Γενική Αποποίηση Ευθυνών

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Γενική Αποποίηση Ευθυνών

Εγκυρότητα

Το Wiki του Grepolis δεν ισχυρίζεται ότι είναι έγκυρο.

Συνέταιροι

Το Wiki του Grepolis δεν έχει καμία σχέση με κανένα από τους συνδέσμους που περιέχονται στο Wiki και οδηγούν σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Το Wiki του Grepolis δεν έχει καμία άμεση σχέση με τους συνδέσμους συμμαχίες ή παίχτες εντός παιχνιδιού.

Άδεια

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το Wiki κυβερνώνται και προστατεύονται από τη Διεθνή GNU . Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το Wiki μπορούν να αντιγραφούν με ελεύθερη θέληση αλλά πρέπει να περιλάβετε το συντάκτη ή τουλάχιστον το όνομα της σελίδας και το σύνδεσμο από όπου αντιγράψατε τις πληροφορίες.

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της GNU Άδειας στη σελίδα Έκδοσης.