Από Wiki Grepolis GR
Αναθεώρηση ως προς 10:07, 26 Ιουλίου 2012 από τον Nikos (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'center As decreed and ordained by Zeus himself: Let the Games begin! == Grepolympia == Experience the Olympic Games of ancient Greece thro...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Grepolympia Logo.png

As decreed and ordained by Zeus himself: Let the Games begin!

Grepolympia

Experience the Olympic Games of ancient Greece through Grepolympia. There are four different events taking place

over a week each from 27th July to 23rd August 2012. With each event, you have an athlete that you can train each

day and enter into the competitions. The prizes for participation are laurels, and these can be traded in at the

shop for additional resources, spells, or other effects. The best atheletes will win unique prizes at the end of

each event. In order to be the best and come out on top, you will need to teach your athletes the skills to win

through the use of training points.

The Events

Week Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Event Marathon Archery Javelin Throw Chariot Races

Training

For each event, you have an athlete that you can train. In order to train him, you need units (land units) to

assist. You can rely on any unit from any city to help with the training, but be warned - Units used for

training will be permanently taken from the army.

The Training Grounds offers 2 free training slots, and another 2 can be purchased for 50 gold each. The number of

units that can be trained in each slot is limited, and this results in the training time being 2 hours per slot.

Once you begin training your athlete, you cannot cancel it and you cannot get the units back. Think

carefully whether you wish to use that unit. Each unit used will provide training points for your athlete, and

each unit provides a different amount.

The table below provides information about each unit and the training points given. You can also use gold to allow

your athlete to train 20% more effectively over 24 hours. This allows you to gain more training points than would

be normal.

Unit Marathon Archery Javelin Throw Chariot Races
Points/Unit Units/Slot Points/Unit Units/Slot Points/Unit Units/Slot Points/Unit Units/Slot
Sword 40x40.png 52 10 40 10 40 10 40 10
Slinger 40x40.png 48 10 48 10 48 10 48 10
Archer 40x40.png 56 10 72 10 56 10 56 10
Hoplite 40x40.png 60 10 60 10 76 10 60 10
Rider 40x40.png 80 8 80 8 80 8 80 8
Chariot 40x40.png 180 4 180 4 180 4 200 4
Uz1.png 500 1 500 1 500 1 500 1
Uz2.png 1040 1 1040 1 1040 1 1040 1
Up1.png 960 1 960 1 960 1 960 1
Uh1.png 440 1 440 1 440 1 440 1
Uh2.png 760 1 760 1 760 1 760 1
Ua1.png 380 1 380 1 380 1 380 1
Ua2.png 400 1 400 1 400 1 400 1
Uhades1.png 520 1 520 1 520 1 520 1
Uhades2.png 1200 1 1200 1 1200 1 1200 1

The values for training points are relative to the game speed (formula: training points/game speed).

Skills

There are 3 skills for each event which can your athlete can learn. Your goal should be to gain as many skill

points as quickly as possible, and to distribute them amongst the different skills. This is the only way for your

athlete to perform better. For every 1 skill point you will need 1000 training points.

Competition

Your athlete can enter into a competition once a day, however, if you wish to use gold you can enter as often as you like. The outcome of the competition will depend on how many skill points you have allocated during training. You'll have to try your best to find the optimal combination.

Depending on how well your athlete performed in the competition, you will receive laurels as a reward. The laurels can be exchanged in the shop for various items. The table below shows how many laurels your athlete will receive based on their performance.

Laurels Marathon Archery Javelin Throw Chariot Races
70 0 - 1199 m 0 - 39 pts 0 - 44 m 0 - 2499 m
80 1200 - 1499 m 40 - 49 pts 45 - 49 m 2500 - 2999 m
90 1500 - 1799 m 50 - 59 pts 50 - 54 m 3000 - 3499 m
100 1800 - 2099 m 60 - 69 pts 55 - 59 m 3500 - 3999 m
110 2100 - 2399 m 70 - 79 pts 60 - 64 m 4000 - 4499 m
120 2400 - 2699 m 80 - 89 pts 65 - 69 m 4500 - 4999 m
130 2700+ m 90+ pts 70+ m 5000+ m

Ranking

The player ranking is based on the athlete's best result from the competitions, so each player will appear only once in the ranking. In order to create the alliance ranking, the results from the competition for the ten best athletes of an alliance will be considered, and an average value will be calculated.

