Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Νέα σελίδα με 'center As decreed and ordained by Zeus himself: Let the Games begin! == Grepolympia == Experience the Olympic Games of ancient Greece thro...')
 
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 
== Grepolympia ==
 
== Grepolympia ==
  
Experience the Olympic Games of ancient Greece through Grepolympia.  There are four different events taking place
+
Περίοδος:27 Ιουλίου εώς 16 Αυγούστου 2012 (4 εβδομάδες)
  
over a week each from 27th July to 23rd August 2012. With each event, you have an athlete that you can train each
+
Ζήστε την εμπειρία των Ολυμπιακών αγώνων μέσα από την Ολυμπιάδα του Grepolis. Mπορείτε να συμμετάσχετε σε τέσσερις διαφορετικούς κλάδους, των οποίων έκαστος διαρκεί μια εβδομάδα. Για κάθε κλάδο, θα μπορείτε να έχετε έναν αθλητή τον οποίο θα προπονείτε κάθε ημέρα ώστε να συμμετάσχει στους αγώνες. Τα έπαθλα για την συμμετοχή στους αγώνες είναι φύλλα δάφνης, με τα οποία θα μπορείτε να συναλλαχθείτε εμπορικά για πρώτες ύλες, ξόρκια, ή προνόμια. Οι καλύτεροι αθλητές θα κερδίσουν μοναδικά προνόμια στο τέλος κάθε αγώνα. Για να είστε οι καλύτεροι, θα πρέπει να διδάξετε στους αθλητές σας μοναδικές τεχνικές τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε με τους πόντους προπόνησης που θα αποκτήσετε από τις προπονήσεις των αθλητών σας.
  
day and enter into the competitions.  The prizes for participation are laurels, and these can be traded in at the
+
=== Οι Αγώνες ===
 
 
shop for additional resources, spells, or other effects.  The best atheletes will win unique prizes at the end of
 
 
 
each event.  In order to be the best and come out on top, you will need to teach your athletes the skills to win
 
 
 
through the use of training points.
 
 
 
=== The Events ===
 
  
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
Γραμμή 33: Γραμμή 25:
 
|}
 
|}
  
=== Training ===
+
=== Προπόνηση ===
 
 
For each event, you have an athlete that you can train.  In order to train him, you need units (land units) to
 
 
 
assist.  You can rely on any unit from any city to help with the training, but be warned - ''Units used for
 
 
 
training will be permanently taken from the army.''
 
 
 
The Training Grounds offers 2 free training slots, and another 2 can be purchased for 50 gold each.  The number of
 
 
 
units that can be trained in each slot is limited, and this results in the training time being 2 hours per slot. 
 
 
 
Once you begin training your athlete, you '''cannot''' cancel it and you cannot get the units back.  Think
 
  
carefully whether you wish to use that unit. Each unit used will provide training points for your athlete, and
+
Για κάθε αγώνα, θα έχετε έναν αθλητή τον οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύσετε. Για να τον εκπαιδεύσετε, θα χρειαστείτε μονάδες (μονάδες ξηράς). Μπορείτε να επιστρατεύσετε μονάδες από όλες τις πόλεις σας αλλά προσέξτε: αυτές οι μονάδες θα αφαιρούνται από τον στρατό σας. Το πεδίο κατάρτισης προσφέρει δύο ελεύθερες θέσεις κατάρτισης, και άλλες δύο μπορούν να εξαγοραστούν για 50 χρυσό η κάθε μία. Ο αριθμός μονάδων που θα θέσετε σε κάθε κατάρτιση είναι περιορισμένος, πράγμα το οποίο φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα μετά από προπόνηση 2 ωρών σε κάθε κατάρτιση. Η προπόνηση δεν μπορεί να αναβληθεί, γι’ αυτό είναι πιθανό να σας επιστραφεί μια μονάδα πίσω αφού έχει προστεθεί. Κάθε μονάδα που έχει χρησιμοποιηθεί στην προπόνηση θα σας επιφέρει πόντους προπόνησης για τον αθλητή σας. Η τιμή για την κάθε μονάδα ποικίλει (βλέπε τον πίνακα παρακάτω).
 
 
each unit provides a different amount.
 
 
 
The table below provides information about each unit and the training points given. You can also use gold to allow
 
 
 
your athlete to train 20% more effectively over 24 hours. This allows you to gain more training points than would
 
 
 
be normal.
 
