Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Feeding the hen)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
[[File:easter_logo_gr.png|center]]
 
[[File:easter_logo_gr.png|center]]
  
During the Easter event 2015 you will be given a mythical hen that can be fed by different ingredients. Corresponding on the type of feed the hen will lay an egg with a specific reward for your city.
+
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης Πάσχα 2015, Θα σας δοθεί μια μυθική κότα η οποία μπορεί να τραφεί με διαφορετικά συστατικά. Ανταποκρινόμενη στον τύπο της τροφής, η κότα θα κάνει ένα αυγό με μια συγκεκριμένη ανταμοιβή για την πόλη σας.  
  
You can get up to 8 different ingredients by several in-game actions (Constructing buildings, attacking/defending, researching, recruiting units and casting spells). With these ingredients you can feed the hen in the main event screen. The hen will lay an egg afterwards that contains a specific reward depending on the ingredients the hen has been fed with.
+
Μπορείτε να αποκτήσετε 8 διαφορετικά είδη τροφής με διάφορες εντός παιχνιδιού ενέργειες, όπως κατασκευή κτηρίων, επιθέσεις/υποστηρίξεις, έρευνες, στρατολογήσεις μονάδων, και εξαπόλυση ευνοιών. Με αυτά τα συστατικά θα ταΐσετε την κότα σας στην κεντρική οθόνη της εκδήλωσης. Η κότα θα κάνει ένα αυγό αμέσως μετά το οποίο θα περιέχει μια συγκεκριμένη ανταμοιβή, ανάλογα με το τι έχετε ταΐσει την κότα σας.
  
Every time you try a new combination of ingredients, the recipe will be stored in the second event screen. Here you can check your known recipes and you can buy new ones for specific rewards.
+
Κάθε φορά που θα κάνετε νέο συνδυασμό συστατικών, η συνταγή αυτή θα αποθηκευτεί στην δεύτερη οθόνη της εκδήλωσης. Εκεί θα μπορείτε να ελέγχετε τις γνωστές ήδη συνταγές και να αγοράσετε καινούριες για νέα δώρα.  
  
 
As a new feature we introduce a daily and an overall ranking where you can contest with all other players for the most laid eggs. The top ranked players will receive special rewards (effects, awards) after every day.
 
As a new feature we introduce a daily and an overall ranking where you can contest with all other players for the most laid eggs. The top ranked players will receive special rewards (effects, awards) after every day.

Αναθεώρηση της 09:05, 21 Μαρτίου 2015

Easter logo gr.png

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης Πάσχα 2015, Θα σας δοθεί μια μυθική κότα η οποία μπορεί να τραφεί με διαφορετικά συστατικά. Ανταποκρινόμενη στον τύπο της τροφής, η κότα θα κάνει ένα αυγό με μια συγκεκριμένη ανταμοιβή για την πόλη σας.

Μπορείτε να αποκτήσετε 8 διαφορετικά είδη τροφής με διάφορες εντός παιχνιδιού ενέργειες, όπως κατασκευή κτηρίων, επιθέσεις/υποστηρίξεις, έρευνες, στρατολογήσεις μονάδων, και εξαπόλυση ευνοιών. Με αυτά τα συστατικά θα ταΐσετε την κότα σας στην κεντρική οθόνη της εκδήλωσης. Η κότα θα κάνει ένα αυγό αμέσως μετά το οποίο θα περιέχει μια συγκεκριμένη ανταμοιβή, ανάλογα με το τι έχετε ταΐσει την κότα σας.

Κάθε φορά που θα κάνετε νέο συνδυασμό συστατικών, η συνταγή αυτή θα αποθηκευτεί στην δεύτερη οθόνη της εκδήλωσης. Εκεί θα μπορείτε να ελέγχετε τις γνωστές ήδη συνταγές και να αγοράσετε καινούριες για νέα δώρα.

As a new feature we introduce a daily and an overall ranking where you can contest with all other players for the most laid eggs. The top ranked players will receive special rewards (effects, awards) after every day.

Ταΐζοντας την κότα

Easter hen 2015.png

Για να πάρετε ένα αυγό, πρέπει να διαλέξετε τρεις τύπους τροφής της κότας. Η σειρά επιλογής και τοποθέτησης στο πιάτο της, δεν παίζει ρόλο όπως επίσης μπορείτε να διαλέξετε τον ίδιο τύπο τροφής παραπάνω από μία φορά.

