Ανταμοιβές Μυστικού Κύπελλου

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Σύντομη Περιγραφή

Η ημερήσια ανταμοιβή εισόδου του παίκτη στο παιχνίδι, έχει 3 διαφορετικές επιλογές για κάθε μέρα: Πόρους, Εύνοια, ή το Μυστικό Κύπελλο. Το περιεχόμενό του διαφέρει ανάλογα με την ταχύτητα του Κόσμου και την πρόοδο του παίκτη στο παιχνίδι.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πιθανές ανταμοιβές από το Μυστικό Κύπελλο. Οι αναφερόμενες ανταμοιβές βασίζονται σε Κόσμο ταχύτητας 2 και πρόοδο παίκτη μερικών εβδομάδων. Τοποθετώντας απλώς τον δείκτη του πονιτκιού πάνω από το μυστικό κύπελλο μπορείτε να δείτε τις πιθανές ανταμοιβές για την συγκεκριμένη ημέρα και την πρόοδό σας.


Ημέρες 1-3

1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα
Πόροι 2000
Εύνοια 60
Mbox slinger.png
Ενίσχυση Εκσφενδονιστών (Επίπεδο 5)
Mbox hoplite.png
Ενίσχυση Οπλιτών (Επίπεδο 4)
RARE BUILDING ORDER BOOST.png
Αποδοτικοί Αρχιτέκτονες (σπάνιο) (Επίπεδο 2)
Πόροι 2500
Εύνοια 80
Mbox slinger.png
Ενίσχυση Εκσφενδονιστών (Επίπεδο 5)
Mbox hoplite.png
Ενίσχυση Οπλιτών (Επίπεδο 4)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Αποδοτικοί Αρχιτέκτονες (Επικό) (Επίπεδο 3)
Mbox navalup.png
Επιτάχυνση στρατολογήσεων (Επίπεδο 3)
Πόροι 3000
Εύνοια 100
Mbox slinger.png
Ενίσχυση Εκσφενδονιστών (Επίπεδο 5)
Mbox hoplite.png
Ενίσχυση Οπλιτών (Επίπεδο 4)
Mbox sword.png
Ενίσχυση ξιφομάχων (Επίπεδο 5)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Αποδοτικοί Αρχιτέκτονες (επικό) (Επίπεδο 3)
EPIC UNIT ORDER BOOST.png
Επιτάχυνση στρατολογήσεων (επικό) (Επίπεδο 3)

Ημέρες 4-5

4η ημέρα 5η ημέρα
Πόροι 3500
Εύνοια 125
Mbox slinger.png
Ενίσχυση Εκσφενδονιστών (Επίπεδο 6)
Mbox hoplite.png
Ενίσχυση Οπλιτών (Επίπεδο 5)
Mbox sword.png
Ενίσχυση ξιφομάχων (Επίπεδο 6)
Mbox archer.png
Ενίσχυση τοξοβόλων (Επίπεδο 6)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Αποδοτικοί Αρχιτέκτονες (επικό) (Επίπεδο 6)
EPIC UNIT ORDER BOOST.png
Επιτάχυνση Στρατολογήσεων (επικό) (Επίπεδο 6)
Πόροι 4000
Εύνοια 150
Mbox slinger.png
Ενίσχυση Εκσφενδονιστών (Επίπεδο 6)
Mbox hoplite.png
Ενίσχυση Οπλιτών (Επίπεδο 6)
Mbox sword.png
Ενίσχυση ξιφομάχων (Επίπεδο 6)
Mbox archer.png
Ενίσχυση τοξοβόλων (Επίπεδο 6)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Αποδοτικοί Αρχιτέκτονες (επικό) (Επίπεδο 6)
LONGTERM UNIT ORDER BOOST.png
Κίνητρο της Τύχης (Επίπεδο 1)

Ημέρες 6-7 και πέραν αυτών

6η ημέρα 7η ημέρα
Πόροι 4500
Εύνοια 180
Mbox slinger.png
Ενίσχυση Εκσφενδονιστών (Επίπεδο 7)
Mbox hoplite.png
Ενίσχυση Οπλιτών (Επίπεδο 6)
Mbox sword.png
Ενίσχυση Ξιφομάχων (Επίπεδο 7)
Mbox archer.png
Ενίσχυση Τοξοβόλων (Επίπεδο 7)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Αποδοτικοί Αρχιτέκτονες(επικό) (Επίπεδο 6)
LONGTERM UNIT ORDER BOOST.png
Κίνητρο της Τύχης (Επίπεδο 1)
TROJAN DEFENSE.png
Τρωϊκή Άμυνα
LONGTERM DEFENSE BOOST.png
Ενθάρρυνση της Τύχης (Επίπεδο 1)
Πόροι 6000
Εύνοια 280
Mbox slinger.png
Ενίσχυση Εκσφενδονιστών (Επίπεδο 8)
Mbox hoplite.png
Ενίσχυση Οπλιτών (Επίπεδο 7)
Mbox sword.png
Ενίσχυση Ξιφομάχων (Επίπεδο 8)
Mbox archer.png
Ενίσχυση Τοξοβόλων (Επίπεδο 8)
EPIC BUILDING ORDER BOOST.png
Αποδοτικοί Αρχιτέκτονες(επικό) (Επίπεδο 9)
LONGTERM UNIT ORDER BOOST.png
Κίνητρο της Τύχης (Επίπεδο 1)
TROJAN DEFENSE.png
Τρωϊκή Άμυνα
Mbox gold.png 50 Χρυσά Νομίσματα
Μόνο για Κόσμους με Ήρωες
Coins of war wis.png Νομίσματα Σοφίας + Νομίσματα Πολέμου (Επίπεδο 1)
Μόνο για Κόσμους χωρίς Ήρωες
LONGTERM FESTIVAL RESOURCE BOOST.png Γιορτή της Χαράς της Τύχης (Επίπεδο 1)