Από Wiki Grepolis GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
(Κόστος για κάθε επίπεδο χτισίματος)
Γραμμή 147: Γραμμή 147:
 
!40     
 
!40     
 
|    3008    ||    2877    ||  5533    || 4  
 
|    3008    ||    2877    ||  5533    || 4  
 +
|}
 +
 +
== Παραγωγή ==
 +
 +
Όσος υψηλότερο είναι το επίπεδο του λατομείου τόσο περισσότερο πετρα γίνεται εξόρυξη στο νησί.
 +
Υπάρχουν όμως και τα νησιά που είναι πλούσια σε πετρα και νησιά που έχουν φτωχή παραγωγή πετρας
 +
Παρακάτω θα δείτε μια λίστα για το τι κερδίζεις αν επίπεδο ορυχείο ασημιού σε 3 διαφορετικά νησιά
 +
 +
Φυσικά και με τον Εμποράκο μπορείτε να φέρεται το παιχνίδι να σας δώσει τα υλικά στο +
 +
 +
{|  border="1"  cellspacing="0" style="background:transparent; width:400px; height:200px; text-align:center;"
 +
!Level
 +
!colspan="3"|Με τον έμπορο <br>
 +
!colspan="3"|Χωρίς τον έμπορο<br>
 +
|-
 +
|
 +
!Νησί φτωχό σε πετρα (-)
 +
!Νησί με πετρα αμετάβλητh
 +
!Νησί πλούσιο σε πετρα (+)
 +
!Νησί φτωχό σε πετρα (-)
 +
!Νησί με πετρα αμετάβλητh
 +
!Νησί πλούσιο σε πετρα (+)
 +
|-
 +
!1
 +
|  8    ||8      ||8     
 +
|  10    ||10      ||10     
 +
|-
 +
!2
 +
|  12    ||12      ||12
 +
|  16    ||16      ||16
 +
|-
 +
!3   
 +
|  18    ||18      ||18
 +
|  23    ||23      ||23
 +
|-
 +
!4   
 +
|  24    ||24      ||24     
 +
|  31    ||31      ||31     
 +
|-
 +
!5   
 +
|  30    ||30      ||30   
 +
|  39    ||39      ||39     
 +
|-
 +
!6   
 +
|  37    ||37      ||37     
 +
|  48    ||48      ||48     
 +
|-
 +
!7   
 +
|  43    ||43      ||43     
 +
|  57    ||57      ||57     
 +
|-
 +
!8   
 +
|  51    ||51      ||51   
 +
|  66    ||66      ||66     
 +
|-
 +
!9   
 +
|  58    ||58      ||58     
 +
|  75    ||75      ||75     
 +
|-
 +
!10   
 +
|  66    ||66      ||66     
 +
|  85    ||85      ||85     
 +
|-
 +
!11   
 +
|  73    ||73      ||73     
 +
|  95    ||95      ||95     
 +
|-
 +
!12   
 +
|  81    ||81      ||81     
 +
|  106  ||106    ||106   
 +
|-
 +
!13
 +
|  89    ||89      ||89   
 +
|  116  ||116    ||116
 +
|-
 +
!14   
 +
|  98    ||98      ||98
 +
|  127  ||127    ||127
 +
|-
 +
!15
 +
|  106  ||106    ||106
 +
|  138  ||138    ||138
 +
|-
 +
!16
 +
|  114  ||114    ||114
 +
|  149  ||149    ||149
 +
|-
 +
!17
 +
|  123  ||123    ||123
 +
|  160  ||160    ||160
 +
|-
 +
!18
 +
|  132  ||132    ||132
 +
|  171  ||171    ||171
 +
|-
 +
!19
 +
|  141  ||141    ||141
 +
|  183  ||183    ||183
 +
|-
 +
!20
 +
|  146  ||150    ||153
 +
|  190  ||195    ||198
 +
|-
 +
!21
 +
|  153  ||159    ||165
 +
|  198  ||207    ||214
 +
|-
 +
!22   
 +
|  159  ||168    ||177
 +
|  206  ||219    ||230
 +
|-
 +
!23
 +
|  165  ||178    ||190
 +
|  214  ||231    ||246
 +
|-
 +
!24
 +
|  171  ||187    ||202
 +
|  222  ||243    ||263
 +
|-
 +
!25
 +
|  177  ||197    ||215
 +
|  231  ||255    ||280
 +
|-
 +
!26
 +
|  184  ||206    ||228
 +
|  239  ||268    ||297
 +
|-
 +
!27
 +
|  190  ||216    ||241
 +
|  247  ||281    ||314
 +
|-
 +
!28
 +
|  196  ||226    ||255
 +
|  255  ||293    ||331
 +
|-
 +
!29
 +
|  203  ||236    ||268
 +
|  263  ||306    ||349
 +
|-
 +
!30
 +
|  209  ||246    ||282
 +
|  272  ||319    ||366
 +
|-
 +
!31
 +
|215  ||256    ||296
 +
|280  ||332    ||384
 +
|-
 +
!32
 +
|222  ||266    ||310
 +
|289  ||346    ||402
 +
|-
 +
!33
 +
|228  ||276    ||324
 +
|297  ||359    ||421
 +
|-
 +
!34
 +
|235  ||286    ||338
 +
|305  ||372    ||439
 +
|-
 +
!35
 +
|242  ||297    ||352
 +
|314  ||386    ||458
 +
|-
 +
!36
 +
|248  ||307    ||367
 +
|323  ||399    ||477
 +
|-
 +
!37
 +
|255  ||318    ||381
 +
|331  ||413    ||496
 +
|-
 +
!38
 +
|261  ||328    ||396
 +
|340  ||427    ||515
 +
|-
 +
!39
 +
|268  ||339    ||411
 +
|348  ||441    ||534
 +
|-
 +
!40
 +
|275  ||350    ||426
 +
|357  ||455    ||554
 
