Μπόνους Αποστολών Νησιού

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Αποστολές των νησιών, πατήστε εδώ.
Για μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις Αποστολές αυτές, πατήστε εδώ.

Βελτιωτικά μάχης

Βελτιωτικά μάχης
Ονομασία Εικόνα Αποτέλεσμα Πληροφορίες-Επεξήγηση
Επιτάχυνση στρατολογήσεων Επιτάχυνση στρατολογήσεων Η στρατολόγηση επιταχύνεται στην πόλη σας κατά 30% για X ώρες. Αυτό ισχύει μόνο αν η εντολή της στρατολόγησης δοθεί αφού έχει ενεργοποιηθεί το ξόρκι. Ενεργοποιείται μόνο στην πόλη που δόθηκε η εντολή.

Επίπεδο 1 0.5 Ώρα
Επίπεδο 2 1 Ώρα
Επίπεδο 3 1.5 Ώρες
Επίπεδο 4 2 Ώρες
Επίπεδο 5 2.5 Ώρες
Επίπεδο 6 3 Ώρες
Επίπεδο 7 3.5 Ώρες
Επίπεδο 8 4 Ώρες
Επίπεδο 9 4.5 Ώρες

Βελτιωμένες κινήσεις στρατευμάτων Βελτιωμένες κινήσεις στρατευμάτων Όλες οι κινήσεις στρατευμάτων (επιθετικές και υποστηρικτικές) μπορούν να κινηθούν από την πόλη σας κατά 30% γρηγορότερα Χ ώρες. Αυτό ισχύει μόνο αν οι εντολές επίθεσης ή/και υποστήριξης δοθούν αφού έχει ενεργοποιηθεί το ξόρκι. Ενεργοποιείται μόνο στην πόλη που δόθηκε η εντολή.

Επίπεδο 1 0.5 Ώρα
Επίπεδο 2 1 Ώρα
Επίπεδο 3 1.5 Ώρες
Επίπεδο 4 2 Ώρες
Επίπεδο 5 2.5 Ώρες
Επίπεδο 6 3 Ώρες
Επίπεδο 7 3.5 Ώρες
Επίπεδο 8 4 Ώρες
Επίπεδο 9 4.5 Ώρες

Βελτιωμένη επίθεση Βελτιωμένη επίθεση Οι μονάδες από την συγκεκριμένη πόλη σας θα είναι κατά 30% πιο δυνατές στην επίθεση για Χ ώρες. Το ξόρκι αυτό ισχύει για όλες τις επιθέσεις που ξεκινούν από την συγκεκριμένη πόλη που έχει ενεργοποιηθεί, όσο αυτό είναι ενεργό. Δεν παίζει ρόλο αν η επίθεση έχει ήδη ξεκινήσει πριν ενεργοποιηθεί το ξόρκι, όπως επίσης αν η επίθεση φτάσει στον στόχο της μετά την λήξη του.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Βελτιωμένη άμυνα Βελτιωμένη άμυνα Οι μονάδες από την συγκεκριμένη πόλη σας θα είναι κατά 30% πιο ισχυρές στην άμυνα για Χ ώρες. Το ξόρκι αυτό ισχύει για όλες τις μονάδες που υπάρχουν στην συγκεκριμένη πόλη που έχει ενεργοποιηθεί. Θα επηρεάζει όλες τις μονάδες υποστήριξης, είτε είναι δικές σας είτε έχουν σταλεί στην πόλη σας, κατά 30% επιπλέον. Υποστηρίξεις που έχετε στείλει εσείς, από την συγκεκριμένη πόλη που έχει ενεργοποιηθεί το ξόρκι σε άλλη πόλη, δεν επηρεάζονται από αυτό.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Ενίσχυση μονάδων στρατού

Ενίσχυση μονάδων στρατού
Ονομασία Εικόνα Αποτέλεσμα Πληροφορίες-Επεξήγηση
Ενίσχυση αρμάτων Ενίσχυση αρμάτων Η πόλη σου θα λάβει Χ άρματα την ώρα για Χ ώρες. Ένα άρμα απαιτεί 4 θέσεις πληθυσμού, εάν δεν έχετε ελεύθερο πληθυσμό δεν θα λάβετε κανένα άρμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στην φάρμα σας πριν ενεργοποιήσετε το ξόρκι στην συγκεκριμένη πόλη.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Ενίσχυση οπλιτών Ενίσχυση οπλιτών Η πόλη σου θα λάβει 4 οπλίτες την ώρα για Χ ώρες. Ένας οπλίτης απαιτεί 1 θέση πληθυσμού, εάν δεν έχετε ελεύθερο πληθυσμό δεν θα λάβετε κανέναν οπλίτη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στην φάρμα σας πριν ενεργοποιήσετε το ξόρκι στην συγκεκριμένη πόλη. Μπορείτε να λάβετε έως 36 μονάδες, 4 μονάδες την ώρα για 9 ώρες.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Ενίσχυση τοξοτών Ενίσχυση τοξοτών Η πόλη σου θα λάβει 4 τοξότες την ώρα για Χ ώρες. Ένας τοξότης απαιτεί 1 θέση πληθυσμού, εάν δεν έχετε ελεύθερο πληθυσμό δεν θα λάβετε κανέναν τοξότη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στην φάρμα σας πριν ενεργοποιήσετε το ξόρκι στην συγκεκριμένη πόλη. Μπορείτε να λάβετε έως 36 μονάδες, 4 μονάδες την ώρα για 9 ώρες.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Ενίσχυση ξιφομάχων Ενίσχυση ξιφομάχων Η πόλη σου θα λάβει 4 ξιφομάχους την ώρα για Χ ώρες. Ένας ξιφομάχος απαιτεί 1 θέση πληθυσμού, εάν δεν έχετε ελεύθερο πληθυσμό δεν θα λάβετε κανέναν ξιφομάχο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στην φάρμα σας πριν ενεργοποιήσετε το ξόρκι στην συγκεκριμένη πόλη. Μπορείτε να λάβετε έως 36 μονάδες, 4 μονάδες την ώρα για 9 ώρες.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Ενίσχυση ιππέων Ενίσχυση ιππέων Η πόλη σου θα λάβει 2 ιππείς την ώρα για Χ ώρες. Ένας ιππέας απαιτεί 3 θέσεις πληθυσμού, εάν δεν έχετε ελεύθερο πληθυσμό δεν θα λάβετε κανέναν ιππέα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στην φάρμα σας πριν ενεργοποιήσετε το ξόρκι στην συγκεκριμένη πόλη. Μπορείτε να λάβετε έως 18 μονάδες, 2 μονάδες την ώρα για 9 ώρες, σύνολο 54 πληθυσμός.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Βελτίωση παραγωγής πόρων

