Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει μια λίστα με αχρησιμοποίητες ιδιότητες που ενώ έχουν οριστεί, δεν χρησιμοποιούνται σε κάποια σελίδα. Μπορείτε σε αντιπαραβολή να δείτε την ειδική σελίδα με όλες τις ιδιότητες ή αυτήν με τις ζητούμενες ιδιότητες.

Κατάλογος ιδιοτήτων

  1. Foaf:homepage τύπου URL
  2. Foaf:knows τύπου Page
  3. Foaf:name τύπου Text
  4. Owl:differentFrom τύπου Page