Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
Mathematics



Εκπαιδευτής

Εικόνα Τεχνολογία Περιγραφή Κόστος
Επίπεδο Ακαδημίας 10
Instructor.png Εκπαιδευτής Οι εκπαιδευτές υποστηρίζουν την εκπαίδευση των στρατιωτών σας. Οι στρατώνες σας εργάζονται κατά 10% γρηγορότερα. Wood.png800

Stone.png1300

Iron.png1600


Research Points.png4



Ο Εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους νεοσύλλεκτους. Αυτό τους κάνει πιο εργατικούς και τελειώνουν 10% πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, σε ένα Στρατώνα επιπέδου 10, 1 Οπλίτης χρειάζεται 0:10:13 για να τελειώσει, το οποίο ισοδυναμεί με 613 δευτερόλεπτα.


613 x 0.10 = 61.3


613 - 61.3 = 551.7


Επομένως, ο Οπλίτης θα τελειώσει σε 552 δευτερόλεπτα (στρογγυλοποιημένα) με την έρευνα Εκπαιδευτής, που ισοδυναμεί με 0:09:12.