  
 
<table align="center" width="70%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="background:#FFE7B4;">
 
<table align="center" width="70%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="background:#FFE7B4;">
Γραμμή 242: Γραμμή 214:
 
</table>
 
</table>
  
The values for training points are relative to the game speed ''(formula: training points/game speed)''.
 
  
=== Skills ===
+
=== Δεξιότητες ===
  
There are 3 skills for each event which can your athlete can learn. Your goal should be to gain as many skill
+
Υπάρχουν τρεις δεξιότητες για κάθε κλάδο, τις οποίες ο αθλητής θα μάθει.
 +
Ο στόχος σας θα είναι να συλλέξετε πόντους δεξιοτήτων το ταχύτερο δυνατόν και να τους διανείμετε σε διαφορετικές δεξιότητες. Υπάρχει μόνον ένας τρόπος για να εκπαιδεύσετε καλύτερα τον αθλητή σας. Θα χρειαστείτε 1000 πόντους προπόνησης για 1 πόντο δεξιότητας.
  
points as quickly as possible, and to distribute them amongst the different skills.  This is the only way for your
+
=== Αγώνας ===
  
athlete to perform better. For every 1 skill point you will need 1000 training points.
+
Μπορείτε να αφήσετε τον αθλητή σας να πάρει μέρος σε έναν αγώνα ελεύθερα για μια φορά καθημερινά. Το αποτέλεσμα θα εξαρτάται από πόσους πόντους δεξιότητας έχετε διαθέσει για τον αθλητή σας. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας για να βρείτε τον ιδανικό συνδυασμό! Ανάλογα το πόσο καλά έχετε πάει στον αγώνα, θα λάβετε φύλλα δάφνης ως έπαθλο, τα οποία θα μπορείτε να τα ανταλλάξετε με αντικείμενα στην αγορά. Έναντι χρυσών νομισμάτων, θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε όλο και περισσότερα αγωνίσματα ώστε να λάβετε περισσότερα φύλλα δάφνης.
  
=== Competition ===
 
 
Your athlete can enter into a competition once a day, however, if you wish to use gold you can enter as often as you like.  The outcome of the competition will depend on how many skill points you have allocated during training.  You'll have to try your best to find the optimal combination.
 
 
Depending on how well your athlete performed in the competition, you will receive laurels as a reward.  The laurels can be exchanged in the shop for various items.  The table below shows how many laurels your athlete will receive based on their performance.
 
  
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
Γραμμή 308: Γραμμή 275:
 
|}
 
|}
  
==== Ranking ====
+
==== Κατάταξη ====
  
The player ranking is based on the athlete's best result from the competitions, so each player will appear only once in the ranking. In order to create the alliance ranking, the results from the competition for the ten best athletes of an alliance will be considered, and an average value will be calculated.
+
Η κατάταξη παιχτών θα βασίζεται στο καλύτερο αποτέλεσμα παίχτη στα αγωνίσματα, γι αυτό κάθε παίχτης θα εμφανίζεται μόνο μια φορά στην κατάταξη παιχτών. Για την δημιουργία της κατάταξης συμμαχιών, τα αποτελέσματα από τους δέκα καλύτερους αθλητές από μια συμμαχία θα λαμβάνεται υπόψη και θα υπολογίζεται ο μέσος όρος.
  
=== Rewards ===
 
  
There are two types of rewards - Daily and Weekly
+
=== Βραβεία ===
  
==== Daily Rewards ====
+
Υπάρχουν 2 τύποι βραβείων-Τα καθημερινά και τα εβδομαδιαία
  
Depending on the results of the competition, an athlete will earn a certain amount of laurels based on their
+
==== Καθημερινά Βραβεία ====
  
performance. These laurels can then be exchanged in the shop for items.
+
Αναλόγως αποτελέσματος, θα λαμβάνετε ένα συγκεκριμένο αριθμό από φύλλα δάφνης αφού έχετε συμμετάσχει σε ένα αγώνισμα. Αυτά μπορούν να ανταλλαχθούν με αντικείμενα από την αγορά.
  
==== Weekly Rewards ====
 
  
At the end of each weekly event, the top 100 athletes will receive an 'effect' as a reward.  The strength, or
+
==== Εβδομαδιαία Βραβεία ====
  
intensity, of this effect will depend on where the athlete places in the rankings.
+
Στο τέλος κάθε γεγονότος, οι 100 καλύτεροι αθλητές θα λαμβάνουν ένα προνόμιο ως ανταμοιβή. Παρά ταύτα, το εκάστοτε προνόμιο θα εξαρτάται από την θέση στην γενική κατάταξη.
  