Βελτίωση παραγωγής πόρων
Ονομασία Εικόνα Αποτέλεσμα Πληροφορίες-Επεξήγηση
Βελτίωση παραγωγής ασημιού Βελτίωση παραγωγής ασημιού Η παραγωγή ασημιού θα αυξηθεί κατά 50% για 6 ώρες. Αυτό θα ισχύει μόνο στην πόλη στην οποία έχει ενεργοποιηθεί το ξόρκι.
Βελτίωση παραγωγής ξύλου Βελτίωση παραγωγής ξύλου Η παραγωγή ξύλου θα αυξηθεί κατά 50% για 6 ώρες. Αυτό θα ισχύει μόνο στην πόλη στην οποία έχει ενεργοποιηθεί το ξόρκι.
Βελτίωση παραγωγής πέτρας Βελτίωση παραγωγής πέτρας Η παραγωγή πέτρας θα αυξηθεί κατά 50% για 6 ώρες. Αυτό θα ισχύει μόνο στην πόλη στην οποία έχει ενεργοποιηθεί το ξόρκι.

Άλλες βελτιώσεις

Άλλες βελτιώσεις
Ονομασία Εικόνα Αποτέλεσμα Πληροφορίες-Επεξήγηση
Επιτάχυνση κατασκευών Επιτάχυνση κατασκευών Οι εντολές κατασκευών στην σύγκλητο θα ολοκληρώνονται κατά 30% πιο γρήγορα για Χ ώρες. Αυτό θα ισχύει μόνο στην πόλη που έχει ενεργοποιηθεί το ξόρκι και μόνο αφού έχει δοθεί η εντολή, δεν θα επηρεάσει τα κτίρια που κατασκευάζονται ήδη.

Επίπεδο 1 0.5 Ώρα
Επίπεδο 2 1 Ώρα
Επίπεδο 3 1.5 Ώρες
Επίπεδο 4 2 Ώρες
Επίπεδο 5 2.5 Ώρες
Επίπεδο 6 3 Ώρες
Επίπεδο 7 3.5 Ώρες
Επίπεδο 8 4 Ώρες
Επίπεδο 9 4.5 Ώρες

Εξαναγκασμένη πίστη Εξαναγκασμένη πίστη Η διάθεση των αγροτικών χωριών που είναι στην κατοχή σας δεν θα μειωθεί για X ώρες. Η εξαναγκασμένη πίστη δεν θα εμποδίσει μία ενδεχόμενη εξέγερση των κατοίκων των αγροτικών χωριών σας, απλώς σταματάει την μείωση της διάθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, αν ενεργοποιήσετε το ξόρκι όταν η διάθεση είναι κάτω από το όριο εξέγερσης των κατοίκων, (80% συνήθως, αλλά 64% με διπλωματία) θα υπάρχει συχνή εξέγερση. Θα πρέπει να διορθώσετε την διάθεση σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην έχετε περαιτέρω προβλήματα.

Συνιστάται ιδιαίτερα να μην ενεργοποιήσετε το ξόρκι, όταν τα αγροτικά χωριά σας έχουν διάθεση κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούν να επαναστατήσουν.

Επίπεδο 1 1 Ώρα
Επίπεδο 2 2 Ώρες
Επίπεδο 3 3 Ώρες
Επίπεδο 4 4 Ώρες
Επίπεδο 5 5 Ώρες
Επίπεδο 6 6 Ώρες
Επίπεδο 7 7 Ώρες
Επίπεδο 8 8 Ώρες
Επίπεδο 9 9 Ώρες

Αύξηση εύνοιας Αύξηση εύνοιας Ο ρυθμός παραγωγής εύνοιας θα αυξηθεί κατά 50% για 6 ώρες. Αυτό το ξόρκι ενεργοποιείται σε όλες τις πόλεις και ισχύει για όλους τους Θεούς.