Κατόπιν, απλά κάνετε κλικ στο "Τάισμα", ώστε να προσφέρετε τις λιχουδιές στην αχόρταγη κότα. Ανάλογα με τον συνδυασμό τροφών, θα γεννήσει ένα αυγό με μία συγκεκριμένη ανταμοιβή. Αν αυτή ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε αυτόν τον συνδυασμό, τότε θα προστεθεί αυτόματα στο βιβλίο των συνταγών σας.

Το αυγό θα σπάσει και θα σας αποκαλύψει την ανταμοιβή σας. Δεν θα μπορέσετε να ταΐσετε εκ νέου την κότα αν δεν παραλάβετε πρώτα την ανταμοιβή σας.

How to collect chicken feed

Collecting feed.png

You can randomly find additional chicken feed after pursuing one of the following in-game activities.

  • Attacking and defending
  • Recruiting units
  • Research
  • Construction of buildings
  • Casting of spells

The amount of chicken feed, you can find for free, is limited to 10 per day. You can buy as many additional ingredients as you want by spending gold, although the price of each ingredient will increase with each purchase by the base price (and reset at midnight).

Image Symbol corn.png Symbol grass.png Symbol bread.png Symbol worms.png Symbol lettuce.png Symbol berries.png Symbol blossoms.png Symbol honey.png
Name Corn Grass Bread Worms Lettuce Berries Blossoms Honey
Base price in gold 40 40 40 40 60 60 60 90

Recipe book

Easter recipe book.png

The recipe book automatically saves all combinations you have found and shows which diet leads to which kind of reward. You can also conveniently see here which ingredients are missing for a certain recipe. If you have all the required types of chicken feed you can instantly add them to the feeding bowl just by clicking the button next to the ingredients.

You have also the option to buy a random recipe for any reward type. This recipe might contain a random level of this reward.

Rankings

Ranking2.png

All players can compete against each other in terms of produced rewards on a daily basis. Every time you create a reward, you will get a random amount of Hen Harmony Points (up to 10 pts). The ranking is based on these Hen Harmony Points. No matter which reward you create, you always have the same chance to get Harmony Points.

As soon as you produce your first reward on a day you will be listed in the daily ranking. The winner of the day (rank 1) will earn an award and an effect. Every day at 8pm the ranking gets evaluated and reset. The rewards get handed out as soon as the evaluation is finished.

Award: Egg crusher of the day

Daily award.png

The overall ranking will work much the same as the daily ranking but it will not reset. It will run until the event ends. The top 10 players in the overall ranking list will receive several bonus rewards as soon as the event ends. The rewards are subdivided by position in the ranking list, meaning that the top 4 players will for example win special attack improvements of different strenghts and absolutely unique awards.

Awards for the top 4 players of the overall ranking:

Eggmaster 2015

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4
Overall award 1.png Overall award 2.png Overall award 3.png Overall award 4.png

Rewards for the top 10 players of the overall ranking:

Rank Reward
1 Overall lightshipattack30.png 20x 30% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)

Overall culture level.png One entire culture level

2 Overall lightshipattack20.png 20x 20% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
3 Overall lightshipattack10.png 20x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
4 Overall lightshipattack10.png 15x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
5 Overall lightshipattack10.png 10x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
6 Overall lightshipattack10.png 9x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
7 Overall lightshipattack10.png 8x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
8 Overall lightshipattack10.png 7x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
9 Overall lightshipattack10.png 6x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)
10 Overall lightshipattack10.png 5x 10% Increased Light Ship attack (each effect lasts for 2 days)

Επιπλέον ανταμοιβές

Σαγηνευτής της Κότας

Δημιουργός 1 αυγού Δημιουργός 5 αυγών Δημιουργός 25 αυγών Δημιουργός 50 αυγών
Created reward 1.png Created reward 5.png Created reward 25.png Created reward 50.png

Αναλυτής Στοιχείων

Εύρεση 1 συνταγής Εύρεση 10 συνταγών Εύρεση 25 συνταγών Εύρεση 50 συνταγών
Found recipe 1.png Found recipe 10.png Found recipe 25.png Found recipe 50.png

Ανταμοιβές Προόδου

Όλοι οι παίκτες που δημιούργησαν συγκεκριμένες ποσότητες αυγών, θα λάβουν τις παρακάτω ανταμοιβές:

Ποσότητα αυγών Ανταμοιβή
25 Administrator reward.png Θα λάβετε τις υπηρεσίες του Διαχειριστή για 2 εβδομάδες.
50 Overall culture level.png Θα λάβετε ένα ολόκληρο επιπλέον επίπεδο πολιτισμού.