Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 
Click on the Simulator tab in the Agora. Input all units you are sending and all the units you will be going up against. If God/desses are involved you can choose the correct one for each player and enter mythical units as well.
 
Click on the Simulator tab in the Agora. Input all units you are sending and all the units you will be going up against. If God/desses are involved you can choose the correct one for each player and enter mythical units as well.
  
Morale is how well your troops will fight. Divine powers can affect morale. This number will be between 30 and 100. Luck is randomly generated for the battle and will be anywhere between -30 and 30 luck. Luck affects the attacker only. If they have -30 luck then their troops will fight 30% less effectively. If they have 30% luck their troops will fight 30% more effectively. City Wall is the level of the defenders wall.  
+
Το ηθικό δείχνει πόσο καλά θα πολεμήσουν τα στρατεύματά σας. Οι θεϊκές δυνάμεις μπορούν να επηρεάσουν το ηθικό. Το νούμερο θα είναι ανάμεσα στο 30 και στο 100. Η τύχη δημιουργείται τυχαία για κάθε μάχη, και είναι ανάμεσα στο -30 και το 30. Η τύχη επηρεάζει μόνο τον επιτιθέμενο. Αν έχετε για παράδειγμα 30% τύχη, τότε τα στρατεύματά σας θα πολεμήσουν κατά 30% πιο αποτελεσματικά. Το «Τείχος πόλης» είναι το επίπεδο του τείχους του αμυνόμενου.  
  
If you aren't sure what your opponent has then you can play around with the simulator and input different scenarios to see what might work best for you. This will also work if you are being attacked and not the attacker.
+
Αν δεν είστε σίγουρος για το τι έχει ο αντίπαλός σας, τότε μπορείτε να πειραματιστείτε με τον προσομοιωτή και να εισάγετε διαφορετικά σενάρια, έτσι ώστε να δείτε ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό. Αυτό δουλεύει επίσης αν είστε ο αμυνόμενος και όχι η επιτιθέμενος.  
  
You can also input factors such as unique buildings (Tower) and premium features for a more accurate battle outcome.
+
Μπορείτε επίσης να εισάγετε διαφορετικούς παράγοντες όπως μοναδικά κτήρια (Πύργος) και χαρακτηριστικά του προνομιακού λογαριασμού, για να υπολογίσετε την έκβαση της μάχης με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αναθεώρηση της 19:01, 1 Φεβρουαρίου 2011

Agora Battle Simulator

Αγορά

Want to know how you will do in an upcoming battle? There is a battle simulator in the Agora. If you have spied your opponent and know what units you are going up against this is the easiest way to determine if you will win and how many losses you may suffer.

Προσομοιωτής

Click on the Simulator tab in the Agora. Input all units you are sending and all the units you will be going up against. If God/desses are involved you can choose the correct one for each player and enter mythical units as well.

Το ηθικό δείχνει πόσο καλά θα πολεμήσουν τα στρατεύματά σας. Οι θεϊκές δυνάμεις μπορούν να επηρεάσουν το ηθικό. Το νούμερο θα είναι ανάμεσα στο 30 και στο 100. Η τύχη δημιουργείται τυχαία για κάθε μάχη, και είναι ανάμεσα στο -30 και το 30. Η τύχη επηρεάζει μόνο τον επιτιθέμενο. Αν έχετε για παράδειγμα 30% τύχη, τότε τα στρατεύματά σας θα πολεμήσουν κατά 30% πιο αποτελεσματικά. Το «Τείχος πόλης» είναι το επίπεδο του τείχους του αμυνόμενου.

Αν δεν είστε σίγουρος για το τι έχει ο αντίπαλός σας, τότε μπορείτε να πειραματιστείτε με τον προσομοιωτή και να εισάγετε διαφορετικά σενάρια, έτσι ώστε να δείτε ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό. Αυτό δουλεύει επίσης αν είστε ο αμυνόμενος και όχι η επιτιθέμενος.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε διαφορετικούς παράγοντες όπως μοναδικά κτήρια (Πύργος) και χαρακτηριστικά του προνομιακού λογαριασμού, για να υπολογίσετε την έκβαση της μάχης με μεγαλύτερη ακρίβεια.