Αποικιακό πλοίο

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation
Αποικιακό Πλοίο
Colonyship 90x90.jpg
Αποικιακό Πλοίο
Το Αποικιακό Πλοίο είναι η πιο σημαντική μονάδα του παιχνιδιού. Πρέπει να κατασκευάσετε ένα αποικιακό για να μπορέσετε να πάρετε μία καινούργια πόλη.
Προσοχή! Το αποικιακό πλοίο δεν μπορεί να αποικήσει ή να σταλεί για κατάκτηση σε ακτίνα άνω των 48 ωρών από την γενέτειρα πόλη. Επίσης, όταν ολοκληρωθεί η αποικία ή η κατάκτηση, το αποικιακό πλοίο δεν γυρνά στη γενέτειρα πόλη και χάνεται από τον στόλο του κατακτητή.
Πρέπει να ερευνήσετε την έρευνα "Αποικιακό πλοίο", η οποία διατίθεται στο επίπεδο 13 της Ακαδημίας. Απαιτείται Λιμάνι επιπέδου 10.
Ύλες - Πληθυσμός Στοιχεία
Wood.png: 10,000 Stone.png: 10,000 Silver.png: 10,000 Pop.png: 170
Χωρητικότητα: 0 Speed.png: 3 Attboat.png: 170 Def.png: 0

Η ταχύτητα της μονάδας δίδεται για Κόσμους με ταχύτητα 1 (δηλ. μία μονάδα που εμφανίζεται εδώ με ταχύτητα 15, σε Κόσμο με ταχύτητα 2, θα έχει ταχύτητα 30!).