Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 
          
 
          
 
          
 
          
 +
== Κόστος για κάθε επίπεδο χτισίματος ==
  
{| style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"
+
 
! width="10px" | Επίπεδο
+
{| style="background:#FFE7B4; text-align:center" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="0"  
! width="20px" | Μέγιστη ποσότητα
+
| align="center"|'''Επίπεδο'''
! Κόστος
+
| align="center"|'''[[File:Wood.png]]'''
 +
| align="center"|'''[[File:Stone.png]]'''
 +
| align="center"|'''[[File:Iron.png]]'''
 +
| align="center"|'''[[File:Pop.png]]'''
 +
|-
 +
|1   
 +
|  50  ||    20  ||    5  ||  2 (+2) || 108 (+108)
 +
|-
 +
|2   
 +
|  139  ||    61  ||  20  ||  4 (+2)  ||  117 (+9)
 +
|-
 +
|3   
 +
|  254  ||  119  ||  44  ||  7 (+3) ||                126 (+9)
 +
|-
 +
|4   
 +
|  389  ||  189  ||  78  ||  9 (+2) ||  136 (+10)
 +
|-
 +
|5   
 +
|  541  ||  271  ||  121  ||  12 (+3) ||  147 (+11)
 +
|-
 +
|6   
 +
|  709  ||  364  ||  174  ||  14 (+2) ||  159 (+12)
 
|-
 
|-
 
+
|7   
| 1
+
| 891  ||  468  ||  236  ||  17 (+3) ||  171 (+12)
| align="center" | 500
+
|-
| align="center" | [[File:Wood.png]]50 [[File:Stone.png]]20 [[File:Iron.png]]5 [[File:Pop.png]]2
+
|8   
 +
| 1085  ||  581  ||  307  || 20 (+3) || 185 (+14)
 
|-
 
|-
| 2
+
|9   
| align="center" | 1000
+
| 1292  ||  703  || 388  || 22 (+2) || 200 (+15)
| align="center" | [[File:Wood.png]]139 [[File:Stone.png]]61 [[File:Iron.png]]20 [[File:Pop.png]]2
 
 
|-
 
|-
| 3
+
|10   
| align="center" | 1500
+
| 1510  ||  834  ||  477  || 25 (+3) || 216 (+16)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 4
+
|11   
| align="center" | 2000
+
| 1739  ||   973  ||  557  ||  28 (+3) ||   233 (+17)
| align="center" | [[File:Wood.png]]389 [[File:Stone.png]]189 [[File:Iron.png]]78 [[File:Pop.png]]2
 
 
|-
 
|-
| 5
+
|12   
| align="center" | 2500
+
| 1978  || 1120  ||  685  || 31 (+3) || 252 (+19)
| align="center" | [[File:Wood.png]]541 [[File:Stone.png]]271 [[File:Iron.png]]121 [[File:Pop.png]]3
 
 
|-
 
|-
 
+
|13   
 +
| 2226  ||  1275  ||  803  ||  34 (+3) ||  272 (+20)
 
|-
 
|-
 
+
|14   
| 6
+
| 2485  ||  1438  || 930  || 36 (+2) ||  294 (+22)
| align="center" | 3000
 
| align="center" | [[File:Wood.png]]709 [[File:Stone.png]]364 [[File:Iron.png]]174 [[File:Pop.png]]2
 
 
|-
 
|-
| 7
+
|15   
| align="center" | 3500
+
| 2752  || 1608  || 1066  ||  39 (+3) || 317 (+23)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 8
+
|16   
| align="center" | 4000
+
| 3027  || 1785  || 1211  || 42 (+3) || 343 (+26)
| align="center" | [[File:Wood.png]]1085 [[File:Stone.png]]581 [[File:Iron.png]]307 [[File:Pop.png]]3
 
 
|-
 
|-
| 9
+
|17   
| align="center" | 4500
+
| 3312  || 1970  || 1365  ||  45 (+3) || 370 (+27)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 10
+
|18   
| align="center" | 5000
+
| 3604  || 2161  || 1529  || 48 (+3) || 400 (+30)
| align="center" | [[File:Wood.png]]1510 [[File:Stone.png]]834 [[File:Iron.png]]477 [[File:Pop.png]]3
 
 
|-
 
|-
 
+
|19   
 +
| 3904  ||  2358  || 1702  ||  51 (+3) || 432 (+32)
 
|-
 
|-
 
+
|20   
| 11
+
| 4212  ||  2563  || 1884  || 54 (+3) || 466 (+34)
| align="center" | ?
 
