Βραβεία Μάχης

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Αυτά τα Βραβεία μπορείτε να κερδίσετε ολοκληρώνοντας διάφορες στρατιωτικές αποστολές.

Γενικά Πολεμικά Βραβεία

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Ηρωϊκός Θάνατος Heroic1.png

Έχασες 100 μονάδες στρατού, υπερασπιζόμενος έναν σύμμαχο

Heroic2.png

Έχασες 1.000 μονάδες στρατού, υπερασπιζόμενος έναν σύμμαχο

Heroic3.png

Έχασες 10.000 μονάδες στρατού, υπερασπιζόμενος έναν σύμμαχο

Heroic4.png

Έχασες 100.000 μονάδες στρατού, υπερασπιζόμενος έναν σύμμαχο

Αμείλικτος Μαχητής Relentless1.png

Σκοτωσες 250 εχθρικές μονάδες σε μάχες ως επιτιθέμενος

Relentless2.png

Σκοτωσες 2.500 εχθρικές μονάδες σε μάχες ως επιτιθέμενος

Relentless3.png

Σκοτωσες 25.000 εχθρικές μονάδες σε μάχες ως επιτιθέμενος

Relentless4.png

Σκοτωσες 250.000 εχθρικές μονάδες σε μάχες ως επιτιθέμενος

Κατακτητής Conqueror1.png

Κατέκτησες 5 πόλεις

Conqueror2.png

Κατέκτησες 25 πόλεις

Conqueror3.png

Κατέκτησες 75 πόλεις

Conqueror4.png

Κατέκτησες 150 πόλεις

Θεϊκή Βοήθεια Divine1.png

Εξαπέλυσες 10 ξόρκια

Divine2.png

Εξαπέλυσες 100 ξόρκια

Divine3.png

Εξαπέλυσες 1.000 ξόρκια

Divine4.png

Εξαπέλυσες 10.000 ξόρκια

Κατάσκοπος Spy1.png

Ολοκλήρωσες 5 κατασκοπείες

Spy2.png

Ολοκλήρωσες 50 κατασκοπείες

Spy3.png

Ολοκλήρωσες 500 κατασκοπείες

Spy4.png

Ολοκλήρωσες 5.000 κατασκοπείες

Ληστής Robber1.png

Άρπαξες 500 ύλες από αντίπαλους παίκτες

Robber2.png

Άρπαξες 50.000 ύλες από αντίπαλους παίκτες

Robber3.png

Άρπαξες 2.500.000 ύλες από αντίπαλους παίκτες

Robber4.png

Άρπαξες 50.000.000 ύλες από αντίπαλους παίκτες

Βραβεία Μαχών ως Επιτιθέμενος

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Κρανία Ξιφομάχων Killed units sword1.png

