Ξιφομάχος

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Ξιφομάχοι
Sword 90x90.jpg
Ξιφομάχοι
Οι Ξιφομάχοι είναι αργές αμυντικές μονάδες με βαριά θωράκιση. Είναι αποτελεσματικοί στην άμυνα εναντίον αρκετών άλλων μονάδων. Δεν προτείνονται για επίθεση και θα πρέπει να να χρησιμοποιούνται ως καθαρά αμυντικές μονάδες. Είναι ισχυρότεροι ενάντια σε μονάδες με εκηβόλα όπλα όπως οι εκσφενδονιστές.
Δεν απαιτείται έρευνα.
Ύλες - Πληθυσμός Στοιχεία
Wood.png: 95 Favor.png: 0 Att hack.png: 5 Def hack.png: 14
Stone.png: 0 Pop.png: 1 Speed.png: 8 Def pierce.png: 8
Silver.png: 85 Time.png: 0:18:00 Booty icon.png: 16 Def distance.png: 30
  1. Οι χρόνοι για την στρατολόγηση δίνονται για το κατώτερο επίπεδο Στρατώνων στο οποίο είναι διαθέσιμη προς στρατολόγηση η συγκεκριμένη μονάδα.

  2. Η ταχύτητα της μονάδας δίδεται για Κόσμους με ταχύτητα 1 (δηλ. μία μονάδα που εμφανίζεται εδώ με ταχύτητα 15, σε Κόσμο με ταχύτητα 2, θα έχει ταχύτητα 30!).