Έρευνα

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Στην Ακαδημία έχετε την δυνατότητα να ερευνήσετε νέες τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες θα βελτιώσουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, θα σας δώσουν νέες στρατιωτικές μονάδες ή/και θα βελτιώσουν κάποιες από αυτές. Οι έρευνες αυτές θα είναι μοναδικές για κάθε πόλη, άρα σε κάθε πόλη σας θα έχετε διαφορετικές τεχνολογίες οπότε και διαφορετική στρατηγική!

Οι τεχνολογίες μπορούν να ερευνηθούν με πόρους και με πόντους έρευνας. Για κάθε επίπεδο της Ακαδημίας που αναβαθμίζετε, θα λαμβάνετε 4 ερευνητικούς πόντους, τους οποίους θα χρησιμοποιείτε για την έρευνα περισσότερων τεχνολογιών.

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με συγκεκριμένες έρευνες, χρησιμοποιήστε το Δέντρο ερευνών παρακάτω.

Περισσότερα πως να ερευνήσετε εδώ!
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
Mathematics


Κατάλογος Ερευνών

Εικονίδιο Τεχνολογία Περιγραφή Κόστος
Στο επίπεδο 1
Slinger.png Εκσφενδονιστής Ενεργοποιεί την εκπαίδευση Εκσφενδονιστών. Holz.png300 Stein.png500 Silbermünzen.png200 Research Points.png4
Archer.png Τοξότης Ενεργοποιεί την εκπαίδευση Τοξοτών. Holz.png550 Stein.png100 Silbermünzen.png400 Research Points.png8
Town guard.png Φρουρά Πόλης Η φρουρά πόλης ενισχύει την εθνοφρουρά σας με πέντε (5) παραπάνω πολεμιστές ανά επίπεδο φάρμας. Holz.png400 Stein.png300 Silbermünzen.png300 Research Points.png3

Στο επίπεδο 4

Hoplite.png Οπλίτης Ενεργοποιεί την εκπαίδευση Οπλιτών. Holz.png600 Stein.png200 Silbermünzen.png850 Research Points.png8
Diplomacy.png Διπλωματία Η διπλωματία μειώνει το ρίσκο της αντίστασης σε ένα αγροτικό χωριό κατά 20%. Holz.png100 Stein.png400 Silbermünzen.png200 Research Points.png3
Meteorology.png Μετεωρολογία Το πεζικό σας κινείται 10% ταχύτερα. Holz.png2500 Stein.png1700 Silbermünzen.png6500 Research Points.png4

Στο επίπεδο 7

Kataskopos.jpg Κατασκοπεία Επιταχύνει τον κατάσκοπό σου κατά 10%. Holz.png900 Stein.png900 Silbermünzen.png900 Research Points.png3
Booty.png Λάφυρα Τα αγροτικά χωριά σου δίνουν την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε οκτώ αντί για τέσσερις προσφορές πρώτων υλών. Holz.png1200 Stein.png1200 Silbermünzen.png1200 Research Points.png3
Pottery.png Κεραμικά Η αποθήκη σας μπορεί να αποθηκεύσει 2.500 επιπλέον πρώτες ύλες. Holz.png700 Stein.png1500 Silbermünzen.png900 Research Points.png4

Στο επίπεδο 10

Rider.png Ιππέας Ενεργοποιεί την εκπαίδευση Ιππέων. Holz.png1400 Stein.png700 Silbermünzen.png1800 Research Points.png8
Architecture.png Αρχιτεκτονική Αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική, το κόστος των πρώτων υλών για τα κτίριά σας μειώνεται κατά 10%. Holz.png1900 Stein.png2100 Silbermünzen.png1300 Research Points.png6
Instructor.png Εκπαιδευτής Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν την εκπαίδευση των στρατιωτών σας. Το Στρατόπεδο δουλεύει 10% γρηγορότερα. Holz.png800 Stein.png1300 Silbermünzen.png1600 Research Points.png4


Στο επίπεδο 13

Bireme.png Διήρης Επιτρέπει την κατασκευή Διήρεων. Holz.png2800 Stein.png1300 Silbermünzen.png2200 Research Points.png8
Building crane.png Γερανός Αυξάνει την ταχύτητα κτισίματος στην σύγκλητο κατά 10%. Holz.png3000 Stein.png1800 Silbermünzen.png1400 Research Points.png4
Shipwright.png Ναυπηγός Οι Ναυπηγοί υποστηρίζουν τους εργάτες του ναυπηγείου σας. Το Λιμάνι δουλεύει 10% γρηγορότερα. Holz.png5000 Stein.png2000 Silbermünzen.png3900 Research Points.png6
Colonize ship.png Αποικιακό πλοίο Επιτρέπει την κατασκευή Αποικιακών Πλοίων. Holz.png7500 Stein.png7500 Silbermünzen.png9500 Research Points.png0

Στο επίπεδο 16

Chariot.png Άρμα Επιτρέπει την κατασκευή Αρμάτων. Holz.png3700 Stein.png1900 Silbermünzen.png2800 Research Points.png8
Attack ship.png Πλοίο Φάρος Επιτρέπει την κατασκευή Πλοίων Φάρων. Holz.png4400 Stein.png2000 Silbermünzen.png2400 Research Points.png8
Conscription.png Στρατολόγηση Εισάγοντας τη Στρατολόγηση μειώνεται το κόστος των χερσαίων μονάδων κατά 10%. Holz.png3800 Stein.png4200 Silbermünzen.png6000 Research Points.png4

