Ανταλλακτήριο Χρυσού

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
GoldExchangeLogo.png

Περιγραφή

Χρησιμοποιήστε το Ανταλλακτήριο Χρυσού για να αγοράσετε και να πωλήσετε πόρους για χρυσό. Το Ανταλλακτήριο Χρυσού αντικαθιστά το παλαιότερο θέμα Εμπόριο Χρυσού, αλλά αντί να στηρίζεται στους παίκτες που δημιουργούν συναλλαγές μεταξύ τους, το Ανταλλακτήριο Χρυσού δημιουργεί μια κεντρική χρυσή αγορά για κάθε ωκεανό, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι είναι πάντα διαθέσιμοι για εσάς, αν τις θέλετε!

Πως δουλεύει;

Στο Ανταλλακτήριο Χρυσού μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε πόρους για χρυσό. Οι προσφερόμενες τιμές θα ποικίλλουν ανάλογα με το πόσο απόθεμα υπάρχει από τον πόρο που επιθυμείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Όταν κάποιος πουλάει έναν πόρο το ποσό που πωλείται εισέρχεται στο απόθεμα σε αντάλλαγμα για το χρυσό. Με τη συναλλαγή αυτή, το συνολικό απόθεμα για τον συγκεκριμένο πόρο αυξάνεται και ως εκ τούτου μειώνεται η τιμή αγοράς. Όταν κάποιος αγοράζει έναν πόρο, το ποσό αφαιρείται από το απόθεμα και αποστέλλεται στον παίκτη, ο χρυσός παρακρατείται και το κόστος αγοράς αυτού του πόρου αυξάνεται καθώς το απόθεμα είναι λιγότερα διαθέσιμο.

GoldExchangeWindow.png


Το Ανταλλακτήριο Χρυσού είναι διαθέσιμο στο Παζάρι σας από το επίπεδο 3 και μετά.

Απόθεμα Ανταλλακτηρίου - Η αξία του Αποθέματος στο Ανταλλακτήριο είναι το τρέχον ποσό του αποθεματικού. Το απόθεμα αυξάνεται κάθε φορά που κάποιος πωλεί αυτόν τον πόρο στο Ανταλλακτήριο Χρυσού (εκτός αν το απόθεμα έχει μέγιστη χωρητικότητα) και μειώνεται κάθε φορά που κάποιος αγοράζει αυτόν τον πόρο με αντάλλαγμα Χρυσό (εκτός αν δεν υπάρχει αρκετό απόθεμα).

Ικανότητα Ανταλλαγής - Κάθε πόρος (ασήμι, ξύλο και πέτρα) έχει ένα ανώτατο όριο για το απόθεμα στο Ανταλλακτήριο Χρυσού. Μόλις επιτευχθεί αυτό το όριο, δεν μπορείτε να πουλήσετε πλέον αυτόν τον πόρο έως ότου το απόθεμα πέσει κάτω από το ανώτατο όριο, από κάποιον που αγοράζει το απόθεμα για χρυσό. Ωστόσο, αυτό το ανώτατο όριο θα κυμαίνεται με την πάροδο του χρόνου βάσει της χρήσης του Ανταλλακτηρίου Χρυσού. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη διακύμανση μπορείτε να βρείτε στο τμήμα Φορολογία και Ανάπτυξη παρακάτω.

Τρέχουσα Τιμή Ανταλλαγής - Αυτό δείχνει την τρέχουσα τιμή για την αγορά ενός πόρου. Αυτή η τιμή θα κυμαίνεται συνεχώς με βάση την διαθεσιμότητα στο αποθεματικό. Το κόστος αγοράς και πώλησης θα προσαρμοστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καλύτερες τιμές θα είναι διαθέσιμες την ώρα της ανταλλαγής. Αυτή η αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και από εσάς όταν κοιτάζετε μια προσφορά, καθώς η τιμή μπορεί να προσαρμοστεί ενώ πραγματοποιείτε μια συναλλαγή στην τελική οθόνη επιβεβαίωσης. Μην ανησυχείτε, πάντα θα ξέρετε τι πρόκειται να πάρετε προτού δεσμευτείτε.

