Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
MathematicsΣτρατολόγηση

Εικόνα Τεχνολογία Περιγραφή Κόστος
Επίπεδο Ακαδημίας 16
Conscription.png Στρατολόγηση Με το θεσμό της στρατολόγησης, το κόστος των μονάδων ξηράς μειώνεται κατά 10%. Wood.png3800

Stone.png4200

Iron.png6000


Research Points.png4Η Στρατολόγηση κάνει όλες τις μονάδες που παράγονται στους Στρατώνες 10% φθηνότερες. Για παράδειγμα, ένας Ιππέας κοστίζει 240 ξύλο, 120 πέτρα και 360 ασήμι χωρίς Στρατολόγηση.


240 x 0.10 = 24

120 x 0.10 = 12

360 x 0.10 = 36


240 - 24 = 216

120 - 12 = 108

360 - 36 = 324

Επομένως, ο Ιππέας θα κοστίζει μόνο 216 ξύλο, 108 πέτρα και 324 ασήμι αν ερευνήσετε την Στρατολόγηση. Το κόστος σε πληθυσμό δεν επηρεάζεται από την Στρατολόγηση.