Βραβεία Μέγιστης Βαθμολογίας

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Αυτά τα βραβεία κερδίζονται επιτυγχάνοντας υψηλές βαθμολογίες. Απονέμονται δύο μήνες μετά την έναρξη κάποιου κόσμου.

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Κυρίαρχος του Κόσμου World1.png

Μπήκες μέσα στους καλύτερους 1000 ενός Κόσμου

World2.png

Μπήκες μέσα στους καλύτερους 100 ενός Κόσμου

World3.png

Μπήκες μέσα στους καλύτερους 20 ενός Κόσμου

World4.png

Είσαι ο #1 ενός Κόσμου

Κυρίαρχος των Θαλασσών Ocean1.png

Μπήκες μέσα στους καλύτερους 100 ενός ωκεανού

Ocean2.png

Μπήκες μέσα στους καλύτερους 30 ενός ωκεανού

Ocean3.png

Μπήκες μέσα στους καλύτερους 5 ενός ωκεανού

Ocean4.png

Είσαι ο #1 ενός ωκεανού