Αγορά Πόρων για Χρυσό

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ανταλλακτήριο Χρυσού, ανοίξτε το Παζάρι από την προβολή της πόλης, στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Ανταλλακτήριο Χρυσού. Το παράθυρο θα ανοίξει στην "Αγορά πόρων" και θα εισάγετε το ποσό του πόρου που θέλετε να αγοράσετε. Κάτω από τα πεδία εισαγωγής, θα δείτε μια εκτίμηση του κόστους χρυσού. Κάντε κλικ στο "Βρείτε τις καλύτερες τιμές" και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που επιβεβαιώνει τι θα λάβετε και πόσο χρυσό θα σας κοστίσει για να ολοκληρώσετε την συναλλαγή. Κάντε κλικ στο "Επιβεβαίωση παραγγελίας" για να αγοράσετε τους πόρους.

ConfirmOrderBuy.png


Μπορείτε να εμπορεύεστε μόνο έναν τύπο πόρων κάθε φορά. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε 1000 Ξύλο και 1000 Πέτρα στην ίδια συναλλαγή, καθώς οι τιμές για κάθε πόρο είναι διαφορετικές.

Πώληση Πόρων για Χρυσό

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ανταλλακτήριο Χρυσού, ανοίξτε το Παζάρι από την προβολή της πόλης, στην συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Ανταλλακτήριο Χρυσού. Μόλις βρεθείτε σε αυτό το παράθυρο, επιλέξτε "Πώληση πόρων" και εισαγάγετε το ποσό του πόρου που θέλετε να πουλήσετε. Κάτω από τα πεδία εισαγωγής, θα δείτε μια εκτίμηση για το ποσό του χρυσού που θα λάβετε για την πώλησή σας. Αυτή η τιμή δεν είναι κλειδωμένη, έως ότου κάνετε κλικ στην επιλογή "Βρείτε τις καλύτερες τιμές". Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα επιβεβαιώνει πόσο χρυσό θα λάβετε για τη συναλλαγή σας. Τέλος κάντε κλικ στην επιλογή "Επιβεβαίωση παραγγελίας" για να πουλήσετε τους πόρους.

ConfirmOrderSell.png


Μπορείτε να εμπορεύεστε μόνο έναν τύπο πόρων κάθε φορά. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επιλέξετε να πουλήσετε 1000 Ξύλο και 1000 Πέτρα στην ίδια συναλλαγή, καθώς οι τιμές για κάθε πόρο είναι διαφορετικές.

Χρόνος Αποστολής

Μόλις επιβεβαιωθεί η παραγγελία σας, οι πόροι θα σταλούν από το Ανταλλακτήριο Χρυσού. Λάβετε υπόψη ότι οι πόροι αυτοί δεν αποστέλλονται στιγμιαία, θα πρέπει να περιμένετε να παραδοθούν ακριβώς όπως οι κανονικές συναλλαγές.

TradeDropdown.png


Φορολογία και Ανάπτυξη

Όταν αγοράζετε πόρους από το Ανταλλακτήριο Χρυσού, ένα μικρό τμήμα των εσόδων θα τεθεί αυτόματα στην άκρη για να αυξηθεί η απόδοση του συναλλασσόμενου πόρου. Κάθε μέρα, οι ανταλλαγές σε άλλους ωκεανούς θα μεταβάλουν την απόδοση και το απόθεμα κάθε πόρου για να μετριάσουν τις διαφορές στις τιμές συναλλαγών. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως είναι τα Ανταλλακτήρια Χρυσού που βλέπουν πολλή δραστηριότητα, θα συμβάλουν στην τροφοδοσία των ανταλλαγών με μικρότερη κίνηση, έτσι ώστε να βελτιώσουν την απόδοση αυτών. Αυτό συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης στον κόσμο, καθώς φυσικά επεκτείνεται.