Στο επίπεδο 19

Demolition ship.png Πυρπολικό Επιτρέπει την κατασκευή Πυρπολικών. Holz.png5300 Stein.png2600 Silbermünzen.png2700 Research Points.png8
Catapult.png Καταπέλτης Επιτρέπει την κατασκευή Καταπελτών. Holz.png5500 Stein.png2900 Silbermünzen.png3600 Research Points.png8
Cryptography.png Κρυπτογραφία Μέσω της κρυπτογραφίας, είναι 20% πιο δύσκολο για έναν εχθρικό κατάσκοπο να εκμαιεύσει μία αναφορά. Holz.png2500 Stein.png3000 Silbermünzen.png5100 Research Points.png6
Democracy.png Δημοκρατία Οι πολίτες σας είναι πίσω από τους ηγέτες τους. Χρειάζεται 10% περισσότερο χρόνο για να καταλάβουν την πόλη σας. Holz.png3100 Stein.png3100 Silbermünzen.png4100 Research Points.png6

Στο επίπεδο 22

Small transporter.png Γρήγορο μεταφορικό πλοίο Επιτρέπει την κατασκευή γρήγορων μεταφορικών πλοίων. Holz.png6500 Stein.png2800 Silbermünzen.png3200 Research Points.png8
Plow.png Άροτρο Η Φάρμα παρέχει 200 επιπλέον πολίτες. Holz.png3000 Stein.png3300 Silbermünzen.png2100 Research Points.png4
Berth.png Κουκέτες Το μεταφορικό πλοίο σας μπορεί να μεταφέρει επιπλέον 6 μονάδες. Holz.png8900 Stein.png5200 Silbermünzen.png7800 Research Points.png6

Στο επίπεδο 25

Trireme.png Τριήρης Επιτρέπει την κατασκευή Τριήρεων. Holz.png6500 Stein.png3800 Silbermünzen.png4700 Research Points.png8
Phalanx.png Φάλαγγα Τα στρατεύματά σας σχηματίζουν ισχυρή φάλαγγα και πολεμούν 10% δυνατότερα από το κανονικό. Holz.png4000 Stein.png4000 Silbermünzen.png15000 Research Points.png9
Breach.png Διάσπαση εχθρικού μετώπου Καθιστά δυνατή την επίθεση διασπώντας τις αμυντικές γραμμές του εχθρού. Τα πλοία σας καταφέρνουν καλύτερη διάσπαση για να φτάσουν τα μεταφορικά σας στην ξηρά. Αλλά αυτό μειώνει την ισχύ των πολεμικών σας πλοίων σας κατά 50%. Holz.png8000 Stein.png8000 Silbermünzen.png9000 Research Points.png6
Mathematics.png Μαθηματικά Μέσω των μαθηματικών, το κόστος των πρώτων υλών για τα πλοία σας μειώνεται κατά 10%. Holz.png7100 Stein.png4400 Silbermünzen.png8600 Research Points.png6

Στο επίπεδο 28

Ram.png Πολιορκητικός Κριός Η μαχητική ικανότητα των πλοίων σας αυξάνεται κατά 10%. Holz.png7900 Stein.png9200 Silbermünzen.png14000 Research Points.png10
Cartography.png Χαρτογραφία Μέσω της χαρτογράφησης τα πλοία σας μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα και είναι πιο γρήγορα κατά 10%. Holz.png10000 Stein.png6700 Silbermünzen.png12500 Research Points.png8
Take over.png Κατάκτηση Σας επιτρέπει να κατακτήσετε εχθρικές πόλεις. Holz.png12000 Stein.png12000 Silbermünzen.png16000 Research Points.png0

Σε κόσμο με εξέγερση στο επίπεδο 28

Eksegersi.jpg Εξέγερση Σας επιτρέπει να κατακτήσετε εχθρικές πόλεις. Holz.png12000 Stein.png12000 Silbermünzen.png16000 Research Points.png0

Στο επίπεδο 31

Katapeltes.jpg Καταιγισμός από πέτρες Οι καταπέλτες προκαλούν βλάβες σε ένα τυχαίο κτίριο και η ευστοχία τους αυξάνεται κατά 10%, καθώς και η ταχύτητά τους. Holz.png8500 Stein.png5900 Silbermünzen.png6600 Research Points.png4
Leilasianaou.jpg Λεηλασία ναού Τώρα οι μυθικές μονάδες μπορούν να λεηλατήσουν και την εύνοια του εχθρού μαζί με τις πρώτες ύλες του. (5 εύνοια για κάθε μυθική μονάδα, εκτός της Ύδρας) Holz.png9200 Stein.png5300 Silbermünzen.png10000 Research Points.png6
8eikoapo.jpg Θεϊκή επιλογή Οι μυθικές μονάδες λαμβάνουν μία ώθηση ύψους 10% στα στατιστικά τους (επιθετικά και αμυντικά) Holz.png10000 Stein.png8000 Silbermünzen.png12000 Research Points.png10

Στο επίπεδο 34

Empeiriamaxis.jpg Εμπειρία Μάχης Κερδίζεις επιπλέον πόντους μάχης μετά από κάθε μάχη, αξίας 10% των χαμένων μονάδων. Holz.png9800 Stein.png11400 Silbermünzen.png14200 Research Points.png6
Dynatokrasi.jpg Δυνατό κρασί Η διάρκεια του φεστιβάλ της πόλης και οι ολυμπιακοί αγώνες θα μειωθούν κατά 15% Holz.png8000 Stein.png6500 Silbermünzen.png11000 Research Points.png4
Salparisma.jpg Σαλπάρισμα! Τα αποικιακά πλοία σου διαθέτουν μεγαλύτερα πανιά και φτάνουν στον στόχο 10% γρηγορότερα. Holz.png13000 Stein.png9700 Silbermünzen.png15500 Research Points.png8