Κανόνες Wiki

Από Wiki Grepolis GR
Jump to navigation

Οι παρακάτω κανόνες πρέπει να τηρηθούν όταν επεξεργάζεστε το Wiki. Αν δεν τηρηθούν σωστά, θα προειδοποιηθείτε ή θα αποκλειστείτε από την επεξεργασία του Wiki.

Κανόνες

  1. Αυτό το Wiki είναι για την Ελληνική έκδοση του Grepolis. Οι ξένες γλώσσες δεν επιτρέπονται.
  2. Όλες οι συνεισφορές σε αυτό το wiki θα πρέπει να είναι προσεκτικά γραμμένες σε σωστά δομημένα Ελληνικά.
  3. Η εσκεμμένη ανάρτηση προσωπικού υλικού, λανθασμένων πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού, προσβλητικού υλικού ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου κατάχρησης απαγορεύεται.
  4. Όλες οι αναρτήσεις θα πρέπει να έχουν εξαιρετική γραμματική και ορθογραφία. Απλά πράγματα, όπως κεφαλαία γράμματα και παράγραφοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.
  5. Εάν έχετε διαφωνία για το περιεχόμενο, ή είστε αβέβαιοι για το περιεχόμενο του Wiki, συζητήστε το στο wiki forum. Εάν δεν είστε ακόμη ικανοί να επιλύσετε τη διαφωνία ή είστε ακόμα αβέβαιοι για κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Wiki.
  6. Παρακαλείστε να μην σημειώνετε ή καταστρέφετε τις σελίδες με οποιοδήποτε τρόπο.
  7. Η ανάρτηση στο wiki είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα. Εάν δεν λάβετε υπόψη αυτούς τους κανόνες, θα προειδοποιηθείτε με την πιθανότητα απαγόρευσης στο μέλλον. Αν αγνοείτε επανειλημμένα αυτούς τους κανόνες, θα οδηγηθείτε σε μόνιμη απαγόρευση.
  8. Μην δημιουργήσετε νέες σελίδες εκτός αν απαιτούνται. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα χρήστη για τον εαυτό σας, αλλά όλο το άλλο περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο και χρήσιμο.
  9. Αποδεχτείτε ότι το περιεχόμενο που δημιουργείτε στο Wiki θα υποβληθεί σε αλλαγή από άλλους χρήστες. Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές που γίνονται, πάλι, συζητήστε το εδώ στο wiki forum.
  10. Το περιεχόμενο σε αυτό το Wiki είναι ελεύθερο από πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο, οι οδηγοί που έχουν δημιουργηθεί για την κοινότητα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αλλού εκτός και αν δοθεί αναγνώριση ή ο αρχικός συγγραφέας έχει ερωτηθεί πρώτα. Μην το ισχυρισθείτε ως δικό σας επίσης. Αυτό είναι σύμφωνα με τη Γενική Αποποίηση Ευθυνών.

Παρακαλείστε να διαβάσετε επίσης την Γενική Αποποίηση Ευθυνών.

Αναφορά

Αν δείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει κάποιον κανόνα παρακαλούμε να μην επεξεργαστείτε την σελίδα.
Αντ' αυτού πηγαίνετε στο ιστορικό της σελίδας και ανατρέψτε την επεξεργασία κατά την οποία εμφανίστηκε η παράνομη δραστηριότητα. Εάν παρατηρήσετε ότι το περιεχόμενο αυτό επανεμφανίζεται, τότε παρακαλούμε να ειδοποιήσετε κάποιον διαχειριστή που μπορεί να ασχοληθεί με το συγγραφέα.