Σκότωσες 180 Ξιφομάχους

Killed units sword2.png

Σκότωσες 6.300 Ξιφομάχους

Killed units sword3.png

Σκότωσες 32.500 Ξιφομάχους

Killed units sword4.png

Σκότωσες 49.400 Ξιφομάχους

Κρανία Σφενδονιστών Killed units slinger1.png

Σκότωσες 180 Σφενδονιστές

Killed units slinger2.png

Σκότωσες 3.700 Σφενδονιστές

Killed units slinger3.png

Σκότωσες 13.500 Σφενδονιστές

Killed units slinger4.png

Σκότωσες 21.700 Σφενδονιστές

Κρανία Τοξοβόλων Killed units archer1.png

Σκότωσες 120 Τοξοβόλους

Killed units archer2.png

Σκότωσες 4.250 Τοξοβόλους

Killed units archer3.png

Σκότωσες 35.700 Τοξοβόλους

Killed units archer4.png

Σκότωσες 46.000 Τοξοβόλους

Κρανία Οπλιτών Killed units hoplite1.png

Σκότωσες 150 Οπλίτες

Killed units hoplite2.png

Σκότωσες 4.900 Οπλίτες

Killed units hoplite3.png

Σκότωσες 24.200 Οπλίτες

Killed units hoplite4.png

Σκότωσες 37.900 Οπλίτες

Κρανία Ιππέων Killed units rider1.png

Σκότωσες 10 Ιππείς

Killed units rider2.png

Σκότωσες 520 Ιππείς

Killed units rider3.png

Σκότωσες 2200 Ιππείς

Killed units rider4.png

Σκότωσες 3800 Ιππείς

Κρανία Αρματηλάτων Killed units chariot1.png

Σκότωσες 3 Άρματα

Killed units chariot2.png

Σκότωσες 315 Άρματα

Killed units chariot3.png

Σκότωσες 3800 Άρματα

Killed units chariot4.png

Σκότωσες 4800 Άρματα

Κρανία Πληρωμάτων Καταπελτών Killed units catapult1.png

Σκότωσες 1 Καταπέλτη

Killed units catapult2.png

Σκότωσες 25 Καταπέλτες

Killed units catapult3.png

Σκότωσες 150 Καταπέλτες

Killed units catapult4.png

Σκότωσες 300 Καταπέλτες

Βύθισες Μεταφορικά Πλοία Killed units big transporter1.png

Βύθισες 1 Μεταφορικό Πλοίο

Killed units big transporter2.png

Βύθισες 160 Μεταφορικά Πλοία

Killed units big transporter3.png

Βύθισες 700 Μεταφορικά Πλοία

Killed units big transporter4.png

Βύθισες 1100 Μεταφορικά Πλοία

Βύθισες Διήρεις Killed units bireme1.png

Βύθισες 2 Διήρεις

Killed units bireme2.png

Βύθισες 1100 Διήρεις

Killed units bireme3.png

Βύθισες 10000 Διήρεις

Killed units bireme4.png

Βύθισες 16000 Διήρεις

Βύθισες Πλοία Φάρους Killed units attack ship1.png

Βύθισες 1 Πλοίο Φάρο

Killed units attack ship2.png

Βύθισες 250 Πλοία Φάρους

Killed units attack ship3.png

Βύθισες 1900 Πλοία Φάρους

Killed units attack ship4.png

Βύθισες 3000 Πλοία Φάρους

Βύθισες Πυρπολικά Killed units demolition ship1.png

Βύθισες 1 Πυρπολικό

Killed units demolition ship2.png

Βύθισες 20 Πυρπολικά

Killed units demolition ship3.png

Βύθισες 115 Πυρπολικά

Killed units demolition ship4.png

Βύθισες 230 Πυρπολικά

Βύθισες Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία Killed units small transporter1.png

