Λιμάνι

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Main 50x50.png Place 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Λατομείο Ορυχείο Ασημιού Στρατώνες Λιμάνι Academy 50x50.png Παζάρι Σπηλιά
Ναός Τείχος Πόλης Φάρμα Theater 50x50.png Θερμά Λουτρά Βιβλιοθήκη Φάρος Πύργος Άγαλμα Θεού Μαντείο Εμπορικό Κατάστημα
Δείτε: Κτήρια

Το Λιμάνι

Σκοπός

Το λιμάνι είναι το μέρος που μπορείτε να κατασκευάσετε τον στόλο σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μεταφορικά σκάφη εκεί, καθώς και πολεμικά. Η ταχύτητα με την οποία κατασκευάζεται το κάθε σκάφος εξαρτάται από το επίπεδο του λιμανιού.

Κατασκευαστικές Απαιτήσεις

Επίπεδα Κατασκευής

Μέγιστο επίπεδο : 30

Επίπεδο 1 έως 7 Επίπεδο 8 έως 15 Επίπεδο 16 έως 30
Στάδιο 1 Στάδιο 2‎ Στάδιο 3‎


Λιμάνι με Αποικιακό πλοίο
Επίπεδο 1


Στατιστικά

Επίπεδο Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png Time.png Χρόνος κατασκευής πλοίων Πόντοι
1 400 200 100 4 (+4) 0:17:37 100.0% 66 (+66)
2 746 394 214 8 (+4) 0:37:45 99.0% 73 (+7)
3 1075 587 335 12 (+4) 0:59:00 97.9% 80 (+7)
4 1393 775 459 16 (+4) 1:20:57 96.7% 88 (+8)
5 1703 968 587 20 (+4) 1:43:29 95.4% 97 (+9)
6 2006 1158 718 24 (+4) 2:06:27 94.1% 106 (+9)
7 2305 1347 850 28 (+4) 2:29:50 92.8% 117 (+11)
8 2599 1535 985 32 (+4) 2:53:32 91.5% 129 (+12)
9 2890 1723 1121 36 (+4) 3:17:32 90.1% 141 (+12)
10 3177 1910 1259 40 (+4) 3:41:49 88.8% 156 (+15)
11 3462 2097 1398 44 (+4) 4:06:20 87.4% 171 (+15)
12 3744 2284 1539 48 (+4) 4:31:05 86.0% 188 (+17)
13 4024 2470 1680 52 (+4) 4:56:02 84.6% 207 (+19)
14 4301 2656 1823 56 (+4) 5:21:10 83.2% 228 (+21)
15 4577 2842 1967 60 (+4) 5:46:30 81.8% 251 (+23)
16 4850 3027 2111 64 (+4) 6:11:59 80.3% 276 (+25)
17 5122 3213 2257 68 (+4) 6:37:38 78.9% 303 (+27)
18 5393 3398 2403 72 (+4) 7:03:27 77.4% 334 (+31)
19 5662 3583 2551 76 (+4) 7:29:24 76.0% 367 (+33)
20 5929 3767 2699 80 (+4) 7:55:28 74.5% 404 (+37)
21 6195 3952 2847 84 (+4) 8:21:42 444 (+40)
22 6460 4136 2997 88 (+4) 8:48:02 71.5% 488 (+44)
23 6724 4320 3147 92 (+4) 9:14:30 70.0% 537 (+49)
24 6986 4504 3298 96 (+4) 9:41:05 591 (+54)
25 7248 4688 3449 100 (+4) 10:07:46 67.0% 650 (+59)
26 7508 4872 3601 104 (+4) 10:34:34 715 (+65)
27 7768 5056 3754 108 (+4) 11:01:28 64.0% 787 (+72)
28 8026 5239 3907 112 (+4) 11:28:27 61.7% 865 (+78)
29 8284 5422 4061 116 (+4) 11:55:33 60.9% 952 (+87)
30 8540 5605 4215 120 (+4) 12:22:44 59.4% 1047 (+95)