|}
 
|}

Αναθεώρηση της 09:08, 11 Απριλίου 2010

Περιγραφή:


Στα λατομεία έξω από την πόλη βγάζουν οι πετράδες τις πέτρες για να χρησιμεύσουν σαν ένα από τα υλικά που χρειάζονται στο να μεγαλώσει η πόλη και για να δημιουργήσεις στρατό. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο του λατομείου τόσο περισσότερη ποσότητα πετρας μπορούν να σε προμηθεύσουν οι πετράδες ανά ώρα.Κατασκευαστικές Απαιτήσεις

Τίποτα

Μέγιστο επίπεδο χτισίματος


40


Κόστος για κάθε επίπεδο χτισίματος

Επίπεδο Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png
1 1 3 2 1
2 6 10 10 1
3 13 21 24 2
4 24 36 44 2
5 38 55 70 1
6 56 78 103 2
7 77 105 143 2
8 102 135 189 2
9 131 169 242 3
10 164 207 302 2
11 200 248 369 2
12 240 292 443 2
13 284 340 524 3
14 332 391 612 2
15 383 446 708 3
16 439 504 811 2
17 562 631 1038 3
18 562 631 1038 2
19 630 699 1163 3
20 702 771 1295 2
21 777 846 1435 3
22 857 924 1582 3
23 941 1005 1737 2
24 914 1005 1737 2
25 1121 1178 2070 3
26 1217 1269 2247 3
27 1318 1363 2433 3
28 1422 1461 2626 2
29 1531 1561 2826 3
30 1644 1665 3035 3
31 1761 1772 3251 3
32 1883 1883 3476 3
33 2008 1996 3708 3
34 2138 2112 3947 3
35 2272 2232 4195 3
36 2411 2355 4451 3
37 2554 2481 4714 3
38 2701 2610 4986 3
39 2852 2742 5266 3
40 3008 2877 5533 4

Παραγωγή

Όσος υψηλότερο είναι το επίπεδο του λατομείου τόσο περισσότερο πετρα γίνεται εξόρυξη στο νησί. Υπάρχουν όμως και τα νησιά που είναι πλούσια σε πετρα και νησιά που έχουν φτωχή παραγωγή πετρας Παρακάτω θα δείτε μια λίστα για το τι κερδίζεις αν επίπεδο ορυχείο ασημιού σε 3 διαφορετικά νησιά

Φυσικά και με τον Εμποράκο μπορείτε να φέρεται το παιχνίδι να σας δώσει τα υλικά στο +

Level Με τον έμπορο
Χωρίς τον έμπορο
Νησί φτωχό σε πετρα (-) Νησί με πετρα αμετάβλητh Νησί πλούσιο σε πετρα (+) Νησί φτωχό σε πετρα (-) Νησί με πετρα αμετάβλητh Νησί πλούσιο σε πετρα (+)
1 8 8 8 10 10 10
2 12 12 12 16 16 16
3 18 18 18 23 23 23
4 24 24 24 31 31 31
5 30 30 30 39 39 39
6 37 37 37 48 48 48
7 43 43 43 57 57 57
8 51 51 51 66 66 66
9 58 58 58 75 75 75
10 66 66 66 85 85 85
11 73 73 73 95 95 95
12 81 81 81 106 106 106
13 89 89 89 116 116 116
14 98 98 98 127 127 127
15 106 106 106 138 138 138
16 114 114 114 149 149 149
17 123 123 123 160 160 160
18 132 132 132 171 171 171
19 141 141 141 183 183 183
20 146 150 153 190 195 198
21 153 159 165 198 207 214
22 159 168 177 206 219 230
23 165 178 190 214 231 246
24 171 187 202 222 243 263
25 177 197 215 231 255 280
26 184 206 228 239 268 297
27 190 216 241 247 281 314
28 196 226 255 255 293 331
29 203 236 268 263 306 349
30 209 246 282 272 319 366
31 215 256 296 280 332 384
32 222 266 310 289 346 402
33 228 276 324 297 359 421
34 235 286 338 305 372 439
35 242 297 352 314 386 458
36 248 307 367 323 399 477
37 255 318 381 331 413 496
38 261 328 396 340 427 515
39 268 339 411 348 441 534
40 275 350 426 357 455 554