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
Γραμμή 410: Γραμμή 375:
 
|}
 
|}
  
=== The Grepolympic Shop ===
+
=== Αγορά ===
  
After your athlete begins to earn laurels, you can take them here to the shop and exchange them for the various
+
Αφου ο αθλητής σας αρχίζει να κερδίζει δάφνες, μπορείτε να πάτε εδώ στο κατάστημα και να ανταλλάξετε τις δάφνες  για τα διάφορα
  
items listed here:
+
αντικείμενα που παρατίθενται εδώ:
  
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
 
{|align="center" style="background:#FFE7B4" border="1px" cellpadding="2px"  cellspacing="1"
Γραμμή 476: Γραμμή 441:
 
|}
 
|}
  
=== Duration of the Grepolympics ===
+
=== Διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Grepolis ===
 
 
Even though the Grepolympics run from the 27th of July to the 23rd of August, you can still visit the Grepolympic
 
 
 
Shop after the event ends.  So don't worry if you can't make up your mind as to what items to buy...you can always
 
  
take home a souvenir from the Games.
+
Αφού οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Grepolis τελειώσουν
  
 +
Εάν εξακολουθείτε να έχετε εναπομείναντα φύλλα δάφνης στο τέλος της Grepolympia, μην ανησυχείτε γιατί μπορείτε να τα ξοδέψετε ακόμα και λίγο αργότερα! Η αγορά θα παραμείνει ανοικτή για μία εβδομάδα μετά τη λήξη της εκδήλωσης, για να σας δώσει το χρόνο να αποφασίσετε ποια στοιχεία θέλετε να αγοράσετε.
 
[[Category: Events]]
 
[[Category: Events]]

Αναθεώρηση της 10:25, 26 Ιουλίου 2012

Grepolympia Logo.png

As decreed and ordained by Zeus himself: Let the Games begin!

Grepolympia

Περίοδος:27 Ιουλίου εώς 16 Αυγούστου 2012 (4 εβδομάδες)

Ζήστε την εμπειρία των Ολυμπιακών αγώνων μέσα από την Ολυμπιάδα του Grepolis. Mπορείτε να συμμετάσχετε σε τέσσερις διαφορετικούς κλάδους, των οποίων έκαστος διαρκεί μια εβδομάδα. Για κάθε κλάδο, θα μπορείτε να έχετε έναν αθλητή τον οποίο θα προπονείτε κάθε ημέρα ώστε να συμμετάσχει στους αγώνες. Τα έπαθλα για την συμμετοχή στους αγώνες είναι φύλλα δάφνης, με τα οποία θα μπορείτε να συναλλαχθείτε εμπορικά για πρώτες ύλες, ξόρκια, ή προνόμια. Οι καλύτεροι αθλητές θα κερδίσουν μοναδικά προνόμια στο τέλος κάθε αγώνα. Για να είστε οι καλύτεροι, θα πρέπει να διδάξετε στους αθλητές σας μοναδικές τεχνικές τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε με τους πόντους προπόνησης που θα αποκτήσετε από τις προπονήσεις των αθλητών σας.

Οι Αγώνες

Week Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Event Marathon Archery Javelin Throw Chariot Races

Προπόνηση

Για κάθε αγώνα, θα έχετε έναν αθλητή τον οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύσετε. Για να τον εκπαιδεύσετε, θα χρειαστείτε μονάδες (μονάδες ξηράς). Μπορείτε να επιστρατεύσετε μονάδες από όλες τις πόλεις σας αλλά προσέξτε: αυτές οι μονάδες θα αφαιρούνται από τον στρατό σας. Το πεδίο κατάρτισης προσφέρει δύο ελεύθερες θέσεις κατάρτισης, και άλλες δύο μπορούν να εξαγοραστούν για 50 χρυσό η κάθε μία. Ο αριθμός μονάδων που θα θέσετε σε κάθε κατάρτιση είναι περιορισμένος, πράγμα το οποίο φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα μετά από προπόνηση 2 ωρών σε κάθε κατάρτιση. Η προπόνηση δεν μπορεί να αναβληθεί, γι’ αυτό είναι πιθανό να σας επιστραφεί μια μονάδα πίσω αφού έχει προστεθεί. Κάθε μονάδα που έχει χρησιμοποιηθεί στην προπόνηση θα σας επιφέρει πόντους προπόνησης για τον αθλητή σας. Η τιμή για την κάθε μονάδα ποικίλει (βλέπε τον πίνακα παρακάτω).

