Μονάδες

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Στο Grepolis, μπορείτε να αναπτύξετε μονάδες με στόχο να επιτεθείτε σε άλλες πόλεις ή να υπερασπιστείτε την πόλη σας. Οι χερσαίες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατακτήσετε χωριά ή να επιτεθείτε σε άλλες πόλεις στο νησί σας, ενώ οι ναυτικές μονάδες μπορούν να μεταφέρουν τις χερσαίες μονάδες σε άλλα νησιά ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αμυνθείτε σε πλοία που σας επιτίθενται. Κάθε χερσαία μονάδα κατέχει ένα από τρεις διαφορετικούς τύπους όπλων, καθώς επίσης και τρεις αμυντικές τιμές που δείχνουν πόσο καλά μπορεί να αμυνθεί απέναντι σε κάθε όπλο.

Μπορείτε να αναπτύξετε τις μονάδες σας στους Στρατώνες (με εξαίρεση την Εθνοφρουρά). Οι ναυτικές μονάδες μπορούν να αναπτυχθούν στο Λιμάνι.


Όλες οι Μονάδες Χερσαίες Μονάδες Ναυτικές Μονάδες Μυθικές Μονάδες
Υπόμνημα
Εικονίδιο Όνομα Περιγραφή
Επίθεση Επίθεση Η επιθετική ισχύς μίας μονάδας. Όσο υψηλότερο το νούμερο, τόσο ισχυρότερη είναι η μονάδα όταν επιτίθεται.
Άμυνα ενάντια σε κρουστικά όπλα Άμυνα (Κρουστικά) Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με κρουστικό όπλο. Μονάδες κρουστικών όπλων είναι οι Ξιφομάχοι και οι Ιππείς.
Άμυνα ενάντια σε διατρητικά όπλα Άμυνα (Διατρητικά) Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με διατρητικό όπλο. Μονάδες διατρητικών όπλων είναι οι Οπλίτες και τα Άρματα.
Άμυνα ενάντια σε εκηβόλα όπλα Άμυνα (Εκηβόλα) Αυτή είναι η αμυντική ισχύς της μονάδας ενάντια σε μονάδες με εκηβόλα όπλα. Μονάδες εκηβόλων όπλων είναι οι Τοξότες και οι Εκσφενδονιστές.
Λάφυρα Λάφυρα Αυτό το νούμερο είναι ο μέγιστος φόρτος σε λάφυρα που μπορεί να μεταφέρει η μονάδα.
Ταχύτητα Ταχύτητα Αυτή είναι η ταχύτητα της μονάδας. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ταχύτερη είναι η μονάδα.
Επίθεση Πλοίου Τιμή Επίθεσης Αυτή είναι η επιθετική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν επιτίθεται.
Άμυνα Πλοίου Τιμή Άμυνας Αυτή είναι η αμυντική ισχύς ενός πλοίου. Όσο υψηλότερο είναι το νούμερο, τόσο ισχυρότερο είναι το πλοίο όταν αμύνεται.
Μεταφορική ικανότητα Χωρητικότητα μεταφοράς Ισχύει για τα μεταφορικά πλοία μόνο. Υποδηλώνει την δυνατότητα μεταφοράς μονάδων στρατού από το μία πόλη στην άλλη.
Κάθε χερσαία μονάδα στρατού έχει ένα συγκεκριμένο επιθετικό όπλο, κρουστικό, διατρητικό ή εκηβόλο. Επίσης, κάθε μονάδα έχει τρεις αμυντικές τιμές, μία για κάθε είδος επιθετικού όπλου. Για παράδειγμα, αν επιτεθείτε με 10 εκσφενδονιστές, η συνολική επιθετική τους τιμή θα είναι 230 εκηβόλου όπλου. Οι τοξότες αμύνονται εναντίον εκηβόλων όπλων με τιμή 12. Άρα οι 10 εκσφενδονιστές θα εξουδετερώσουν 19 ή 20 τοξότες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσομοιωτή για λεπτομερείς υπολογισμούς.
Μονάδα Ξύλο Πέτρα Ασημένια Νομίσματα Εύνοια Πληθυσμός Επίθεση Άμυνα Άμυνα (κρουστικά) Άμυνα (διατρητικά) Άμυνα (εκηβόλα) Λάφυρα Χωρητικότητα Μεταφοράς Ταχύτητα Θεός
