Κόσμοι Casual

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Blessed city banner.png

Στους Κόσμους Casual οι πάικτες θα έχουν μία πόλη τους προστατευμένη από κατακτήσεις. Αυτό τους δίνει την ηρεμία στην σκέψη ότι δεν θα τα χάσουν όλα, ενώ παράλληλα θα ζουν την πραγματική εμπειρία του Grepolis με την κατάκτηση των πόλεων και την μάχη για τα εδάφη. Κάθε παίκτης που επιθυμεί να έχει μία πιο χαλαρή εμπειρία στο παιχνίδι, μπορεί να μπει σε ένα Κόσμο Casual. Η άλλη σημαντική πλευρά αυτών των κόσμων είναι ότι οι παίκτες που έχουν κατακτηθεί σε άλλους κόσμους, θα τους προσφέρεται η δυνατότητα να μεταφέρουν την τελευταία πόλη τους σε έναν Κόσμο Casual.

Κανονισμοί των Κόσμων Casual

Κάθε παίκτης σε έναν Κόσμο Casual θα έχει μία πόλη που θα είναι συνεχώς μη κατακτήσιμη. Η προστατευόμενη (ευλογημένη) πόλη μπορεί να επιλέγεται στην Αγορά.

Πως δουλεύει η προστασία;

 • Η πόλη μπορεί να δεχθεί επιθέσεις.
 • Η πόλη μπορεί να υποστηριχθεί.
 • Η πόλη μπορεί να δεχθεί ξόρκια (εξαιρείται το ξόρκι του Κεραυνού)
 • Οι μάχες λαμβάνουν χώρα κανονικά σε αυτήν την πόλη.

Τι γίνεται όταν

 • Παίκτες στέλνουν Αποικιακά Σκάφη σε αυτήν; → Η μάχη διεξάγεται κανονικά αλλά η πολιορκία / εξέγερση δεν ενεργοποιείται ποτέ.
 • Παίκτες στέλνουν επιθέσεις εξέγερσης σε αυτήν; → Η μάχη διεξάγεται κανονικά αλλά η εξέγερση δεν ξεκινά ποτέ.
 • Παίκτες στέλνουν καταπέλτες σε αυτήν; → Η επίθεση διεξάγεται κανονικά αλλά η τεχνολογία "Καταιγισμός από Πέτρες" δεν ενεργοποιείται. Εντούτοις το τείχος καταστρέφεται κανονικά.

Ποια πόλη είναι προστατευόμενη;

Casual world island.png

Η ευλογημένη πόλη διακρίνεται στην Αγορά με ένα κινούμενο γραφικό και με έναν φωτεινό θόλο στην προβολή του χάρτη νησιού.

 • Αν ο παίκτης έχει μία πόλη, τότε αυτή είναι προστατευόμενη.
 • Αν ο παίκτης έχει παραπάνω από μία πόλεις, τότε μπορεί να επιλέξει ποια πόλη θα είναι προστατευόμενη.
 • Μπορείτε να αλλάζετε την προστατευόμενη πόλη, δωρεάν.
 • Μία πόλη δεν μπορεί να γίνει προστατευόμενη όταν υπάρχουν εισερχόμενες επιθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμαπατών).
 • Η πόλη δεν μπορεί να γίνει προστατευόμενη αν υπάρχει σε αυτήν εξέγερση ή πολιορκία σε εξέλιξη.
 • Μετά την αλλαγή της προστατευόμενης πόλης, υπάρχει μία περίοδος 7 ημερών κατά την οποία δεν μπορείτε να αλλάξετε εκ νέου την προστατευόμενη πόλη.

Αποτροπή επιθέσεων

Στους Κόσμους Casual οι παίκτες δεν μπορούν να επιτίθενται σε άλλους παίκτες με τους οποίους υπάρχει διαφορά πόντων μεγαλύτερη του 20%. Αυτό βελτιώνει την απόλαυση των μικρότερων παικτών, καθώς θα δέχονται επιθέσεις από παίκτες που θα έχουν περίπου την ίδια με αυτούς δύναμη.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης έχει 1000 πόντους, δεν μπορεί να επιτεθεί σε έναν παίκτη με λιγότερους από 800 πόντους. Επίσης δεν μπορεί να επιτεθεί σε παίκτη με περισσότερους από 1200 πόντους.

Τέλος Κόσμου

Ως βασική αρχή, οι Κόσμοι Casual ξεκινάνε χωρίς χωρίς διαδικασία τέλους (κλείσιμο). Αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον αν απαιτηθεί.

Μεταφορά σε Κόσμο Casual

Illustration cw.png

Όταν ένας παίκτης χάνει την τελευταία του πόλη σε έναν κανονικό Κόσμο, θα έχει την επιλογή να μεταφερθεί σε έναν Κόσμο Casual. Η πόλη του τότε μεταφέρεται στην τελευταία της κατάσταση, σε μία διαθέσιμη θέση, με προστασία από Κατάκτηση. Τα επίπεδα των κτηρίων, οι Έρευνες, τα αντικείμενα στα Αποθέματα, οι Ήρωες, οι Σύμβουλοι, οι Ρυθμίσεις, το όνομα της πόλης και οι επιδράσεις των εκδηλώσεων μαζί με άλλες πιο αξιόλογες επιδράσεις, μεταφέρονται μαζί με την πόλη. Υπάρχει η δυνατότητα για μεταφορά μόνο μίας πόλης σε Κόσμο Casual.