Ερευνώντας

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Στην Ακαδημία έχετε την δυνατότητα να ερευνήσετε νέες τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες θα βελτιώσουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, θα σας δώσουν νέες στρατιωτικές μονάδες ή/και θα βελτιώσουν κάποιες από αυτές. Οι έρευνες αυτές θα είναι μοναδικές για κάθε πόλη, άρα σε κάθε πόλη σας θα έχετε διαφορετικές τεχνολογίες οπότε και διαφορετική στρατηγική!
Μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στην Κατηγορία Έρευνα, όπου θα βρείτε συνδέσμους για όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στο παιχνίδι. Εναλλακτικά, βρείτε πληροφορίες στο Portal Έρευνα.

Αποκτώντας νέες Τεχνολογίες

Νέες τεχνολογίες μπορούν να αποκτηθούν μέσω της Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας τους συνήθεις πόρους και έναν επιπλέον αναλώσιμο πόρο που ονομάζεται Πόντοι Έρευνας.

Research points.png

Το σύνολο των πόντων έρευνας, εξαρτάται από το επίπεδο της Ακαδημίας, με κάθε νέο επίπεδο αυτής να σας δίνει τέσσερις επιπλέον πόντους έρευνας. Υπάρχει ένα άνω όριο των 120 πόντων έρευνας ανά πόλη (144 για τον κόσμο των Ηρώων), αν και χτίζοντας μία Βιβλιοθήκη, μπορείτε να λάβετε 12 επιπλέον πόντους έρευνας. Λόγω αυτού του άνω ορίου, πρέπει να είστε προσεκτικοί που θα τους δαπανήσετε.

Forschung regler.jpg

Θα χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έρευνα, η οποία εξαρτάται από το επίπεδο της Ακαδημίας. Παραπάνω, μπορείτε να δείτε έναν δείκτη ο οποίος αναφέρει το επίπεδο της Ακαδημίας. Αυτός ο δείκτης σας επιτρέπει να δείτε με μια ματιά τις τεχνολογίες οι οποίες είναι διαθέσιμες προς έρευνα. Στο παραπάνω παράδειγμα, μπορείτε να δείτε ότι μόνο 2 στήλες είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να δείτε επίσης ποιες τεχνολογίες έχετε δικαίωμα να ερευνήσετε και ποιες δεν μπορείτε, από το χρώμα του εικονιδίου (το οποίο θα είναι χρώματος γκρι).

Επαναφορά ερευνών

Σημείωση

Εάν αποφασίσετε να επαναφέρετε μία έρευνα, θα σας κοστίσει έναν Πόντο Πολιτισμού.


Εκτός από την έρευνα νέων τεχνολογιών, έχετε την δυνατότητα να επαναφέρετε, δηλαδή, να ακυρώσετε τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα, όταν δεν χρειάζεστε κάποια πλέον.

Resetting Research.png

Μπορείτε απλά να επαναφέρετε την τεχνολογία, πατώντας επάνω στο κουμπί "Επαναφορά" στην Ακαδημία σας. Εκεί θα δείτε τις ήδη υπάρχουσες έρευνες. Στο κάθε ερευνημένο κουτάκι, θα δείτε ένα κόκκινο βελάκι.


Πατώντας το βελάκι αυτό, ακυρώνεται η έρευνα. Θα σας επιστραφούν οι πόντοι έρευνας που είχατε επενδύσει για την έρευνα αυτή. Για να δείτε ακριβώς πόσοι πόντοι έρευνας θα σας επιστραφούν, απλά αφήστε το ποντίκι σας επάνω στο εικονίδιο με το βελάκι.

Reset research reimbursement.png