Εθνοφρουρά
Εθνοφρουρά
- - - - - 0 - 6 8 4 - - 0 -
Ξιφομάχος
Ξιφομάχος
95 0 85 0 1 5 (Κρουστικό) - 14 8 30 16 - 8 -
Εκσφενδονιστής
Εκσφενδονιστής
55 100 40 0 1 23 (Εκηβόλο) - 7 8 2 8 - 14 -
Τοξότης
Τοξότης
120 0 75 0 1 8 (Εκηβόλο) - 7 25 13 24 - 12 -
Οπλίτης
Οπλίτης
0 75 150 0 1 16 (Διατρητικό) - 18 12 7 8 - 6 -
Ιππέας
Ιππέας
240 120 360 0 3 60 (Κρουστικό) - 18 1 24 72 - 22 -
Άρμα
Άρμα
200 440 320 0 4 56 (Διατρητικό) - 76 16 56 64 - 18 -
Καταπέλτης
Καταπέλτης
700 700 700 0 15 100 (Εκηβόλο) - 30 30 30 400 - 2 -
Μονάδα Ξύλο Πέτρα Ασημένια Νομίσματα Εύνοια Πληθυσμός Επίθεση Άμυνα Άμυνα (κρουστικά) Άμυνα (διατρητικά) Άμυνα (εκηβόλα) Λάφυρα Χωρητικότητα μεταφοράς Ταχύτητα Θεός
Μεταφορικό
Μεταφορικό Πλοίο
500 500 400 0 7 0 0 - - - - 26 8 -
Διήρης
Διήρης
800 700 180 0 8 24 160 - - - - 0 15 -
Πλοίο Φάρος
Πλοίο Φάρος
1300 300 800 0 10 200 60 - - - - 0 13 -
Πυρπολικό
Πυρπολικό
500 750 150 0 8 0 0 - - - - 0 5 -
Γρήγορο Μεταφορικό
Γρήγορο Μεταφορικό
800 0 400 0 5 0 0 - - - - 10 15 -
Τριήρης
Τριήρης
2000 1300 1300 0 16 250 250 - - - - 0 15 -
Αποικιακό Πλοίο
Αποικιακό Πλοίο
10000 10000 10000 0 170 0 0 - - - - 0 3 -
Μονάδα Ξύλο Πέτρα Ασημένια Νομίσματα Εύνοια Πληθυσμός Επίθεση Άμυνα Άμυνα (κρουστικά) Άμυνα (διατρητικά) Άμυνα (εκηβόλα) Λάφυρα Χωρητικότητα μεταφοράς Ταχύτητα Θεός
Μινώταυρος
Μινώταυρος
2500 1050 5450 180 30 650 (Κρουστικό) - 750 330 640 480 - 10 Zeus mini.png
Μαντιχώρας
Μαντιχώρας
5500 3750 4250 270 45 1010 (Διατρητικό) - 170 225 505 360 - 22 Zeus mini.png
Κύκλωπας
Κύκλωπας
3000 5000 4000 240 40 1,035 (Εκηβόλο) - 1,050 10 1,450 320 - 8 Poseidon mini.png
Ύδρα
Ύδρα
6750 3500 4750 300 50 1310 1400 - - - - 0 8 Poseidon mini.png
Άρπυια
Άρπυια
2000 500 1700 85 14 295 (Κρουστικό) - 105 70 1 340 - 28 Hera mini.png
Μέδουσα
Μέδουσα
1100 2700 1600 110 18 425 (Διατρητικό) - 480 345 290 400 - 6 Hera mini.png
Κένταυρος
Κένταυρος
2300 400 900 70 12 134 (Εκηβόλο) - 195 585 80 200 - 18 Athena mini.png
Πήγασος
Πήγασος
4000 1300 700 120 20 100 (Διατρητικό) - 750 275 275 160 - 35 Athena mini.png
Κέρβερος
Κέρβερος
1950 2350 4700 180 30 210 (Κρουστικό) - 825 300 1575 240 - 4 Hades mini.png
Έρινύες
Ερινύες
3300 6600 6600 330 55 1700 (Εκηβόλο) - 460 460 595 440 - 10 Hades mini.png
Γρύπας
Γρύπας
4100 2100 5200 230 35 900 (Κρουστικό) - 320 330 100 350 - 18 Άρτεμις
Καλυδώνιος Κάπρος
Καλυδώνιος Κάπρος
2900 1500 1600 120 20 180 (Διατρητικό) - 700 700 100 240 - 16 Άρτεμις
Σάτυρος
Σάτυρος
1450 750 2600 95 16 385 (Διατρητικό) - 55 105 170 335 - 136 Aφροδίτη
Σειρήνα
Σειρήνα
1700 1300 2200 110 16 180 (Θαλάσσια) 170 - - - - 0 22 Aphrodite mini.png
Λάδωνας
Λάδωνας
21000 21500 20500 490 180 2350-6325 (Εκηβόλα) - 2390 1950 2100 2200 - 100 Ares Mini.png
Σπαρτοί
Σπαρτοί
1000 975 1025 60 10 205 (Κρουστικό) - 100 100 150 275 - 16 Ares Mini.png
Θεόσταλτος
Θεόσταλτος
0 0 0 12 3 45 (Κρουστικό) - 40 40 40 5 - 16 Όλοι οι Θεοί