Αποθέματα

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Τι είναι τα Αποθέματα;

Τα αποθέματα είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που επιτρέπει την αποθήκευση αντικειμένων ή ανταμοιβών τα οποία μπορείς να τα λάβεις από αγορές εκδηλώσεων (π.χ. Πάσχα_2013)
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Αποθέματος είναι ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση στα αντικείμενά σου οποιαδήποτε στιγμή και να τα χρησιμοποιήσεις όταν τα χρειάζεσαι πραγματικά.

Πως αποκτάς πρόσβαση στα Αποθέματα:

Η πρόσβαση στα αποθέματα είναι πολύ εύκολη, απλά επιλέγεις το μικρό εικονίδιο δεξιά απ' τις "Εμπορικές Συναλλαγές" στην πάνω σειρά επιλογών. Είναι η επιλογή που έχει ως εικόνα ένα μικρό σάκο (όπως φαίνεται παρακάτω)

New.png


Χρησιμοποιώντας τα Αποθέματα:

Παρακάτω υπάρχει μια εικόνα για το πως εμφανίζονται τα Αποθέματα

Inventoryexpanded.jpg


Περνώντας το ποντίκι πάνω από κάποιο στοιχείο των αποθεμάτων, θα εμφανίσει τις πληροφορίες για το τι είναι. Όταν πατάτε κλικ στο αποθηκευμένο αντικείμενο μπορείτε είτε να το επιλέξετε με κλικ Inventory use.png για να το χρησιμοποιήσετε στην επιλεγμένη πόλη είτε να το Inventory delete.png διαγράψετε εντελώς απ' τα αποθέματα.

  • Τα περισσότερα αντικείμενα όταν επιλέγονται απ' το χρήστη, χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε πόλη που είναι ενεργοποιημένη εκείνη τη στιγμή.


Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 1 ίδια αντικείμενα


Προσθέτοντας Αντικείμενα στα Αποθέματα

Η προσθήκη των αντικειμένων στα αποθέματα είναι πολύ εύκολη. Όταν πηγαίνετε να αγοράσετε κάποιο αντικείμενο από κάποιο κατάστημα, μπορείτε είτε να επιλέξετε Inventory use.png για να το αγοράσετε και να το χρησιμοποιήσετε κατευθείαν είτε Inventory add.png για να το αγοράσετε και να το προσθέσετε στα Αποθέματά σας.

Θέσεις

Στον κάθε παίκτη έχουν δοθεί 10 άδειες θέσεις. Μπορείτε όμως να αγοράσετε 5 θέσεις με 50 χρυσό τη κάθε θέση και άλλες 5 θέσεις προς 100 χρυσό την κάθε θέση. Απ' τη στιγμή που αγοράζετε μια θέση, δε μπορείτε να τη χάσετε. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός για κάθε παίκτη είναι 20 θέσεις.

  • Οι επιπλέον θέσεις που αγοράζετε είναι μόνο για τον συγκεκριμένο κόσμο, αυτό σημαίνει πως αν θέλετε να διευρύνετε τα αποθέματα σας και σε άλλο κόσμο θα πρέπει να αγοράσετε και σ' αυτόν τις επιπλέον θέσεις.
  • Εάν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε κάποιο αντικείμενο και δεν έχετε χώρο στα αποθέματα, το αντικείμενο δε θα αγοραστεί και θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα που σας αναφέρει είτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο αντικείμενο στα αποθηκευμένα Αποθέματα είτε να διαγράψετε κάποιο.