Βραβεία Προόδου Αυτοκρατορίας

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Αυτά τα βραβεία τα κερδίζετε επεκτείνοντας την αυτοκρατορία σας

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Πεπειραμένος Κυβερνήτης Tutorial quests.png

Ολοκλήρωσες όλες τις εκπαιδευτικές αποστολές

Τελευταίος Πεσών Lastman.png

Ο Χ τα κατάφερε να παραμείνει στον Κόσμο μέχρι το κλείσιμο αυτού.

Βασιλέας των Πόντων Pointking1.png

Κέρδισες 2,000 πόντους

Pointking2.png

Κέρδισες 25,000 πόντους

Pointking3.png

Κέρδισες 250,000 πόντους

Pointking4.png

Κέρδισες 2,500,000 πόντους

Άρτος και Θεάματα Bread1.png

Επίτευξη επιπέδου Πολιτισμού 5

Bread2.png

Επίτευξη επιπέδου Πολιτισμού 20

Bread3.png

Επίτευξη επιπέδου Πολιτισμού 50

Bread4.png

Επίτευξη επιπέδου Πολιτισμού 150

Ειρηνικός Αποικιστής Peace1.png

Ίδρυση 5 πόλεων

Peace2.png

Ίδρυση 25 πόλεων

Peace3.png

Ίδρυση 75 πόλεων

Peace4.png

Ίδρυση 150 πόλεων

Κύριος των Νήσων Island1.png

Απέκτησες πλήρη έλεγχο 1 νήσου

Island2.png

Απέκτησες πλήρη έλεγχο 3 νήσων

Island3.png

Απέκτησες πλήρη έλεγχο 5 νήσων

Island4.png

Απέκτησες πλήρη έλεγχο 10 νήσων

Έμπορος Merchant1.png

Εμπορεύτηκες 20,000 ύλες

Merchant2.png

Εμπορεύτηκες 200,000 ύλες

Merchant3.png

Εμπορεύτηκες 2,000,000 ύλες

Merchant4.png

Εμπορεύτηκες 20,000,000 ύλες

Κύριος των γαιών σου Island quests done 1.png

Ολοκλήρωσες πετυχημένα 10 Αποστολές Νήσων

Island quests done 2.png

Ολοκλήρωσες πετυχημένα 50 Αποστολές Νήσων

Island quests done 3.png

Ολοκλήρωσες πετυχημένα 200 Αποστολές Νήσων

Island quests done 4.png

Ολοκλήρωσες πετυχημένα 1000 Αποστολές Νήσων

Επιθετικός Διοικητής Island quests evil 1.png

Ολοκλήρωσες 10 αποστολές νήσων με κατακριτέο τρόπο

Island quests evil 2.png

Ολοκλήρωσες 50 αποστολές νήσων με κατακριτέο τρόπο

Island quests evil 3.png

Ολοκλήρωσες 200 αποστολές νήσων με κατακριτέο τρόπο

Island quests evil 4.png

Ολοκλήρωσες 400 αποστολές νήσων με κατακριτέο τρόπο

Σοφός Διοικητής Island quests good 1.png

Ολοκλήρωσες 10 αποστολές νήσων με μεγάλη φροντίδα

Island quests good 2.png

Ολοκλήρωσες 50 αποστολές νήσων με μεγάλη φροντίδα

Island quests good 3.png

Ολοκλήρωσες 200 αποστολές νήσων με μεγάλη φροντίδα

Island quests good 4.png

Ολοκλήρωσες 400 αποστολές νήσων με μεγάλη φροντίδα