Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Συνθήκη
Επιλογή ιδιοτήτων προς εμφάνιση
Επιλογές
Παράμετροι [
limit:

Ο μέγιστος αριθμός αποτελεσμάτων που θα επιστραφούν
offset:

Η μετατόπιση του πρώτου αποτελέσματος
link:

Εμφάνιση τιμών ως σύνδεσμοι
headers:

Προβολή των κεφαλίδων/ονομάτων ιδιοτήτων
mainlabel:

Η ετικέτα που θα δοθεί στο όνομα της κύριας σελίδας
intro:

Κείμενο που θα εμφανίζεται πριν από τα αποτελέσματα του ερωτήματος, αν υπάρχουν
outro:

Κείμενο που θα εμφανίζεται μετά από τα αποτελέσματα του ερωτήματος, αν υπάρχουν
searchlabel:

Κείμενο για συνέχιση της αναζήτησης
default:

Κείμενο που θα εμφανίζεται αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα ερωτήματος
class:

Μια πρόσθετη κλάση CSS για αυτόν τον πίνακα
transpose:

Παρουσίαση των κεφαλίδων του πίνακα κατακόρυφα και των αποτελεσμάτων οριζόντια
sep:

Διαχωριστικό μεταξύ αποτελεσμάτων
Επιλογές ταξινόμησης
Διαγραφή
Προσθήκη συνθήκης ταξινόμησης