Βύθισες 1 Γρήγορο Μεταφορικό Πλοίο

Killed units small transporter2.png

Βύθισες 110 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία

Killed units small transporter3.png

Βύθισες 1100 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία

Killed units small transporter4.png

Βύθισες 2000 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία

Βύθισες Τριήρεις Killed units trireme1.png

Βύθισες 1 Τριήρεις

Killed units trireme2.png

Βύθισες 60 Τριήρεις

Killed units trireme3.png

Βύθισες 660 Τριήρεις

Killed units trireme4.png

Βύθισες 900 Τριήρεις

Σφαγέας Μινωταύρων Killed units minotaur1.png

Σκότωσες 1 Μινώταυρο

Killed units minotaur2.png

Σκότωσες 3 Μινωταύρων

Killed units minotaur3.png

Σκότωσες 8 Μινωταύρων

Killed units minotaur4.png

Σκότωσες 15 Μινωταύρων

Σφαγέας Μαντιχώρων Killed units manticore1.png

Σκότωσες 1 Μαντιχώρα

Killed units manticore2.png

Σκότωσες 15 Μαντιχώρες

Killed units manticore3.png

Σκότωσες 170 Μαντιχώρες

Killed units manticore4.png

Σκότωσες 210 Μαντιχώρες

Σφαγέας Κυκλώπων Killed units zyklop1.png

Σκότωσες 1 Κυκλωπα

Killed units zyklop2.png

Σκότωσες 2 Κύκλωπες

Killed units zyklop3.png

Σκότωσες 4 Κύκλωπες

Killed units zyklop4.png

Σκότωσες 8 Κύκλωπες

Σφαγέας Υδρών Killed units sea monster1.png

Σκότωσες 1 Ύδρα

Killed units sea monster2.png

Σκότωσες 2 Ύδρες

Killed units sea monster3.png

Σκότωσες 24 Ύδρες

Killed units sea monster4.png

Σκότωσες 40 Ύδρες

Σφαγέας Άρπυιων Killed units harpy1.png

Σκότωσες 1 Άρπυια

Killed units harpy2.png

Σκότωσες 45 Άρπυιες

Killed units harpy3.png

Σκότωσες 270 Άρπυιες

Killed units harpy4.png

Σκότωσες 380 Άρπυιες

Σφαγέας Μεδουσσών Killed units medusa1.png

Σκότωσες 1 Μέδουσσα

Killed units medusa2.png

Σκότωσες 7 Μέδουσσες

Killed units medusa3.png

Σκότωσες 28 Μέδουσσες

Killed units medusa4.png

Σκότωσες 50 Μέδουσσες

Σφαγέας Κενταύρων Killed units centaur1.png

Σκότωσες 1 Κένταυρο

Killed units centaur2.png

Σκότωσες 5 Κένταυρους

Killed units centaur3.png

Σκότωσες 22 Κένταυρους

Killed units centaur4.png

Σκότωσες 45 Κένταυρους

Σφαγέας Πηγάσων Killed units pegasus1.png

Σκότωσες 1 Πήγασο

Killed units pegasus2.png

Σκότωσες 6 Πήγασους

Killed units pegasus3.png

Σκότωσες 56 Πήγασους

Killed units pegasus4.png

Σκότωσες 240 Πήγασους

Σφαγέας Κέρβερων Killed units cerberus1.png

Σκότωσες 1 Κέρβερο

Killed units cerberus2.png

Σκότωσες 6 Κέρβερους

Killed units cerberus3.png

Σκότωσες 45 Κέρβερους

Killed units cerberus4.png

Σκότωσες 95 Κέρβερους

Σφαγέας Ερινύων Killed units fury1.png

Σκότωσες 1 Ερινύα

Killed units fury2.png

Σκότωσες 5 Ερινύες

Killed units fury3.png

Σκότωσες 40 Ερινύες

Killed units fury4.png

Σκότωσες 90 Ερινύες

Σφαγέας Θεόσταλτων Killed units godsent1.png

Σκότωσες 10 Θεόσταλτους

Killed units godsent2.png

Σκότωσες 620 Θεόσταλτους

Killed units godsent3.png

Σκότωσες 1500 Θεόσταλτους

Killed units godsent4.png

Σκότωσες 2300 Θεόσταλτους

Σφαγέας Καλυδώνιων Κάπρων Killed units boar1.png

Σκότωσες 1 Καλυδώνιο Κάπρο

Killed units boar2.png

Σκότωσες 5 Καλυδώνιους Κάπρους

Killed units boar3.png

Σκότωσες 40 Καλυδώνιους Κάπρους

Killed units boar4.png

Σκότωσες 90 Καλυδώνιους Κάπρους

Σφαγέας Γρύπεων Killed units griffin1.png

Σκότωσες 1 Γρύπα

Killed units griffin2.png

Σκότωσες 5 Γρύπες

Killed units griffin3.png

Σκότωσες 40 Γρύπες

Killed units griffin4.png

Σκότωσες 90 Γρύπες

Βραβεία Μαχών ως Αμυνόμενος

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Θυσία των Σφενδονιστών Deadslingers1 support.png

Κατέστρεψες 30 Σφενδονιστές.

Deadslingers2 support.png

Κατέστρεψες 3060 Σφενδονιστές.

Deadslingers3 support.png

Κατέστρεψες 16260 Σφενδονιστές.

Deadslingers4 support.png

Κατέστρεψες 26750 Σφενδονιστές.

Θυσία των Οπλιτών Deadhoplite1 support.png

Κατέστρεψες 10 Οπλίτες.

Deadhoplite2 support.png

Κατέστρεψες 1150 Οπλίτες.

Deadhoplite3 support.png

Κατέστρεψες 5850 Οπλίτες.

Deadhoplite4 support.png

Κατέστρεψες 9650 Οπλίτες.

Θυσία των Ιππέων Deadcavalary1 support.png

Κατέστρεψες 5 Ιππείς.

Deadcavalary2 support.png

Κατέστρεψες 400 Ιππείς.

Deadcavalary3 support.png

Κατέστρεψες 2300 Ιππείς.

Deadcavalary4 support.png

Κατέστρεψες 4600 Ιππείς.

Θυσία των Αρμάτων Deadchariot1 support.png

Κατέστρεψες 1 Άρμα.

Deadchariot2 support.png

Κατέστρεψες 140 Άρματα.

Deadchariot3 support.png

Κατέστρεψες 860 Άρματα.

Deadchariot4 support.png

Κατέστρεψες 1570 Άρματα.

Θυσία των Καταπελτών Catapult1 support.png

Κατέστρεψες 1 Καταπέλτη.

