Φάρμα

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Main 50x50.png Place 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Λατομείο Ορυχείο Ασημιού Στρατώνες Λιμάνι Academy 50x50.png Παζάρι Σπηλιά
Ναός Τείχος Πόλης Φάρμα Theater 50x50.png Θερμά Λουτρά Βιβλιοθήκη Φάρος Πύργος Άγαλμα Θεού Μαντείο Εμπορικό Κατάστημα
Δείτε: Κτήρια

Η Φάρμα

Η φάρμα παρέχει στους κατοίκους της πόλεως σας τροφή. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της φάρμας, τόσο περισσότερη τροφή μπορεί να παράγει η φάρμα σας, οπότε η πόλη μπορεί να κρατήσει περισσότερους κατοίκους. Το αγρόκτημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κτήρια στην ανάπτυξη της πόλεως σας.

Farmback.png

Σκοπός

Ο σκοπός της Φάρμας είναι να παράγει τροφή για να θρέψει τους κατοίκους του χωριού σας. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδό της, τόσο περισσότερη τροφή παράγει και ως εκ τούτου, τόσους περισσότερους κατοίκους θα μπορείτε να έχετε.

Η Φάρμα είναι επίσης το μέρος όπου μπορείτε να επιστρατεύσετε την Εθνοφρουρά, η οποία θα απαλλαγεί προσωρινά από τις διάφορες εργασίες, και θα στρατολογηθεί για την προστασία της πόλεως σας σε στιγμές ανάγκης.

Πληθυσμός

PopBar.png

Ο αριθμός των κατοίκων της πόλεως σας καθορίζεται από τον πληθυσμό. Μπορείτε να δείτε το μέγεθος του πληθυσμού που έχετε αυτή τη στιγμή στο αγρόκτημα, τον αριθμό του πληθυσμού που θα μπορείτε να έχετε στο αγρόκτημα ή για πόσους περισσότερους κατοίκους θα μπορείτε να μεριμνήσετε, στην κορυφή του χάρτη σας (όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά). Πληθυσμός ή κάτοικοι χρειάζονται για τα περισσότερα πράγματα, συμπεριλαμβανομένων την κατασκευή στρατιωτικών μονάδων και την κατασκευή κτηρίων.

Κατασκευαστικές Απαιτήσεις

Καμία, αυτό το κτήριο είναι διαθέσιμο από την αρχή του παιχνιδιού. Όταν ιδρύετε μια πόλη, η φάρμα ξεκινάει από το επίπεδο 10.

Επίπεδα Κατασκευής

Το μέγιστο επίπεδο της Φάρμας είναι το 45. Οι αλλαγές την εμφάνιση της Φάρμας είναι ανάλογα με το επίπεδό της.

Επίπεδο 1 - 13 Επίπεδο 14 - 27 Επίπεδο 28 - 40
Farm1.png Farm2.png Farm3.png


Κόσμος Ηρώων:
Επίπεδο 41-44
Κόσμος Ηρώων: Επίπεδο 45
Farm40.png Farm45.png

Το αγρόκτημα είναι ο κύριος παράγοντας για τον καθορισμό του ύψους του πληθυσμού της πόλης που μπορεί να κρατήσει. Ωστόσο, τα ειδικά κτίρια Θερμά Λουτρά και το άροτρο της έρευνας θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερο πληθυσμό. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ποσότητα του πληθυσμού που μπορείτε να έχετε με άροτρο (200 επιπλέον κατοίκους) ή με ιαματικά λουτρά (10% επιπλέον κατοίκους).

Επίπεδο Wood.png Stone.png Silver.png Pop.png Χρόνος κατασκευής*

(Με σύγκλητο επίπεδο 1)

Μax. Πληθυσμός Πόντοι
1 - - - - - 14 (+14) 17
2 29 20 5 - 0:06:10 38 (+24) 2
3 62 47 14 - 0:13:20 69 (+31) 2
4 107 83 28 - 0:23:44 105 (+36) 3
5 162 131 48 - 0:38:10 145 (+40) 3
6 228 190 74 - 0:57:50 189 (+44) 3
7 304 260 107 - 1:24:32 237 (+49) 4
8 391 341 147 - 2:01:14 288 (+51) 4
9 487 433 195 - 2:52:50 342 (+64) 5
10 593 536 251 - 4:08:04 399 (+57) 5
11 709 650 316 - 4:51:42 458 (+57) 6
12 834 776 389 - 5:38:14 520 (+62) 6
13 969 913 471 - 6:27:30 584 (+64) 7
14 1113 1061 563 - 7:19:32 651 (+77) 8
15 1266 1220 665 - 8:14:16 720 (+69) 9
16 1428 1391 776 - 9:11:34 790 (+70) 10
17 1600 1573 898 - 10:11:26 863 (+73) 11
18 1780 1776 1030 - 11:13:52 938 (+75) 12
19 1970 1972 1172 - 12:18:44 1015 (+77) 14
20 2168 2188 1326 - 13:26:00 1094 (+79) 16
21 2350 2391 1475 - 14:45:36 1174 (+80) 18
22 2591 2655 1667 - 15:47:52 1257 (+83) 20
23 2815 2906 1854 - 17:02:12 1341 (+84) 22
24 3290 3442 2265 - 18:18:56 1426 (+85) 25
25 2961 3097 2038 - 19:37:56 1514 (+88) 28
26 3186 3354 2239 - 20:59:10 1602 (+88) 31
27 3800 4024 2724 - 22:22:34 1693 (+91) 35
28 4067 4331 2972 - 23:48:08 1785 (+92) 39
29 4299 4605 3201 - 25:16:02 1878 (+93) 44
30 4627 4983 3508 - 26:45:56 1973 (+95) 49
31 4920 5326 3795 - 28:17:58 2070 (+97) 55
32 5168 5623 4055 - 29:52:12 2168 (+98) 62
33 5530 6047 4410 - 31:20:02 2267 (+99) 69
34 5847 6425 4738 - 33:06:40 2368 (+101) 77
35 6137 6814 5079 - 34:47:02 2470 (+102) 87
36 6442 7142 5379 - 36:29:30 2573 (+103) 97
37 6849 7628 5803 - 38:13:50 2678 (+105) 109
38 7199 8052 6187 - 40:00:16 2784 (+106) 122
39 7558 8489 6585 - 41:48:58 2891 (+107) 136
40 7924 8936 6998 - 43:38:54 3000 (+109) 153
41 8298 9396 7425 - 45:31:04 3109 (+109) 167
42 8681 9867 7867 - 47:25:16 3220 (+111) 188
43 9071 10349 8324 - 49:21:24 3432 (+112) 210
44 9470 10844 8796 - 51:19:28 3546 (+114) 235
45 9876 11350 9283 - 53:19:24 3660 (+114) 235
* Αυτός ο πίνακας περιέχει τις τιμές για ταχύτητα κόσμου 1, σύγκλητο 1, χωρίς έρευνες στην ακαδημία. Αν είστε σε ταχύτερο κόσμο, θα πρέπει να διαιρέσετε το χρόνο με την ταχύτητα του κόσμου σας. Επίσης, θα λάβετε υπόψιν, αν έχετε κάποια έρευνα, να εφαρμόσετε τις μειώσεις της.


Επίσης, τα επίπεδα 41-45 δεν υπάρχουν στους παλαιότερους κόσμους πλην του Achilles.