Unit Marathon Archery Javelin Throw Chariot Races
Points/Unit Units/Slot Points/Unit Units/Slot Points/Unit Units/Slot Points/Unit Units/Slot
Sword 40x40.png 52 10 40 10 40 10 40 10
Slinger 40x40.png 48 10 48 10 48 10 48 10
Archer 40x40.png 56 10 72 10 56 10 56 10
Hoplite 40x40.png 60 10 60 10 76 10 60 10
Rider 40x40.png 80 8 80 8 80 8 80 8
Chariot 40x40.png 180 4 180 4 180 4 200 4
Uz1.png 500 1 500 1 500 1 500 1
Uz2.png 1040 1 1040 1 1040 1 1040 1
Up1.png 960 1 960 1 960 1 960 1
Uh1.png 440 1 440 1 440 1 440 1
Uh2.png 760 1 760 1 760 1 760 1
Ua1.png 380 1 380 1 380 1 380 1
Ua2.png 400 1 400 1 400 1 400 1
Uhades1.png 520 1 520 1 520 1 520 1
Uhades2.png 1200 1 1200 1 1200 1 1200 1


Δεξιότητες

Υπάρχουν τρεις δεξιότητες για κάθε κλάδο, τις οποίες ο αθλητής θα μάθει. Ο στόχος σας θα είναι να συλλέξετε πόντους δεξιοτήτων το ταχύτερο δυνατόν και να τους διανείμετε σε διαφορετικές δεξιότητες. Υπάρχει μόνον ένας τρόπος για να εκπαιδεύσετε καλύτερα τον αθλητή σας. Θα χρειαστείτε 1000 πόντους προπόνησης για 1 πόντο δεξιότητας.

Αγώνας

Μπορείτε να αφήσετε τον αθλητή σας να πάρει μέρος σε έναν αγώνα ελεύθερα για μια φορά καθημερινά. Το αποτέλεσμα θα εξαρτάται από πόσους πόντους δεξιότητας έχετε διαθέσει για τον αθλητή σας. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας για να βρείτε τον ιδανικό συνδυασμό! Ανάλογα το πόσο καλά έχετε πάει στον αγώνα, θα λάβετε φύλλα δάφνης ως έπαθλο, τα οποία θα μπορείτε να τα ανταλλάξετε με αντικείμενα στην αγορά. Έναντι χρυσών νομισμάτων, θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε όλο και περισσότερα αγωνίσματα ώστε να λάβετε περισσότερα φύλλα δάφνης.


Laurels Marathon Archery Javelin Throw Chariot Races
70 0 - 1199 m 0 - 39 pts 0 - 44 m 0 - 2499 m
80 1200 - 1499 m 40 - 49 pts 45 - 49 m 2500 - 2999 m
90 1500 - 1799 m 50 - 59 pts 50 - 54 m 3000 - 3499 m
100 1800 - 2099 m 60 - 69 pts 55 - 59 m 3500 - 3999 m
110 2100 - 2399 m 70 - 79 pts 60 - 64 m 4000 - 4499 m
120 2400 - 2699 m 80 - 89 pts 65 - 69 m 4500 - 4999 m
130 2700+ m 90+ pts 70+ m 5000+ m

Κατάταξη

Η κατάταξη παιχτών θα βασίζεται στο καλύτερο αποτέλεσμα παίχτη στα αγωνίσματα, γι αυτό κάθε παίχτης θα εμφανίζεται μόνο μια φορά στην κατάταξη παιχτών. Για την δημιουργία της κατάταξης συμμαχιών, τα αποτελέσματα από τους δέκα καλύτερους αθλητές από μια συμμαχία θα λαμβάνεται υπόψη και θα υπολογίζεται ο μέσος όρος.


Βραβεία

Υπάρχουν 2 τύποι βραβείων-Τα καθημερινά και τα εβδομαδιαία

Καθημερινά Βραβεία

Αναλόγως αποτελέσματος, θα λαμβάνετε ένα συγκεκριμένο αριθμό από φύλλα δάφνης αφού έχετε συμμετάσχει σε ένα αγώνισμα. Αυτά μπορούν να ανταλλαχθούν με αντικείμενα από την αγορά.


