Λατομείο

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Main 50x50.png Place 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Λατομείο Ορυχείο Ασημιού Στρατώνες Λιμάνι Academy 50x50.png Παζάρι Σπηλιά
Ναός Τείχος Πόλης Φάρμα Theater 50x50.png Θερμά Λουτρά Βιβλιοθήκη Φάρος Πύργος Άγαλμα Θεού Μαντείο Εμπορικό Κατάστημα
Δείτε: Κτήρια


Το Λατομείο

Στα λατομεία έξω από την πόλη βγάζουν οι εργάτες τις πέτρες για να χρησιμεύσουν σαν ένα από τα υλικά που χρειάζονται για να μεγαλώσει η πόλη σας και για να δημιουργήσετε στρατό. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του λατομείου, τόσο περισσότερη ποσότητα πέτρας μπορείτε να προμηθευτείτε ανά ώρα.

Σκοπός

Το λατομείο είναι βασική πηγή για να προμηθευτείτε την πέτρα. Θα παράγει πέτρα ακόμα και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι, για να μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε στην κατασκευή των κτηρίων, την εκπαίδευση μονάδων και την έρευνα τεχνολογιών. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του λατομείου, τόσο περισσότερο πέτρα θα παράγεται ανά ώρα.

Απαιτήσεις

Καμία, αυτό το κτήριο είναι διαθέσιμο από την αρχή του παιχνιδιού.

Επίπεδα Κατασκευής

Το μέγιστο επίπεδο του λατομείου είναι 40. Η όψη του λατομείου αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο του λατομείου.

Επίπεδο 1 - 13 Επίπεδο 14 - 27 Επίπεδο 28 - 40
Quarry1.png Quarry2.png Quarry3.png


Το Λατομείο είναι η μεγαλύτερη πηγή προμήθειας πέτρας (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα). Ωστόσο, κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν την παραγωγή, όπως ο Έμπορος (δεν φαίνεται στον παρακάτω πίνακα) και η παραγωγικότητα του νησιού σας. Κάθε νησί παράγει 10% περισσότερο από ένα πόρο και 10% λιγότερο από έναν άλλο πόρο. Αυτό είναι πιο ορατό μετά το επίπεδο 20 (δηλαδή όλα τα επίπεδα πριν του 20, παράγουν τις ίδιες ποσότητες πόρων). Αυτό θα το διαπιστώσετε στον παρακάτω πίνακα στην αντίστοιχη στήλη. Μπορείτε να μάθετε αν το νησί σας είναι +/- σε κάποιον πόρο, κοιτάζοντας το εικονίδιο στη μέση του νησιού σας.


Επίπεδο Wood Cost Stone Cost Silver Cost Pop.png Παραγωγή πέτρας Πόντοι
Stoneneg.png Stone.png Stoneplus.png
1 1 3 2 1,0 (+1,0) 8 22
2 6 10 10 2,4 (+1,4) 12 2
3 13 21 24 3,9 (+1,5) 18 3
4 24 36 44 5,7 (+1,8) 24 2
5 38 55 70 7,5 (+1,8) 30 3
6 56 78 103 9,4 (+1,9) 37 3
7 77 105 143 11,4 (+2,0) 43 4
8 102 135 189 13,5 (+2,1) 51 4
9 131 169 242 15,6 (+2,1) 58 4
10 164 207 302 17,8 (+2,2) 66 5
11 200 248 369 20,0 (+2,2) 73 5
12 240 292 443 22,3 (+2,3) 81 6
13 284 340 524 24,7 (+2,4) 89 6
14 332 391 612 27,1 (+2,4) 98 7
15 383 446 708 29,5 (+2,4) 106 8
16 439 504 811 32,0 (+2,5) 114 8
17 499 566 921 34,5 (+2,5) 123 9
18 562 631 1038 37,1 (+2,6) 132 10
19 630 699 1163 39,7 (+2,6) 141 11
20 702 771 1295 42,3 (+2,6) 135 150 165 13
21 777 846 1435 45,0 (+2,7) 143 159 175 13
22 857 924 1582 47,6 (+2,6) 151 168 185 15
23 941 1005 1737 50,4 (+2,8) 160 178 196 16
24 1029 1090 1900 53,1 (+2,7) 168 187 206 18
25 1121 1178 2070 55,9 (+2,8) 177 197 217 20
26 1217 1269 2247 58,7 (+2,8) 185 206 227 21
27 1318 1363 2433 61,5 (+2,8) 194 216 238 24
28 1422 1461 2626 64,4 (+2,9) 203 226 249 26
29 1531 1561 2826 67,3 (+2,9) 212 236 260 29
30 1644 1665 3035 70,2 (+2,9) 221 246 271 32
31 1761 1772 3251 73,1 (+2,9) 230 256 282 35
32 1883 1883 3476 76,1 (+3,0) 239 266 293 38
33 2008 1996 3708 79,1 (+3,0) 248 276 304 43
34 2138 2112 3947 82,1 (+3,0) 257 286 315 46
35 2272 2232 4195 85,1 (+3,0) 267 297 327 51
36 2411 2355 4451 88,2 (+3,1) 276 307 338 56
37 2556 2482 4714 91,3 (+3,1) 286 318 350 62
38 2701 2610 4986 94,3 (+3,0) 295 328 361 68
39 2742 4388 5266 97,5 (+3,2) 305 339 373 75
40 2877 4628 5553 100,6 (+3,1) 315 350 385 82