Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
Mathematics


Κεραμικά

Κεραμικά

Εικόνα Τεχνολογία Περιγραφή Κόστος
Επίπεδο Ακαδημίας 7
Pottery.png Κεραμικά Η αποθήκη σας μπορεί να αποθηκεύσει 2500 επιπλέον πρώτες ύλες. Wood.png700

Stone.png1500

Iron.png900


Research Points.png4Αν η χωρητικότητα της αποθήκης σας είναι 6000, με τα κεραμικά θα γίνει 8500. Είναι μια χρήσιμη τεχνολογία, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε περισσότερες πρώτες ύλες.