Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(176 ενδιάμεσες εκδόσεις από 9 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
*Αναζήτηση
 
 
* SEARCH
 
* SEARCH
  
*Κεντρικό μενού
+
* Νέα στην Wiki
** mainpage|mainpage-description
+
**Χειμερινή_Grepolympia_2020|Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
** http://wiki.en.grepolis.com/wiki/Grepolis_FAQwiki.en.grepolis.com/wiki/HeroesFAQs
+
**Ανταμοιβές_Εκδηλώσεων|Ανταμοιβές Εκδηλώσεων
** http://gr.grepolis.com/start/team|Ομάδα Διαχείρισης
+
 
** http://wiki.en.grepolis.com/wiki/Changelogs|Aναβαθμίσεις
+
 
** http://wiki.en.grepolis.com/wiki/Grepolis_United|Grepolis United
 
** http://gr.grepolis.com/start/rules|Κανόνες Παιχνιδιού
 
** http://forum.gr.grepolis.com/showthread.php?1-%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC&p=1#post1|Κανόνες Φόρουμ
 
** http://wiki.gr.grepolis.com/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82|Κατηγορίες
 
  
* Νέα στην Wiki
 
** http://wiki.en.grepolis.com/wiki/Heroes|Ήρωες
 
** http://wiki.en.grepolis.com/wiki/Island_Quests|Θαύματα Νησιών
 
  
 +
* Βασική περιήγηση
 +
** Αρχική_σελίδα|Αρχική σελίδα
 +
** Κανόνες|Κανόνες Παιχνιδιού
 +
** Grepolis_FAQ|Συχνές ερωτήσεις
 +
** Ομάδα_Grepolis|Ομάδα Διαχείρισης
 +
** http://forum.gr.grepolis.com/forumdisplay.php?44-Ανακοινώσεις-Νέων-Κόσμων-Αναβαθμίσεις |Αναβαθμίσεις
 +
** Επιτρεπτά_Scripts| Επιτρεπτά Scripts
  
*Portal
+
* Portal
**2.0_Portal|Grepolis 2.0
 
** Κτίρια|Κτίρια
 
** Οι Θεοί|Οι Θεοί
 
 
** Έρευνα|Έρευνα
 
** Έρευνα|Έρευνα
 +
** Οι Θεοί|Θεοί
 +
** Κτίρια|Κτήρια
 
** Μονάδες|Μονάδες
 
** Μονάδες|Μονάδες
 +
** Οδηγοί|Οδηγοί
  
*Ξεκινώντας
+
* Ξεκινώντας
** Συμμαχία|Συμμαχία
+
** Farming|Αγροτικά χωριά
 +
** BB-κώδικες_παιχνιδιού|ΒΒ-Κώδικες Παιχνιδιού
 
** Γενικά|Γενικά
 
** Γενικά|Γενικά
** http://wiki.en.grepolis.com/wiki/Abbreviations|Συντομεύσεις
 
** http://wiki.gr.grepolis.com/wiki/BB-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D|ΒΒ-Κώδικες Παιχνιδιού
 
** Το Σύστημα Μάχης|Το Σύστημα Μάχης
 
 
** Πληροφορίες κόσμων|Πληροφορίες κόσμων
 
** Πληροφορίες κόσμων|Πληροφορίες κόσμων
** http://wiki.gr.grepolis.com/wiki/Culture|Πολιτισμός
+
** Η_Πόλη_σας|Η Πόλη σας
** http://wiki.gr.grepolis.com/wiki/Farming|Farming
+
** Πολιτισμός|Πολιτισμός
 
+
** Συμμαχία|Συμμαχία
 +
** Το Σύστημα Μάχης|Σύστημα Μάχης
 +
** Στρατόπεδο_Ληστών|Στρατόπεδο των Ληστών
 +
** Χωριά_Πόντων_Μάχης|Χωριά Πόντων Μάχης
  
 
* Θέματα
 
* Θέματα
** Πίνακας Πόντων|Πίνακας Πόντων
+
** Άμεση_αγορά|Άμεση αγορά
** Ο Χάρτης|Ο Χάρτης
 
