Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
Mathematics



Φάλαγγα

Εικόνα Τεχνολογία Περιγραφή Κόστος
Επίπεδο Ακαδημίας 25
Phalanx.png Φάλαγγα Τα στρατεύματά σας σχηματίζουν μια πανίσχυρη φάλαγγα και μάχονται με αυξημένη κατά 10% ισχύ. Wood.png4000

Stone.png4000

Iron.png15000


Research Points.png9



Βασικά, αυτή η έρευνα επιτρέπει στις μονάδες ξηράς να είναι πιο ισχυρές.

  • Αυτό ισχύει και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση.
  • Η Φάλαγγα δεν επηρεάζει τη μαχητική ικανότητα των ναυτικών δυνάμεων.

Παράδειγμα

Ένας επιθετικός στρατός αποτελούμενος από 1000 εκσφενδονιστές έχει επιθετική δύναμη 23000 (Βολή).

Με Φάλαγγα, οι εκσφενδονιστές λαμβάνουν ένα πλεονέκτημα 10% στην μαχητική τους ικανότητα.

23000*0.10=2300

23000+2300=25300