| align="center" | [[File:Wood.png]]1739 [[File:Stone.png]]973 [[File:Iron.png]]577 [[File:Pop.png]]3
 
 
|-
 
|-
| 12
+
|21   
| align="center" | ?
+
| 4527  || 2773  || 2075  ||  57 (+3) || 503 (+37)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 13
+
|22   
| align="center" | ?
+
| 4850  || 2991  || 2275  ||  60 (+3) || 544 (+41)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 14
+
|23   
| align="center" | ?
+
| 5180  || 3214  || 2484  ||  63 (+3) || 587 (+43)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 15
+
|24   
| align="center" | ?
+
| 5517  || 3443  || 2703  ||  66 (+3) || 634 (+47)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
 
+
|25   
 +
| 5860  ||  3679  || 2930  ||  69 (+3) || 685 (+51)
 
|-
 
|-
 
+
|26   
| 16
+
| 6211  ||  3920  || 3167  || 72 (+3) || 740 (+55)
| align="center" | ?
 
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 17
+
|27   
| align="center" | ?
+
| 6567  || 4167  || 3412  ||  75 (+3) || 799 (+59)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 18
+
|28   
| align="center" | ?
+
| 6930  || 4420  || 3667  ||  78 (+3) || 863 (+64)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 19
+
|29   
| align="center" | ?
+
| 7300  || 4679  || 3931  ||  81 (+3) || 932 (+69)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|-
 
|-
| 20
+
|30   
| align="center" | ?
+
| 7676  || 4943  || 4204  ||  84 (+3) ||1006 (+74)
| align="center" | [[File:Wood.png]]? [[File:Stone.png]]? [[File:Iron.png]]? [[File:Pop.png]]?
 
 
|}
 
|}

Αναθεώρηση της 13:11, 9 Απριλίου 2010

Σκοπός

Το παζάρι σας δίνει την δυνατότητα να στείλετε πρώτες ύλες σε άλλους παίχτες. Μπορείτε επίσης να εμπορευθείτε με τα αγροτικά χωριά του νησιού σας.

  • Όταν το παζάρι σας είναι στο επίπεδο 5, μπορείτε να δημιουργήσετε προσφορές για να εμπορευθείτε με άλλους παίχτες.
  • Όταν το παζάρι σας είναι στο επίπεδο 10, μπορείτε να αποστείλετε πρώτες ύλες στα χωριά των άλλων παιχτών.

Απαιτήσεις

Επίπεδα: Σύγκλητος, 12. Σπηλιά, 5. Αποθήκη, 6.


Κόστος για κάθε επίπεδο χτισίματος

Επίπεδο Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png
1 50 20 5 2 (+2) 108 (+108)
2 139 61 20 4 (+2) 117 (+9)
3 254 119 44 7 (+3) 126 (+9)
4 389 189 78 9 (+2) 136 (+10)
5 541 271 121 12 (+3) 147 (+11)
6 709 364 174 14 (+2) 159 (+12)
7 891 468 236 17 (+3) 171 (+12)
8 1085 581 307 20 (+3) 185 (+14)
9 1292 703 388 22 (+2) 200 (+15)
10 1510 834 477 25 (+3) 216 (+16)
11 1739 973 557 28 (+3) 233 (+17)
12 1978 1120 685 31 (+3) 252 (+19)
13 2226 1275 803 34 (+3) 272 (+20)
14 2485 1438 930 36 (+2) 294 (+22)
15 2752 1608 1066 39 (+3) 317 (+23)
16 3027 1785 1211 42 (+3) 343 (+26)
17 3312 1970 1365 45 (+3) 370 (+27)
18 3604 2161 1529 48 (+3) 400 (+30)
19 3904 2358 1702 51 (+3) 432 (+32)
20 4212 2563 1884 54 (+3) 466 (+34)
21 4527 2773 2075 57 (+3) 503 (+37)
22 4850 2991 2275 60 (+3) 544 (+41)
23 5180 3214 2484 63 (+3) 587 (+43)
24 5517 3443 2703 66 (+3) 634 (+47)
25 5860 3679 2930 69 (+3) 685 (+51)
26 6211 3920 3167 72 (+3) 740 (+55)
27 6567 4167 3412 75 (+3) 799 (+59)
28 6930 4420 3667 78 (+3) 863 (+64)
29 7300 4679 3931 81 (+3) 932 (+69)
30 7676 4943 4204 84 (+3) 1006 (+74)