** Δέντρο Ερευνών|Δέντρο Ερευνών
 
 
** Αναφορές|Αναφορές
 
** Αναφορές|Αναφορές
 +
** Ανταλλακτήριο_Χρυσού|Ανταλλακτήριο Χρυσού
 +
** Ανταμοιβές_Εκδηλώσεων|Ανταμοιβές Εκδηλώσεων
 +
** Ανταμοιβές_Μυστικού_Κύπελλου|Ανταμοιβές Μυστικού Κυπέλλου
 +
** Αποθέματα|Αποθέματα
 +
** Αποστολές|Αποστολές
 +
** Ασφάλεια|Ασφάλεια Λογαριασμών
 +
** Εκδηλώσεις|Εκδηλώσεις
 +
** Έμπορος της Φοινίκης|Έμπορος της Φοινίκης
 
** Εμπόριο|Εμπόριο
 
** Εμπόριο|Εμπόριο
** Αποίκηση|Αποίκηση
+
** Δέντρο Ερευνών|Έρευνες
** Σύστημα Εξέγερσης|Σύστημα Εξέγερσης
+
** Ήρωες|Ήρωες
 +
** World_Wonders|Θαύματα
 +
** Κατασκοπεία|Κατασκοπεία
 +
**Κόσμοι_Casual|Κόσμοι Casual
 
** Κρατήσεις|Κρατήσεις Πόλεων
 
** Κρατήσεις|Κρατήσεις Πόλεων
** Κατάκτηση|Κατάκτηση
+
**Κυριαρχία|Κυριαρχία
 +
** Premium|Premium
 +
** Grepo-Σκορ|Grepo-Σκορ
 +
 
 +
*Τελικό στάδιο κόσμων
 +
**Κόσμοι_Casual|Κόσμοι Casual
 
** World_Wonders|Θαύματα
 
** World_Wonders|Θαύματα
** Κόσμος Ηρώων|Κόσμος Ηρώων
+
**Κυριαρχία|Κυριαρχία
** Grepolis 2.0|Grepolis 2.0
+
 
** Έμπορος της Φοινίκης|Έμπορος της Φοινίκης
+
* Ίδρυση - Κατάκτηση
 +
** Αποίκηση|Αποίκηση
 +
** Μέθοδοι_Κατάκτησης|Κατάκτηση
 +
***   Εξέγερση|Εξέγερση
 +
***    Πολιορκία|Πολιορκία
 +
 
 +
* Αποστολές νησιών
 +
** Αποστολές_Νησιού|Αποστολές Νησιού
 +
** Λίστα_Αποστολών_Νησιού|Λίστα Αποστολών Νησιού
 +
** Μπόνους_Αποστολών_Νησιού|Μπόνους Αποστολών Νησιού
 +
 
 +
* Βραβεία
 
** Βραβεία|Βραβεία
 
** Βραβεία|Βραβεία
** Ασφάλεια|Ασφάλεια Λογαριασμών
+
** Ημερήσια_Βραβεία|Ημερήσια
** Premium|Premium
+
** Βραβεία_Τακτικής|Τακτικής
** Grepolis Mobile| Grepolis Mobile
+
** Βραβεία_Μάχης|Μάχης
** Αποθέματα|Αποθέματα
+
** Βραβεία_Στρατιωτικής_Προετοιμασίας|Στρατιωτικής Προετοιμασίας
** Αποστολές_Νησιού|Αποστολές Νησιού
+
** Βραβεία_Προόδου_Αυτοκρατορίας|Προόδου Αυτοκρατορίας
 +
** Βραβεία_Μέγιστης_Βαθμολογίας|Μέγιστης Βαθμολογίας
 +
** Βραβεία_Ηρώων|Ηρώων
 +
** Βραβεία_Εκδηλώσεων|Εκδηλώσεων
 +
** Κατηργημένα_Βραβεία|Κατηργημένα
 +
 
 +
* Εφαρμογές Κινητών
 +
** Grepolis_App|Grepolis App
  
 +
* Σύνδεσμοι Grepolis
 +
** http://gr.grepolis.com/ |Αρχική Σελίδα Grepolis
 +
** http://forum.gr.grepolis.com/index.php |Grepolis Forum
 +
** https://support.innogames.com/landing/grepolis/gr |Support
 +
** http://wiki.en.grepolis.com/wiki/Main_Page |Grepolis Wiki En
  
* Εργαλεία
 
 
* TOOLBOX
 
* TOOLBOX
 
*Σύνδεσμοι Grepolis
 
**http://gr.grepolis.com/ |Αρχική Σελίδα Grepolis
 
**http://forum.gr.grepolis.com/index.php |Grepolis Forum
 
**Αρχική Σελίδα |Grepolis Wiki
 
**http://support.innogames.de/login?game=grepo&lang=gr |Support
 
  
 