Catapult2 support.png

Κατέστρεψες 55 Καταπέλτες.

Catapult3 support.png

Κατέστρεψες 385 Καταπέλτες.

Catapult4 support.png

Κατέστρεψες 840 Καταπέλτες.

Αναχαίτηση Μεταφορικών Πλοίων Deadfasttransport1 support.png

Κατέστρεψες 5 Transport Boats.

Deadfasttransport2 support.png

Κατέστρεψες 70 Transport Boats.

Deadfasttransport3 support.png

Κατέστρεψες 300 Transport Boats.

Deadfasttransport4 support.png

Κατέστρεψες 500 Transport Boats.

Αναχαίτηση Πλοίων Φάρων Deadlightship1 support.png

Κατέστρεψες 8 Πλοία Φάρους.

Deadlightship2 support.png

Κατέστρεψες 2650 Πλοία Φάρους.

Deadlightship3 support.png

Κατέστρεψες 27200 Πλοία Φάρους.

Deadlightship4 support.png

Κατέστρεψες 36700 Πλοία Φάρους.

Αναχαίτηση Γρήγορων Μεταφορικών Πλοίων Deadsmalltransport1 support.png

Κατέστρεψες 1 Γρήγορο Μεταφορικό Πλοίο.

Deadsmalltransport2 support.png

Κατέστρεψες 125 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία.

Deadsmalltransport3 support.png

Κατέστρεψες 1000 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία.

Deadsmalltransport4 support.png

Κατέστρεψες 1800 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία.

Αναχαίτηση Τριήρεων Deadtrireme1 support.png

Κατέστρεψες 1 Τριήρη.

Deadtrireme2 support.png

Κατέστρεψες 170 Τριήρεις.

Deadtrireme3 support.png

Κατέστρεψες 1550 Τριήρεις.'

Deadtrireme4 support.png

Κατέστρεψες 2300 Τριήρεις.

Αναχαίτηση Αποικιακών Πλοίων Deadcolony1 support.png

Κατέστρεψες 1 Αποικιακό Πλοίο.

Deadcolony2 support.png

Κατέστρεψες 6 Αποικιακά Πλοία.

Deadcolony3 support.png

Κατέστρεψες 12 Αποικιακά Πλοία.'

Deadcolony4 support.png

Κατέστρεψες 18 Αποικιακά Πλοία.

Αντοχή στους Μινώταυρους Deadminotaur1 support.png

Κατέστρεψες 1 Minotaur.

Deadminotaur2 support.png

Κατέστρεψες 2 Μινώταυρους.

Deadminotaur3 support.png

Κατέστρεψες 5 Μινώταυρους.'

Deadminotaur4 support.png

Κατέστρεψες 10 Μινώταυρους.

Αντοχή στους Μαντιχώρες Deadmanticore1 support.png

Κατέστρεψες 1 Μαντιχώρα.

Deadmanticore2 support.png

Κατέστρεψες 110 Μαντιχώρες.

Deadmanticore3 support.png

Κατέστρεψες 1700 Μαντιχώρες.

Deadmanticore4 support.png

Κατέστρεψες 1800 Μαντιχώρες.

Αντοχή στις Ύδρες Deadhydra1 support.png

Κατέστρεψες 1 Ύδρα.

Deadhydra2 support.png

Κατέστρεψες 6 Ύδρες.

Deadhydra3 support.png

Κατέστρεψες 100 Ύδρες.

Deadhydra4 support.png

Κατέστρεψες 140 Ύδρες.

Αντοχή στις Άρπυιες Deadharpy1 support.png

Κατέστρεψες 1 Άρπυια.

Deadharpy2 support.png

Κατέστρεψες 50 Άρπυιες.

Deadharpy3 support.png

Κατέστρεψες 1600 Άρπυιες.

Deadharpy4 support.png

Κατέστρεψες 2000 Άρπυιες.

Αντοχή στις Μέδουσες Deadmedusa1 support.png

Κατέστρεψες 1 Μέδουσα.

Deadmedusa2 support.png

Κατέστρεψες 6 Μέδουσες.

Deadmedusa3 support.png

Κατέστρεψες 12 Μέδουσες.

Deadmedusa4 support.png

Κατέστρεψες 18 Μέδουσες.

Αντοχή στις Ερινύες Deadfury1 support.png

Κατέστρεψες 1 Ερινύα.

Deadfury2 support.png

Κατέστρεψες 5 Ερινύες.

