Ακαδημία

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Main 50x50.png Place 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Λατομείο Ορυχείο Ασημιού Στρατώνες Λιμάνι Academy 50x50.png Παζάρι Σπηλιά
Ναός Τείχος Πόλης Φάρμα Theater 50x50.png Θερμά Λουτρά Βιβλιοθήκη Φάρος Πύργος Άγαλμα Θεού Μαντείο Εμπορικό Κατάστημα
Δείτε: Κτήρια

Ακαδημία

Σκοπός

Μπορείτε να διεξάγετε Έρευνες στην Ακαδημία. Το παιχνίδι Grepolis σας προσφέρει διάφορες τεχνολογίες με τις οποίες μπορείτε να δυναμώσετε τον στρατό σας, επίσης μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες κατασκευών ή να σας δώσουν νέες τεχνικές μάχης. Όσο πιο μεγάλο είναι το επίπεδο της ακαδημίας σας, τόσο πιο πολλές έρευνες μπορείτε να κάνετε.

Πολιτισμός

Χρειάζεστε μια ακαδημία στο επίπεδο 30, ώστε να μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

Θεατρικές παραστάσεις, Ολυμπιακούς αγώνες και Φεστιβάλ Πόλης.

Απαιτήσεις


Επίπεδα Κατασκευής

Μέγιστο επίπεδο : 30

Επίπεδο 1 έως 7 Επίπεδο 8 έως 15 Επίπεδο 16 έως 30 Επίπεδο 31 έως 36
Στάδιο 1 Στάδιο 2‎ Στάδιο 3‎ Στάδιο 4 (Κόσμος Ηρώων)‎


Επίπεδο Ξύλο Πέτρα Ασήμι Πληθυσμός Πόντοι έρευνας Πόντοι
Academyback.jpg
1
100 200 120 3 (+3) 4 (+4) 67 (+67)
2 231 429 276 6 (+3) 8 (+4) 75 (+8)
3 378 670 448 9 (+3) 12 (+4) 84 (+9)
4 535 919 633 12 (+3) 16 (+4) 94 (+10)
5 701 1175 828 15 (+3) 20 (+4) 106 (+12)
6 874 1435 1030 18 (+3) 24 (+4) 118 (+12)
7 1053 1701 1240 21 (+3) 28 (+4) 133 (+15)
8 1238 1970 1455 24 (+3) 32 (+4) 149 (+16)
9 1428 2242 1676 27 (+3) 36 (+4) 166 (+17)
10 1622 2518 1902 30 (+3) 40 (+4) 186 (+20)
11 1820 2796 2132 33 (+3) 44 (+4) 209 (+23)
12 2022 3077 2367 36 (+3) 48 (+4) 234 (+25)
13 2228 3360 2606 39 (+3) 52 (+4) 262 (+28)
14 2437 3646 2848 42 (+3) 56 (+4) 293 (+31)
15 2649 3933 3094 45 (+3) 60 (+4) 328 (+35)
16 2864 4222 3343 48 (+3) 64 (+4) 368 (+40)
17 3082 4514 3595 51 (+3) 68 (+4) 412 (+44)
18 3303 4807 3850 54 (+3) 72 (+4) 461 (+49)
19 3526 5101 4109 57 (+3) 76 (+4) 517 (+56)
20 3752 5397 4369 60 (+3) 80 (+4) 579 (+62)
21 3980 5695 4633 63 (+3) 84 (+4) 648 (+69)
22 4210 5994 4899 66 (+3) 88 (+4) 726 (+78)
23 4443 6294 5167 69 (+3) 92 (+4) 813 (+87)
24 4678 6586 5438 72 (+3) 96 (+4) 911 (+98)
25 4915 6899 5711 75 (+3) 100 (+4) 1020 (+109)
26 5154 7203 5986 78 (+3) 104 (+4) 1142 (+122)
27 5394 7508 6264 81 (+3) 108 (+4) 1279 (+137)
28 5637 7815 6543 84 (+3) 112 (+4) 1433 (+154)
29 5882 8122 6824 87 (+3) 116 (+4) 1605 (+172)
30 6128 8431 7108 90 (+3) 120 (+4) 1798 (+193)
31 6470 10168 4485 93 (+3) 124 (+4) 2013 (+215)
32 6626 9051 7680 96 (+3) 128 (+4) 2255 (+242)
33 6877 9363 7969 99 (+3) 132 (+4) 2525 (+270)
34 7130 9675 8260 102 (+3) 136 (+4) 2829 (+304)
35 7385 9989 8552 105 (+3) 140 (+4) 3168 (+339)
36 7641 10303 8846 108 (+3) 144 (+4) 3548 (+380)