Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
MathematicsΔιάσπαση εχθρικού μετώπου

Εικόνα Τεχνολογία Περιγραφή Κόστος
Επίπεδο Ακαδημίας 25
Breach.png Διάσπαση εχθρικού μετώπου Καθιστά δυνατή την επίθεση με διάσπαση εχθρικού μετώπου. Τα πλοία σας δίνουν τη δυνατότητα στα μεταφορικά σας σκάφη να φτάσουν πιο εύκολα στην ξηρά. όμως η μαχητική ικανότητα των πλοίων σας μειώνεται κατά 50%. Wood.png8000

Stone.png8000

Iron.png9000


Research Points.png6Ερευνώντας την Διάσπαση εχθρικού μετώπου θα σας δοθεί η δυνατότητα να στείλετε μια ειδική επίθεση, όπου τα πλοία τίθενται σε ένα σχηματισμό που προστατεύει τα μεταφορικά σας πλοία, αλλά θυσιάζει το 50% της ισχύος της ναυτικής επίθεσης. Αυτό μπορεί να έχει πλεονεκτήματα. Όμως η ικανότητα να διπλασιάσετε τις πιθανότητες για να φτάσετε στην ακτή και να κάνετε ζημιά στην υποστήριξη ξηράς, για εσάς ή ένα σύμμαχο, μπορεί να αφήσει τον αντίπαλο παίκτη με μια ισχυρή ναυτική υποστήριξη, ενώ οι δικές σας ναυτικές δυνάμεις μπορεί να μειωθούν.

Σπάνια χρησιμοποιείται, εξαιτίας του ότι εάν κάποια στιγμή θελήσετε να καταλάβετε μια πόλη πρέπει να εξαλείψετε τις ναυτικές δυνάμεις. Οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να κάνουν πρώτα αυτό και μετά να εξαλείψουν τις μονάδες ξηράς.