Rewards

There are two types of rewards - Daily and Weekly

Daily Rewards

Depending on the results of the competition, an athlete will earn a certain amount of laurels based on their

performance. These laurels can then be exchanged in the shop for items.

Weekly Rewards

At the end of each weekly event, the top 100 athletes will receive an 'effect' as a reward. The strength, or

intensity, of this effect will depend on where the athlete places in the rankings.

Event Reward Effect
Marathon Olympic Sword.png

The Olympic Sword

Grants up to +20% attack strength, land or naval

Gründer.png 1st Place: 20%

Gründer.png2nd Place: 18%

Gründer.png3rd Place: 16%

Gründer.png4-10th Places: 14%

Gründer.png11-25th Places: 10%

Gründer.png26-50th Places: 5%

Gründer.png51-100th Places: 2%

Archery Olympic Experience.png

The Olympic Combat Experience

Grants up to +100% battle points

Gründer.png 1st Place: 100%

Gründer.png2nd Place: 90%

Gründer.png3rd Place: 80%

Gründer.png4-10th Places: 70%

Gründer.png11-25th Places: 50%

Gründer.png26-50th Places: 25%

Gründer.png51-100th Places: 10%

Javelin Throw Olympic Village.png

The Olympic Village

Grants up to +100% resources from Farm Villages

Gründer.png 1st Place: 100%

Gründer.png2nd Place: 90%

Gründer.png3rd Place: 80%

Gründer.png4-10th Places: 70%

Gründer.png11-25th Places: 50%

Gründer.png26-50th Places: 25%

Gründer.png51-100th Places: 10%

Chariot Races Olympic Torch.png

The Olympic Torch

Grants up to +100% defensive bonus in all cities

Gründer.png 1st Place: 100%

Gründer.png2nd Place: 90%

Gründer.png3rd Place: 80%

Gründer.png4-10th Places: 70%

Gründer.png11-25th Places: 50%

Gründer.png26-50th Places: 25%

Gründer.png51-100th Places: 10%

The Grepolympic Shop

After your athlete begins to earn laurels, you can take them here to the shop and exchange them for the various

items listed here:

Item Price Cooldown Description
Easter Senses.png 150 - Extraordinary energy flows through your troops' veins, and lets them fight especially ferociously for the next couple of hours.

Effect: you receive double battle points for the next 12 hours; this is applied to all of your cities. (Duration depends on game speed)

Myrmidons.png 100 - A Myrmidon veteran visits your city and shares his years of combat experience with your warriors. He is an expert in coordinating attacks, but does have deficiencies in defending.

Effect: Your land units will do 10% more damage for the next 12 hours, but will fight 10% weaker as defenders. (Duration depends on game speed)

Trojan.png 100 - You are becoming a master of defending fortified cities. You lay traps around the city, and position additional warriors on the city wall.

Effect: For the next 12 hours, the city wall receives the defense values of the current level +1, and you will receive an additional 5 militias per farm level (up to farm level 25). (Duration depends on game speed)

Favor150x.png 50 - You are given 150 favor.
Happiness1x.png 35 - Increases the production of wood, stone, and silver by 50% of the base production value for 12 hours; this is applied to the current city. (Duration depends on game speed)
CotO1x.png 20 - All construction orders in the harbor issued within the next 12 hours are completed 100% faster; this is applied to the current city. (Duration depends on game speed)
PopGrowth1x.png 20 - All recruiting orders for the barracks issued within the next 12 hours are completed 100% faster; this is applied to the current city. (Duration depends on game speed)
Wood5000x.png 50 - You receive 5000 wood.
Stone5000x.png 50 - You receive 5000 stone.
Silver5000x.png 50 - You receive 5000 silver.

Duration of the Grepolympics

Even though the Grepolympics run from the 27th of July to the 23rd of August, you can still visit the Grepolympic

Shop after the event ends. So don't worry if you can't make up your mind as to what items to buy...you can always

take home a souvenir from the Games.