Ομάδα Grepolis

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Οι Συντελεστές

Community Lead Team


Όνομα Θέση
Zaitsev Community Manager


Game Administrators Team


Όνομα Θέση
Zarcos Team Leader
knightmaregr Head Administrator


Forum Moderators Team


Όνομα Θέση
8eagenhs] Forum Leader / Supporter


Wiki Moderators Team


Όνομα Θέση
elizampeta1 Wiki Moderator


Supporters Team


Όνομα Θέση
treherne Supporter


Social Media Moderators Team


Όνομα Θέση
Social Media Moderator