Deadfury3 support.png

Κατέστρεψες 55 Ερινύες.

Deadfury4 support.png

Κατέστρεψες 115 Ερινύες.

Αντοχή στους Θεόσταλτους Deadgodsent1 support.png

Κατέστρεψες 1 Θεόσταλτο.

Deadgodsent2 support.png

Κατέστρεψες 50 Θεόσταλτους.

Deadgodsent3 support.png

Κατέστρεψες 160 Θεόσταλτους.

Deadgodsent4 support.png

Κατέστρεψες 220 Θεόσταλτους.

Αντοχή στους Κύκλωπες Deadcyclopes1 support.png

Κατέστρεψες 1 Κύκλωπα.

Deadcyclopes2 support.png

Κατέστρεψες 2 Κύκλωπες.

Deadcyclopes3 support.png

Κατέστρεψες 5 Κύκλωπες.

Deadcyclopes4 support.png

Κατέστρεψες 10 Κύκλωπες.

Αντοχή στους Γρύπες Deadgriffin1 support.png

Κατέστρεψες 1 Γρύπα.

Deadgriffin2 support.png

Κατέστρεψες 35 Γρύπες.

Deadgriffin3 support.png

Κατέστρεψες 405 Γρύπες.

Deadgriffin4 support.png

Κατέστρεψες 440 Γρύπες.

Γενικά Βραβεία Μαχών

Τίτλος Επίπεδο I Επίπεδο II Επίπεδο III Επίπεδο IV
Απελπισία των Σφενδονιστών Deadslingers1 def.png

Σκότωσες 150 Σφενδονιστές.

Deadslingers2 def.png

Σκότωσες 16000 Σφενδονιστές.

Deadslingers3 def.png

Σκότωσες 84000 Σφενδονιστές.

Deadslingers4 def.png

Σκότωσες 138000 Σφενδονιστές.

Απελπισία των Οπλιτών Deadhoplite1 def.png

Σκότωσες 75 Οπλίτες.

Deadhoplite2 def.png

Σκότωσες 6450 Οπλίτες.

Deadhoplite3 def.png

Σκότωσες 32800 Οπλίτες.

Deadhoplite4 def.png

Σκότωσες 54000 Οπλίτες.

Απελπισία των Ιππέων Deadcavalary1 def.png

Σκότωσες 15 Ιππείς.

Deadcavalary2 def.png

Σκότωσες 2000 Ιππείς.

Deadcavalary3 def.png

Σκότωσες 11600 Ιππείς.

Deadcavalary4 def.png

Σκότωσες 23500 Ιππείς.

Απελπισία των Αρμάτων Deadchariot1 def.png

Σκότωσες 5 Άρματα.

Deadchariot2 def.png

Σκότωσες 700 Άρματα.

Deadchariot3 def.png

Σκότωσες 4500 Άρματα.

Deadchariot4 def.png

Σκότωσες 8200 Άρματα.

Απελπισία των Καταπελτών Catapult1 def.png

Κατέστρεψες 1 Καταπέλτη.

Catapult2 def.png

Κατέστρεψες 220 Καταπέλτες.

Catapult3 def.png

Κατέστρεψες 1650 Καταπέλτες.

Catapult4 def.png

Κατέστρεψες 3650 Καταπέλτες.

Σταμάτησες Μεταφορικά Πλοία Deadfasttransport1 def.png

Κατέστρεψες 10 Μεταφορικά Πλοία.

Deadfasttransport2 def.png

Κατέστρεψες 190 Μεταφορικά Πλοία.

Deadfasttransport3 def.png

Κατέστρεψες 830 Μεταφορικά Πλοία.

Deadfasttransport4 def.png

Κατέστρεψες 1350 Μεταφορικά Πλοία.

Σταμάτησες Πλοία Φάρους Deadlightship1 def.png

Κατέστρεψες 12 Πλοία Φάρους.

Deadlightship2 def.png

Κατέστρεψες 3600 Πλοία Φάρους.

Deadlightship3 def.png

Κατέστρεψες 36800 Πλοία Φάρους.

Deadlightship4 def.png

Κατέστρεψες 50000 Πλοία Φάρους.

Σταμάτησες Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία Deadsmalltransport1 def.png

Κατέστρεψες 1 Γρήγορο Μεταφορικό Πλοίο.

Deadsmalltransport2 def.png

Κατέστρεψες 250 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία.

