Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
   v  d  
 Research Tree    
1     ·     · 4     ·     · 7     ·     · 10     ·     · 13     ·     · 16     ·     · 19     ·     · 22     ·     · 25     ·     · 28     ·     · 31     ·     · 34     ·     ·
Slinger
Hoplites
Espionage
Horsemen
Bireme
Chariot
Fire Ship
Fast Transport Boat
Trireme
Ram
Stone Hail
Battle Experience
Archer
Diplomacy
Booty
Architecture
Crane
Light Ship
Catapult
Plow
Phalanx
Cartography
Temple Looting
Strong Wine
City Guard
Meteorology
Ceramics
Trainer
Shipwright
Conscription
Cryptography
Bunks
Breakthrough
Conquest
Divine Selection
Set Sail
Colony Ship
Democracy (Conquest Worlds Only)
MathematicsΔημοκρατία

Εικόνα Τεχνολογία Περιγραφή Κόστος
Επίπεδο Ακαδημίας 19
Democracy.png Δημοκρατία Οι πολίτες σας υποστηρίζουν φανατικά τον αρχηγό τους. Αν προσπαθήσει κάποιος να καταλάβει την πόλη, θα του πάρει 105 περισσότερο χρόνο. Wood.png3100

Stone.png3100

Iron.png4100


Research Points.png6Επειδή κυβερνάτε την πόλη σας ως Δημοκρατία, οι χωρικοί σας είναι ευτυχισμένοι. Αυτό τους κάνει να σταθούν πίσω από εσάς, και επιβραδύνει τους κατακτητές σας κατά 10%. Το 10% των 24 ωρών δεν σημαίνει επιπλέον 2:40:00 ώρες. Σημαίνει τα ακόλουθα,

24 ώρες είναι 1440 λεπτά.

1440 x 1.10 = 1584

1584 λεπτά είναι 26 ώρες και 24 λεπτά.

Επομένως, αντί να χρειαστεί 24:00:00 για να κατακτηθείτε, χρειάζεται 26:24:00.

Αυτή η έρευνα δεν είναι διαθέσιμη στους κόσμους με Σύστημα Εξέγερσης