* LANGUAGES
 
* LANGUAGES

Τελευταία αναθεώρηση της 20:54, 20 Ιανουαρίου 2020

 • SEARCH
 • Νέα στην Wiki
  • Χειμερινή_Grepolympia_2020|Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
  • Ανταμοιβές_Εκδηλώσεων|Ανταμοιβές Εκδηλώσεων • Portal
  • Έρευνα|Έρευνα
  • Οι Θεοί|Θεοί
  • Κτίρια|Κτήρια
  • Μονάδες|Μονάδες
  • Οδηγοί|Οδηγοί
 • Ξεκινώντας
  • Farming|Αγροτικά χωριά
  • BB-κώδικες_παιχνιδιού|ΒΒ-Κώδικες Παιχνιδιού
  • Γενικά|Γενικά
  • Πληροφορίες κόσμων|Πληροφορίες κόσμων
  • Η_Πόλη_σας|Η Πόλη σας
  • Πολιτισμός|Πολιτισμός
  • Συμμαχία|Συμμαχία
  • Το Σύστημα Μάχης|Σύστημα Μάχης
  • Στρατόπεδο_Ληστών|Στρατόπεδο των Ληστών
  • Χωριά_Πόντων_Μάχης|Χωριά Πόντων Μάχης
 • Θέματα
  • Άμεση_αγορά|Άμεση αγορά
  • Αναφορές|Αναφορές
  • Ανταλλακτήριο_Χρυσού|Ανταλλακτήριο Χρυσού
  • Ανταμοιβές_Εκδηλώσεων|Ανταμοιβές Εκδηλώσεων
  • Ανταμοιβές_Μυστικού_Κύπελλου|Ανταμοιβές Μυστικού Κυπέλλου
  • Αποθέματα|Αποθέματα
  • Αποστολές|Αποστολές
  • Ασφάλεια|Ασφάλεια Λογαριασμών
  • Εκδηλώσεις|Εκδηλώσεις
  • Έμπορος της Φοινίκης|Έμπορος της Φοινίκης
  • Εμπόριο|Εμπόριο
  • Δέντρο Ερευνών|Έρευνες
  • Ήρωες|Ήρωες
  • World_Wonders|Θαύματα
  • Κατασκοπεία|Κατασκοπεία
  • Κόσμοι_Casual|Κόσμοι Casual
  • Κρατήσεις|Κρατήσεις Πόλεων
  • Κυριαρχία|Κυριαρχία
  • Premium|Premium
  • Grepo-Σκορ|Grepo-Σκορ
 • Τελικό στάδιο κόσμων
  • Κόσμοι_Casual|Κόσμοι Casual
  • World_Wonders|Θαύματα
  • Κυριαρχία|Κυριαρχία
 • Ίδρυση - Κατάκτηση
  • Αποίκηση|Αποίκηση
  • Μέθοδοι_Κατάκτησης|Κατάκτηση
   • Εξέγερση|Εξέγερση
   • Πολιορκία|Πολιορκία
 • Αποστολές νησιών
  • Αποστολές_Νησιού|Αποστολές Νησιού
  • Λίστα_Αποστολών_Νησιού|Λίστα Αποστολών Νησιού
  • Μπόνους_Αποστολών_Νησιού|Μπόνους Αποστολών Νησιού
 • Βραβεία
  • Βραβεία|Βραβεία
  • Ημερήσια_Βραβεία|Ημερήσια
  • Βραβεία_Τακτικής|Τακτικής
  • Βραβεία_Μάχης|Μάχης
  • Βραβεία_Στρατιωτικής_Προετοιμασίας|Στρατιωτικής Προετοιμασίας
  • Βραβεία_Προόδου_Αυτοκρατορίας|Προόδου Αυτοκρατορίας
  • Βραβεία_Μέγιστης_Βαθμολογίας|Μέγιστης Βαθμολογίας
  • Βραβεία_Ηρώων|Ηρώων
  • Βραβεία_Εκδηλώσεων|Εκδηλώσεων
  • Κατηργημένα_Βραβεία|Κατηργημένα
 • Εφαρμογές Κινητών
  • Grepolis_App|Grepolis App
 • TOOLBOX
 • LANGUAGES