Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
 
Να στέλνετε μονάδες να πολεμήσουν ώστε να αποκτήσετε τα 6 κεφάλια της Ύδρας. Μόλις τα μαζέψετε θα μπορέσετε να τα κάψετε και να εξαφανίσετε το τέρας. Μέχρι να κάψετε τα κεφάλια, μπορείτε να στέλνετε συνέχεια μονάδες στρατού να πολεμούν την Ύδρα, ώστε να μαζέψετε περισσότερες ανταμοιβές.
 
Να στέλνετε μονάδες να πολεμήσουν ώστε να αποκτήσετε τα 6 κεφάλια της Ύδρας. Μόλις τα μαζέψετε θα μπορέσετε να τα κάψετε και να εξαφανίσετε το τέρας. Μέχρι να κάψετε τα κεφάλια, μπορείτε να στέλνετε συνέχεια μονάδες στρατού να πολεμούν την Ύδρα, ώστε να μαζέψετε περισσότερες ανταμοιβές.
  
==How to get the heads==
+
==Πως να αποκτήσετε τα κεφάλια==
In the portal you can send different attacks to fight the Hydra. Every fight lasts a specific time. In order to start the fight, you need the required number of units. At the end of every fight you are rewarded with some resources and favour. Additionally, you have a chance to get a Hydra head, but keep in mind that there is always the risk to lose all units you sent into the fight.
+
Στο σχετικό παράθυρο μπορείτε να στέλνετε διάφορες επιθέσεις να πολεμήσουν την Ύδρα. Κάθε μάχη διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο. Για να ξεκινήσετε μία μάχη, θα χρειαστείτε τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων. Στο τέλος κάθε μάχης θα ανταμοιφθείτε με κάποιους πόρους και εύνοια. Επιπρόσθετα, θα έχετε μία πιθανότητα να βρείτε ένα κεφάλι της Ύδρας, αλλά να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσετε όλες τις μονάδες που στέλνετε στην μάχη.  
  
 
[[file:Hydra_units_send.png|center]]
 
[[file:Hydra_units_send.png|center]]

Αναθεώρηση της 09:35, 5 Νοεμβρίου 2018

Hydra wiki logo.png

Περιγραφή

Κατά την περίοδο της εκδήλωσης, μία Λερναία Ύδρα στοιχειώνει όλες τις πόλεις σας. Σκοπός σας είναι να την εκδιώξετε πριν τελειώσει ο χρόνος. Για να μπορέσετε να εξαφανίσετε το τέρας, πρέπει να του πάρετε τα 6 κεφάλια και να τα κάψετε. Τα κεφάλια της Ύδρας μπορούν αν βρεθούν όποτε την πολεμάτε. Οι μάχες αυτές διαρκούν λίγο χρόνο και απαιτούν κάποιες μονάδες. Ολοκληρώνοντας τις μάχες, σας παρέχονται κάποιες ανταμοιβές ή εύνοια. Επιπρόσθετα έχετε πιθανότητες να βρείτε ένα κεφάλι της Ύδρας, αλλά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να χάσετε όλες τις μονάδες σας που στείλατε στην μάχη. Μόλις μαζέψετε και τα 6 κεφάλια, μπορείτε να εξαφανίσετε την Ύδρα και να συλλέξετε την τελική ανταμοιβή.

Hydra main screen.png

Που θα βρείτε την Ύδρα

Μπορείτε να βρείε την Ύδρα στον κόλπο νότια της πόλης σας. Υπάρχει μόνο μία Ύδρα την οποία την βρίσκετε από όλες τις πόλεις σας.

Hydra bay.png


Στόχος

Να στέλνετε μονάδες να πολεμήσουν ώστε να αποκτήσετε τα 6 κεφάλια της Ύδρας. Μόλις τα μαζέψετε θα μπορέσετε να τα κάψετε και να εξαφανίσετε το τέρας. Μέχρι να κάψετε τα κεφάλια, μπορείτε να στέλνετε συνέχεια μονάδες στρατού να πολεμούν την Ύδρα, ώστε να μαζέψετε περισσότερες ανταμοιβές.

Πως να αποκτήσετε τα κεφάλια

Στο σχετικό παράθυρο μπορείτε να στέλνετε διάφορες επιθέσεις να πολεμήσουν την Ύδρα. Κάθε μάχη διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο. Για να ξεκινήσετε μία μάχη, θα χρειαστείτε τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων. Στο τέλος κάθε μάχης θα ανταμοιφθείτε με κάποιους πόρους και εύνοια. Επιπρόσθετα, θα έχετε μία πιθανότητα να βρείτε ένα κεφάλι της Ύδρας, αλλά να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσετε όλες τις μονάδες που στέλνετε στην μάχη.

Hydra units send.png

Event Reward

After collecting all 6 heads you can destroy the portal. Destroying the portal will remove the portal from your cities and a reward into your extended inventory.