Σύγκλητος

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Main 50x50.png Place 50x50.png Storage 50x50.png Lumber 50x50.png Λατομείο Ορυχείο Ασημιού Στρατώνες Λιμάνι Academy 50x50.png Παζάρι Σπηλιά
Ναός Τείχος Πόλης Φάρμα Theater 50x50.png Θερμά Λουτρά Βιβλιοθήκη Φάρος Πύργος Άγαλμα Θεού Μαντείο Εμπορικό Κατάστημα
Δείτε: Κτήρια

Η Σύγκλητος

Η Σύγκλητος είναι το διοικητικό κέντρο της πόλεως σας. Εδώ, μπορείτε να παραγγείλετε την κατασκευή των κτηρίων, την επέκταση ή την κατεδάφισή τους. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κτήρια στο Grepolis και χωρίς αυτή, η πόλη σας δεν θα μπορεί να αυξηθεί ή να επεκταθεί.

Σκοπός

Στη Σύγκλητο μπορείτε να κατασκευάσετε νέα κτήρια ή να αναβαθμίσετε τα υπάρχοντα. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της Συγκλήτου, τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρώνεται η κάθε εργασία. Επίσης όταν η Σύγκλητός σας φτάσει στο επίπεδο 10, θα μπορείτε να κατεδαφίζετε κτήρια που δεν τα χρειάζεστε.

Η Σύγκλητος είναι η βασικότερη προϋπόθεση για τα περισσότερα κτήρια στο Grepolis. Θα χρειαστείτε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο της Συγκλήτου για την κατασκευή άλλων κτηρίων, όπως τους Στρατώνες, την Ακαδημία, καθώς και όλα τα ειδικά κτήρια και τα περισσότερα από τα άλλα κτήρια που θα πρέπει να οικοδομήσετε στην πόλη σας.

Απαιτήσεις

Η Σύγκλητος είναι διαθέσιμη από την έναρξη του παιχνιδιού. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την οικοδόμησή της, αλλά οι περισσότερες από τις άλλες κτιριακές απαιτήσεις σε όλο το παιχνίδι, απαιτούν συγκεκριμένα επίπεδα της Συγκλήτου.

Επίπεδα Κατασκευής

Το μέγιστο επίπεδο της Συγκλήτου είναι 25. Η εμφάνιση του κτηρίου αλλάζει ανάλογα με το επίπεδό της.

Level 1 - 7 Level 8 - 15 Level 16 +
Senate1.png Senate2.png Senate3.png

Παρά το γεγονός ότι η Σύγκλητος είναι ο βασικός παράγοντας στην ταχύτητα κατασκευής, κάποιες έρευνες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα ένα κτήριο θα κατασκευαστεί ή επεκταθεί. Για παράδειγμα, με την τεχνολογία Γερανός όταν ερευνηθεί, θα επιταχύνει την κατασκευή κατά 10%. Ο παρακάτω πίνακας είναι για ταχύτητα 1. Εάν παίζετε σε κόσμο με υψηλότερη ταχύτητα, για παράδειγμα ταχύτητα 2, διαιρέστε το χρόνο κατασκευής με τον κόσμο της ταχύτητας.

Το κόστος αυξάνεται εκθετικά όπως και σε όλα τα άλλα κτήρια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αυτό το κόστος.

Ανάπτυξη Κτηρίων

Ανώτατο Όριο: 25

Επίπεδο Bois Pierre Argent Πληθυσμός
Population

Σύνολο δεσμευμένου
(Απαιτούμενος στο επίπεδο)

Χρόνος αποπεράτωσης Χρόνοι κατασκευής κτηρίων
(στο επίπεδο Συγκλήτου)
Πόντοι
Senateback.png
1
- - - 1 (+1,0) - 100.0% 110 (+110)
2 27 12 10 3 (+1,8) 0:11:39 98.6% 121 (+11)
3 64 32 25 5 (+2,4) 0:24:49 97.0% 133 (+12)
4 118 67 49 8 (+2,8) 0:42:49 95.3% 146 (+13)
5 191 117 81 11 (+3,2) 1:05:44 93.5% 161 (+15)
6 283 186 123 15 (+3,5) 1:33:51 91.5% 177 (+16)
7 394 275 176 19 (+3,8) 2:07:28 89.5% 195 (+18)
8 525 385 239 23 (+4,1) 2:47:02 87.4% 214 (+19)
9 676 519 313 27 (+4,4) 3:33:05 85.2% 236 (+22)
10 848 678 399 32 (+4,6) 4:26:18 83.0% 259 (+23)
11 1040 862 497 36 (+4,9) 5:07:55 80.8% 285 (+26)
12 1254 1075 607 42 (+5,1) 5:50:16 78.5% 314 (+29)
13 1490 1316 730 47 (+5,3) 6:32:54 76.1% 345 (+31)
14 1747 1588 865 52 (+5,5) 7:15:23 73.7% 380 (+35)
15 2027 1890 1014 58 (+5,7) 7:57:16 71.2% 418 (+38)
16 2328 2226 1176 64 (+5,9) 8:38:08 68.5% 459 (+41)
17 2652 2592 1352 70 (+6,1) 9:17:33 66.1% 505 (+46)
18 2999 2998 1542 76 (+6,3) 9:55:04 63.6% 556 (+51)
19 3369 3438 1746 83 (+6,4) 10:30:17 62.0% 612 (+56)
20 3762 3914 1965 89 (+6,6) 11:02:47 58.4% 673 (+61)
21 4178 4428 2199 96 (+6,8) 11:32:06 56.1% 740 (+67)
22 4617 4981 2447 103 (+7,0) 11:57:53 53.7% 814 (+74)
23 5080 5574 2710 110 (+7,1) 12:19:39 50.2% 895 (+81)
24 5567 6208 2989 118 (+7,3) 12:37:01 47.6% 985 (+90)
25 6077 6884 3283 125 (+7,4) 12:49:33 45.0% 1083 (+98)