Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Purpose

The market place gives you the opportunity to send resources to other players. You can also trade with the farming villages on your island.

  • When your marketplace is level 5, you can create offers to trade with other players.
  • When your marketplace is level 10, you can send resources to other player's villages.

Απαιτήσεις

Επίπεδο Συγκλήτου 12 Επίπεδο Σπηλιάς 5 Επίπεδο Αποθήκης 6

Επίπεδο Μέγιστη ποσότητα Κόστος
1 500 Wood.png50 Stone.png20 Iron.png5 Pop.png2
2 1000 Wood.png139 Stone.png61 Iron.png20 Pop.png2
3 1500 Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
4 2000 Wood.png389 Stone.png189 Iron.png78 Pop.png2
5 2500 Wood.png541 Stone.png271 Iron.png121 Pop.png3
6 3000 Wood.png709 Stone.png364 Iron.png174 Pop.png2
7 3500 Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
8 4000 Wood.png1085 Stone.png581 Iron.png307 Pop.png3
9 4500 Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
10 5000 Wood.png1510 Stone.png834 Iron.png477 Pop.png3
11 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
12 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
13 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
14 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
15 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
16 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
17 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
18 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
19 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?
20 ? Wood.png? Stone.png? Iron.png? Pop.png?