Εβδομαδιαία Βραβεία

Στο τέλος κάθε γεγονότος, οι 100 καλύτεροι αθλητές θα λαμβάνουν ένα προνόμιο ως ανταμοιβή. Παρά ταύτα, το εκάστοτε προνόμιο θα εξαρτάται από την θέση στην γενική κατάταξη.

Event Reward Effect
Marathon Olympic Sword.png

The Olympic Sword

Grants up to +20% attack strength, land or naval

Gründer.png 1st Place: 20%

Gründer.png2nd Place: 18%

Gründer.png3rd Place: 16%

Gründer.png4-10th Places: 14%

Gründer.png11-25th Places: 10%

Gründer.png26-50th Places: 5%

Gründer.png51-100th Places: 2%

Archery Olympic Experience.png

The Olympic Combat Experience

Grants up to +100% battle points

Gründer.png 1st Place: 100%

Gründer.png2nd Place: 90%

Gründer.png3rd Place: 80%

Gründer.png4-10th Places: 70%

Gründer.png11-25th Places: 50%

Gründer.png26-50th Places: 25%

Gründer.png51-100th Places: 10%

Javelin Throw Olympic Village.png

The Olympic Village

Grants up to +100% resources from Farm Villages

Gründer.png 1st Place: 100%

Gründer.png2nd Place: 90%

Gründer.png3rd Place: 80%

Gründer.png4-10th Places: 70%

Gründer.png11-25th Places: 50%

Gründer.png26-50th Places: 25%

Gründer.png51-100th Places: 10%

Chariot Races Olympic Torch.png

The Olympic Torch

Grants up to +100% defensive bonus in all cities

Gründer.png 1st Place: 100%

Gründer.png2nd Place: 90%

Gründer.png3rd Place: 80%

Gründer.png4-10th Places: 70%

Gründer.png11-25th Places: 50%

Gründer.png26-50th Places: 25%

Gründer.png51-100th Places: 10%

Αγορά

Αφου ο αθλητής σας αρχίζει να κερδίζει δάφνες, μπορείτε να πάτε εδώ στο κατάστημα και να ανταλλάξετε τις δάφνες για τα διάφορα

αντικείμενα που παρατίθενται εδώ:

Item Price Cooldown Description
Easter Senses.png 150 - Extraordinary energy flows through your troops' veins, and lets them fight especially ferociously for the next couple of hours.

Effect: you receive double battle points for the next 12 hours; this is applied to all of your cities. (Duration depends on game speed)

Myrmidons.png 100 - A Myrmidon veteran visits your city and shares his years of combat experience with your warriors. He is an expert in coordinating attacks, but does have deficiencies in defending.

Effect: Your land units will do 10% more damage for the next 12 hours, but will fight 10% weaker as defenders. (Duration depends on game speed)

Trojan.png 100 - You are becoming a master of defending fortified cities. You lay traps around the city, and position additional warriors on the city wall.

Effect: For the next 12 hours, the city wall receives the defense values of the current level +1, and you will receive an additional 5 militias per farm level (up to farm level 25). (Duration depends on game speed)

Favor150x.png 50 - You are given 150 favor.
Happiness1x.png 35 - Increases the production of wood, stone, and silver by 50% of the base production value for 12 hours; this is applied to the current city. (Duration depends on game speed)
CotO1x.png 20 - All construction orders in the harbor issued within the next 12 hours are completed 100% faster; this is applied to the current city. (Duration depends on game speed)
PopGrowth1x.png 20 - All recruiting orders for the barracks issued within the next 12 hours are completed 100% faster; this is applied to the current city. (Duration depends on game speed)
Wood5000x.png 50 - You receive 5000 wood.
Stone5000x.png 50 - You receive 5000 stone.
Silver5000x.png 50 - You receive 5000 silver.

Διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Grepolis

Αφού οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Grepolis τελειώσουν

Εάν εξακολουθείτε να έχετε εναπομείναντα φύλλα δάφνης στο τέλος της Grepolympia, μην ανησυχείτε γιατί μπορείτε να τα ξοδέψετε ακόμα και λίγο αργότερα! Η αγορά θα παραμείνει ανοικτή για μία εβδομάδα μετά τη λήξη της εκδήλωσης, για να σας δώσει το χρόνο να αποφασίσετε ποια στοιχεία θέλετε να αγοράσετε.