Παζάρι

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Main 50x50.png Place 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Λατομείο Ορυχείο Ασημιού Στρατώνες Λιμάνι Academy 50x50.png Παζάρι Σπηλιά
Ναός Τείχος Πόλης Φάρμα Theater 50x50.png Θερμά Λουτρά Βιβλιοθήκη Φάρος Πύργος Άγαλμα Θεού Μαντείο Εμπορικό Κατάστημα
Δείτε: Κτήρια

Το Παζάρι

Σκοπός

Το παζάρι σας δίνει την δυνατότητα να στείλετε πρώτες ύλες σε άλλους παίχτες. Μπορείτε επίσης να εμπορευθείτε με τα αγροτικά χωριά του νησιού σας.

  • Όταν το παζάρι σας είναι στο επίπεδο 1, μπορείτε να αποδεχτείτε προσφορές και να στείλετε πόρους σε άλλους παίχτες στο νησί σας.
  • Όταν το παζάρι σας είναι στο επίπεδο 5, μπορείτε να δημιουργήσετε προσφορές για να εμπορευθείτε με άλλους παίχτες.
  • Όταν το παζάρι σας είναι στο επίπεδο 10, μπορείτε να αποστείλετε πρώτες ύλες στα χωριά των άλλων παιχτών.
  • Η χωρητικότητα αφορά το ποσό των πόρων που μπορείτε να στείλετε/ανταλλάξετε σε/με άλλους παίκτες.
  • 2000 είναι το μέγιστο ποσό των πόρων που μπορείτε να ανταλλάξετε με ένα αγροτικό χωριό.

Κατασκευαστικές Απαιτήσεις

Επίπεδα Κατασκευής

Μέγιστο επίπεδο : 30

Επίπεδο Ξύλο Πέτρα Ασήμι Πληθυσμός

Σύνολο δεσμευμένου

(απαιτούμενος για το επίπεδο)

Capacity
(με Εμπορικό Κατάστημα)
Πόντοι
Senateback.png
1
50 20 5 2,0 (+2,0) 500 (750) 108 (+108)
2 139 61 20 4,3 (+2,3) 1000 (1500) 117 (+9)
3 254 119 44 6,7 (+2,4) 1500 (2250) 126 (+9)
4 389 189 78 9,2 (+2,5) 2000 (3000) 136 (+10)
5 541 271 121 11,7 (+2,5) 2500 (3750) 147 (+11)
6 709 364 174 14,4 (+2,7) 3000 (4500) 159 (+12)
7 891 468 236 17,0 (+2,6) 3500 (5250) 171 (+12)
8 1085 581 307 19,7 (+2,7) 4000 (6000) 185 (+14)
9 1292 703 388 22,4 (+2,7) 4500 (6750) 200 (+15)
10 1510 834 477 25,2 (+2,8) 5000 (7500) 216 (+16)
11 1739 973 557 28,0 (+2,8) 5500 (8250) 233 (+17)
12 1978 1120 685 30,8 (+2,8) 6000 (9000) 252 (+19)
13 2226 1275 803 33,6 (+2,8) 6500 (9750) 272 (+20)
14 2485 1438 930 36,5 (+2,9) 7000 (10500) 294 (+22)
15 2752 1608 1066 39,3 (+2,8) 7500 (11250) 317 (+23)
16 3027 1785 1211 42,2 (+2,9) 8000 (12000) 343 (+26)
17 3312 1970 1365 45,1 (+2,9) 8500 (12750) 370 (+27)
18 3604 2161 1529 48,1 (+3,0) 9000 (13500) 400 (+30)
19 3904 2358 1702 51,0 (+2,9) 9500 (14250) 432 (+32)
20 4212 2563 1884 54,0 (+3,0) 10000 (15000) 466 (+34)
21 4527 2773 2075 56,9 (+2,9) 10500 (15750) 503 (+37)
22 4850 2991 2275 59,9 (+3,0) 11000 (16500) 544 (+41)
23 5180 3214 2484 62,9 (+3,0) 11500 (17250) 587 (+43)
24 5517 3443 2703 66,0 (+3,1) 12000 (18000) 634 (+47)
25 5860 3679 2930 69,0 (+3,0) 12500 (18750) 685 (+51)
26 6211 3920 3167 72,0 (+3,0) 13000 (19500) 740 (+55)
27 6567 4167 3412 75,1 (+3,1) 13500 (20250) 799 (+59)
28 6930 4420 3667 78,1 (+3,0) 14000 (21000) 863 (+64)
29 7300 4679 3931 81,2 (+3,1) 14500 (21750) 932 (+69)
30 7676 4943 4204 84,3 (+3,1) 15000 (22500) 1006 (+74)

Άλλες πληροφορίες

Εάν δημιουργήσατε μια προσφορά στο παζάρι, αυτοί οι πόροι δεν μπορούν να λεηλατηθούν σε περίπτωση επίθεσης. Π.χ. εάν κάνατε μια προσφορά στο παζάρι 5000 ξύλα, και εκείνη την ώρα δεχτείτε επιθέσεις, θα μπορείτε μετά την επίθεση να ακυρώσετε την προσφορά και να πάρετε πίσω τα ξύλα, εκτός βέβαια, αν η προσφορά έχει ήδη γίνει δεκτή από άλλο παίκτη, οπότε δεν μπορεί να ακυρωθεί.