarii. If there are 50 enemy Alarii at the battleground and you have 70 Hastatii ready to engage, it is a good idea to select 50 Hastatii. The damage bonus does not count for surplus Hastatii. Let's assume the battleground limits you to use 80 soldiers, you can then use the remaining 30 slots (50 are already occupied by the 50 Hastatii you selected) according to your personal taste. However, it wouldn't be wise to send Legionarii, as the enemy Alarii would deal extra damage against them!

As you can see, quite a bit of strategic thinking is required.

Hastatii unit.png
Legionarii unit.png
Saggitarii unit.png
Allarii unit.png
Vexillarii unit.png

Should you be victorious, you will receive the respective reward for that battleground. Alternatively, you can leave the reward at the battleground until the end of the event to claim it at any later point in time. If you collect your reward, enemies will repopulate the battleground again after 4 hours, but every time their forces will become even stronger than before. Think of it as if Vespasian has noticed a weakness in his defense and wants to reinforce it. This way you can repeatedly get the same reward while the challenge continues to grow.

Another noteworthy feature is that, even if you are defeated when attacking the enemies, the casualties on the enemy side are permanent. This means that you can wear down the enemy with many smaller attacks until you are finally victorious.

Artillery Fire

When you attack a battleground, you can use artillery fire to support your attack. It will lift the moral of your soldiers, making them more effective and raising their combat power by 20%. After supporting you with heavy fire, the artillery has to be reloaded. Getting the needed ammunition will take a while though. But, if need be, you can also immediately buy new ammunition with some Gold.

Units artillery.png
Units artillery info.jpg

The Roman Soldiers

Although you already start your path of conquest with a handful of loyal soldiers, you shouldn't rely on such a small force. The following activities in the game will demonstrate your power and prompt a random group of soldiers to join your army:

  • Attacking and defending
  • Recruiting units
  • Research
  • Constructing or upgrading a building
  • Casting spells


Rome soldiers overview 01.jpg


If a group of soldiers joins your ranks you will receive 8-12 random fighters. (Hastatii, Legionarii, Sagittarii, Alarii, Vexillarii). Keep in mind that you can find a maximum of 10 groups of soldiers per day. Of course you can also buy 10 soldiers for Gold who will stay with you until the end of the event. The Gold price for one type of unit increases by its base price every time you make a purchase. The price will however reset at midnight every day.

You will never lose the soldiers you once got. Thanks to a highly skilled healer, your soldiers that were wounded in battle will recover from their injuries after some time. Every 7 hours the healer will visit your military camp to tend to all your wounded fighters. If you want to have your army ready for action again immediately, you can pay the healer some Gold and he will arrive at once.

Troy healer.png


You will receive a special reward the first time you clear the final stage (stage 33)

Rankings

Ranking2.png

All players can compete against each other in terms of completed battlefields. Every time you complete a battlefield, you will get a random amount of Honor Points (up to 10 pts). The ranking is based on these Honor Points. No matter what reward you gather or how many enemy troops you defeat, you always have the same chance to get Honor Points.


Daily Ranking

Immediately after you have completed your first battlefield on a day you will be placed in the daily ranking list. The winner of a day (Rank 1) will earn an award and an effect. Every day at 8:00 pm the ranking gets evaluated and reset. The rewards are handed out as soon as the evaluation is finished.

Award: Warmaster

Award daily war master.png

Overall Ranking

The overall ranking works much the same as the daily ranking, but it will not reset. It will run until the event ends. The top 10 players in the overall ranking list will receive several bonus rewards as soon as the event ends. The rewards are subdivided by position in the ranking list, meaning that the top 4 players will for example win exceptional attack improvements of different strenghts and very special, unique awards.


Awards for the top 4 players of the overall ranking:

Heroic Commander 2015

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4
Award heroic commander 1.png Award heroic commander 2.png Award heroic commander 3.png Award heroic commander 4.png


Rewards for the top 10 players of the overall ranking:

Rank Reward
1 Overall lightshipattack30.png 20x 30% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 2 days)

Overall culture level.png One entire culture level

2 Overall lightshipattack30.png 12x 30% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 2 days)
3 Overall lightshipattack20.png 15x 20% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 2 days)
4 Overall lightshipattack20.png 12x 20% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 2 days)
5 Overall lightshipattack20.png 10x 20% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 2 days)
6 Overall lightshipattack10.png 14x 10% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 2 days)
7 Overall lightshipattack10.png 12x 10% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 2 days)
8 Overall lightshipattack10.png 10x 10% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 1 days)
9 Overall lightshipattack10.png 8x 10% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 1 days)
10 Overall lightshipattack10.png 6x 10% Increased Light Ship Attack (each effect lasts for 1 days)


Additional Awards

Destroyer of Legions

Killing 250 units Killing 1500 units Killing 5000 units Killing 10000 units
Award crusher of legions1.png Award crusher of legions2.png Award crusher of legions3.png Award crusher of legions4.png

Captured Standards

Clearing 3 stages Clearing 8 stages Clearing 20 stages Clearing 50 stages
Award captured banners 1.png Award captured banners 2.png Award captured banners 3.png Award captured banners 4.png

Commander of Legions

Command 50 soldiers Command 200 soldiers Command 500 soldiers Command 1200 soldiers
Award commander of legions1.png Award commander of legions2.png Award commander of legions3.png Award commander of legions4.png

Final Stage Reward

Rome victory noneheroworld.jpg

On worlds without heroes, all players will get an entire culture level for free.


Rome victory heroworld.jpg

On worlds with heroes, you get, in addition to the free culture level, the new exclusive hero "Apheledes".