Απαίτηση Στρατευμάτων

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Απαίτηση Στρατευμάτων: Ενημέρωση στην έκδοση 2.0:

Μετά την ενημέρωση στην έκδοση 2.0, η έρευνα της απαίτησης στρατευμάτων αφαιρέθηκε από το δέντρο ερευνών. Σε όλους τους κόσμους, η επιλογή της απαίτησης στρατευμάτων γίνεται διαθέσιμη στα αγροτικά χωριά αυτόματα μετά την επέκταση του χωριού στο επίπεδο 3. Δείτε το Νέο Σύστημα Farming για περισσότερες πληροφορίες.

Έρευνα