Deadsmalltransport3 def.png

Κατέστρεψες 2000 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία.

Deadsmalltransport4 def.png

Κατέστρεψες 3600 Γρήγορα Μεταφορικά Πλοία.

Σταμάτησες Τριήρεις Deadtrireme1 def.png

Κατέστρεψες 1 Τριήρη.

Deadtrireme2 def.png

Κατέστρεψες 250 Τριήρεις.

Deadtrireme3 def.png

Κατέστρεψες 2350 Τριήρεις.

Deadtrireme4 def.png

Κατέστρεψες 3400 Τριήρεις.

Σταμάτησες Αποικιακά Πλοία Deadcolony1 def.png

Κατέστρεψες 1 Αποικιακό Πλοίο.

Deadcolony2 def.png

Κατέστρεψες 6 Αποικιακά Πλοία.

Deadcolony3 def.png

Κατέστρεψες 18 Αποικιακά Πλοία.

Deadcolony4 def.png

Κατέστρεψες 36 Αποικιακά Πλοία.

Παγίδα Θανάτου για Μινώταυρους Deadminotaur1 def.png

Σκότωσες 1 Μινώταυρο.

Deadminotaur2 def.png

Σκότωσες 6 Μινώταυρους.

Deadminotaur3 def.png

Σκότωσες 12 Μινώταυρους.

Deadminotaur4 def.png

Σκότωσες 24 Μινώταυρους.

Παγίδα Θανάτου για Μαντιχώρες Deadmanticore1 ref.png

Σκότωσες 1 Μαντιχώρα.

Deadmanticore2 ref.png

Σκότωσες 210 Μαντιχώρες.

Deadmanticore3 ref.png

Σκότωσες 3400 Μαντιχώρες.

Deadmanticore4 ref.png

Σκότωσες 3600 Μαντιχώρες.

Παγίδα Θανάτου για Ύδρες Deadhydra1 def.png

Σκότωσες 1 Ύδρα.

Deadhydra2 def.png

Σκότωσες 12 Ύδρες.

Deadhydra3 def.png

Σκότωσες 190 Ύδρες.

Deadhydra4 def.png

Σκότωσες 265 Ύδρες.

Παγίδα Θανάτου για Άρπυιες Deadharpy1 def.png

Σκότωσες 2 Άρπυιες.

Deadharpy2 def.png

Σκότωσες 335 Άρπυιες.

Deadharpy3 def.png

Σκότωσες 3600 Άρπυιες.

Deadharpy4 def.png

Σκότωσες 4600 Άρπυιες.

Παγίδα Θανάτου για Μέδουσες Deadmedusa1 def.png

Σκότωσες 1 Μέδουσα.

Deadmedusa2 def.png

Σκότωσες 12 Μέδουσες.

Deadmedusa3 def.png

Σκότωσες 40 Μέδουσες.

Deadmedusa4 def.png

Σκότωσες 115 Μέδουσες.

Παγίδα Θανάτου για Ερινύες Deadfury1 def.png

Σκότωσες 1 Ερινύα.

Deadfury2 def.png

Σκότωσες 18 Ερινύες.

Deadfury3 def.png

Σκότωσες 250 Ερινύες.

Deadfury4 def.png

Σκότωσες 530 Ερινύες.

Παγίδα Θανάτου για Θεόσταλτους Deadgodsent1 def.png

Σκότωσες 5 Θεόσταλτους.

Deadgodsent2 def.png

Σκότωσες 300 Θεόσταλτουςs.

Deadgodsent3 def.png

Σκότωσες 1050 Θεόσταλτους.

Deadgodsent4 def.png

Σκότωσες 1450 Θεόσταλτους.

Παγίδα Θανάτου για Κύκλωπες Deadcyclopes1 def.png

Σκότωσες 1 Κύκλωπα.

Deadcyclopes2 def.png

Σκότωσες 6 Κύκλωπες.

Deadcyclopes3 def.png

Σκότωσες 12 Κύκλωπες.

Deadcyclopes4 def.png

Σκότωσες 18 Κύκλωπες.

Παγίδα Θανάτου για Γρύπες Deadgriffin1 def.png

Σκότωσες 1 Γρύπα.

Deadgriffin2 def.png

Σκότωσες 65 Γρύπες.

Deadgriffin3 def.png

Σκότωσες 745 Γρύπες.

Deadgriffin4 def.png

Σκότωσες 810 Γρύπες.